Dự Ngôn "Thiết Bản Đồ Việt Nam 3D, Trình Tạo Bản Đồ Trực Tuyến Miễn Phí

Bản đồ nước ta 3D Version 2023 bởi gỗ thời thượng sản phẩm mới giới thiệu T9/2023 với 2 color gỗ công ty đạo cân xứng với mọi không khí decor.

Bạn đang xem: Bản đồ việt nam 3d


","backorders_allowed":true,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1550000,"display_regular_price":1600000,"image":"title":"ban-do-go-viet-nam-migo-decor-3d22","caption":"","url":"https://migodecor.com/wp-content/uploads/2023/10/ban-do-go-viet-nam-migo-decor-3d22-scaled.jpeg","alt":"ban-do-go-viet-nam-migo-decor-3d","src":"https://migodecor.com/wp-content/uploads/2023/10/ban-do-go-viet-nam-migo-decor-3d22-600x800.jpeg","srcset":"https://migodecor.com/wp-content/uploads/2023/10/ban-do-go-viet-nam-migo-decor-3d22-600x800.jpeg 600w, https://migodecor.com/wp-content/uploads/2023/10/ban-do-go-viet-nam-migo-decor-3d22-300x400.jpeg 300w, https://migodecor.com/wp-content/uploads/2023/10/ban-do-go-viet-nam-migo-decor-3d22-768x1024.jpeg 768w, https://migodecor.com/wp-content/uploads/2023/10/ban-do-go-viet-nam-migo-decor-3d22-1152x1536.jpeg 1152w, https://migodecor.com/wp-content/uploads/2023/10/ban-do-go-viet-nam-migo-decor-3d22-1536x2048.jpeg 1536w, https://migodecor.com/wp-content/uploads/2023/10/ban-do-go-viet-nam-migo-decor-3d22-1320x1760.jpeg 1320w, https://migodecor.com/wp-content/uploads/2023/10/ban-do-go-viet-nam-migo-decor-3d22-scaled.jpeg 1920w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://migodecor.com/wp-content/uploads/2023/10/ban-do-go-viet-nam-migo-decor-3d22-scaled.jpeg","full_src_w":1920,"full_src_h":2560,"gallery_thumbnail_src":"https://migodecor.com/wp-content/uploads/2023/10/ban-do-go-viet-nam-migo-decor-3d22-100x100.jpeg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://migodecor.com/wp-content/uploads/2023/10/ban-do-go-viet-nam-migo-decor-3d22-300x300.jpeg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":800,"image_id":783,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1.600.000₫ 1.550.000₫","sku":"Version 2 - XL","variation_description":"","variation_id":790,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","display_name":"Bu1ea3n u0111u1ed3 Viu1ec7t Nam 3d - Version 2023 - kích thước XL cao 160x140cm"},"attributes":"attribute_pa_size-ban-do-go":"size-l-cao-140x120cm","availability_html":"cu00f2n 89 hu00e0ng ","backorders_allowed":true,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1350000,"display_regular_price":1400000,"image":"title":"ban-do-go-viet-nam-migo-decor-3d22","caption":"","url":"https://migodecor.com/wp-content/uploads/2023/10/ban-do-go-viet-nam-migo-decor-3d22-scaled.jpeg","alt":"ban-do-go-viet-nam-migo-decor-3d","src":"https://migodecor.com/wp-content/uploads/2023/10/ban-do-go-viet-nam-migo-decor-3d22-600x800.jpeg","srcset":"https://migodecor.com/wp-content/uploads/2023/10/ban-do-go-viet-nam-migo-decor-3d22-600x800.jpeg 600w, https://migodecor.com/wp-content/uploads/2023/10/ban-do-go-viet-nam-migo-decor-3d22-300x400.jpeg 300w, https://migodecor.com/wp-content/uploads/2023/10/ban-do-go-viet-nam-migo-decor-3d22-768x1024.jpeg 768w, https://migodecor.com/wp-content/uploads/2023/10/ban-do-go-viet-nam-migo-decor-3d22-1152x1536.jpeg 1152w, https://migodecor.com/wp-content/uploads/2023/10/ban-do-go-viet-nam-migo-decor-3d22-1536x2048.jpeg 1536w, https://migodecor.com/wp-content/uploads/2023/10/ban-do-go-viet-nam-migo-decor-3d22-1320x1760.jpeg 1320w, https://migodecor.com/wp-content/uploads/2023/10/ban-do-go-viet-nam-migo-decor-3d22-scaled.jpeg 1920w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://migodecor.com/wp-content/uploads/2023/10/ban-do-go-viet-nam-migo-decor-3d22-scaled.jpeg","full_src_w":1920,"full_src_h":2560,"gallery_thumbnail_src":"https://migodecor.com/wp-content/uploads/2023/10/ban-do-go-viet-nam-migo-decor-3d22-100x100.jpeg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://migodecor.com/wp-content/uploads/2023/10/ban-do-go-viet-nam-migo-decor-3d22-300x300.jpeg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":800,"image_id":783,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1.400.000₫ 1.350.000₫","sku":"Version 2 - L","variation_description":"","variation_id":786,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","display_name":"Bu1ea3n u0111u1ed3 Viu1ec7t Nam 3 chiều - Version 2023 - form size L cao 140x120cm","attributes":"attribute_pa_size-ban-do-go":"size-m-cao-120x100cm","availability_html":"cu00f2n 89 hu00e0ng ","backorders_allowed":true,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1150000,"display_regular_price":1200000,"image":"title":"ban-do-go-viet-nam-migo-decor-3d22","caption":"","url":"https://migodecor.com/wp-content/uploads/2023/10/ban-do-go-viet-nam-migo-decor-3d22-scaled.jpeg","alt":"ban-do-go-viet-nam-migo-decor-3d","src":"https://migodecor.com/wp-content/uploads/2023/10/ban-do-go-viet-nam-migo-decor-3d22-600x800.jpeg","srcset":"https://migodecor.com/wp-content/uploads/2023/10/ban-do-go-viet-nam-migo-decor-3d22-600x800.jpeg 600w, https://migodecor.com/wp-content/uploads/2023/10/ban-do-go-viet-nam-migo-decor-3d22-300x400.jpeg 300w, https://migodecor.com/wp-content/uploads/2023/10/ban-do-go-viet-nam-migo-decor-3d22-768x1024.jpeg 768w, https://migodecor.com/wp-content/uploads/2023/10/ban-do-go-viet-nam-migo-decor-3d22-1152x1536.jpeg 1152w, https://migodecor.com/wp-content/uploads/2023/10/ban-do-go-viet-nam-migo-decor-3d22-1536x2048.jpeg 1536w, https://migodecor.com/wp-content/uploads/2023/10/ban-do-go-viet-nam-migo-decor-3d22-1320x1760.jpeg 1320w, https://migodecor.com/wp-content/uploads/2023/10/ban-do-go-viet-nam-migo-decor-3d22-scaled.jpeg 1920w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://migodecor.com/wp-content/uploads/2023/10/ban-do-go-viet-nam-migo-decor-3d22-scaled.jpeg","full_src_w":1920,"full_src_h":2560,"gallery_thumbnail_src":"https://migodecor.com/wp-content/uploads/2023/10/ban-do-go-viet-nam-migo-decor-3d22-100x100.jpeg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://migodecor.com/wp-content/uploads/2023/10/ban-do-go-viet-nam-migo-decor-3d22-300x300.jpeg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":800,"image_id":783,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1.200.000₫ 1.150.000₫","sku":"Version 2 - M","variation_description":"","variation_id":787,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","display_name":"Bu1ea3n u0111u1ed3 Viu1ec7t Nam 3 chiều - Version 2023 - kích thước M cao 120x100cm","attributes":"attribute_pa_size-ban-do-go":"size-s-cao-100x80cm","availability_html":"cu00f2n 89 hu00e0ng ","backorders_allowed":true,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1050000,"display_regular_price":1050000,"image":"title":"ban-do-go-viet-nam-migo-decor-3d22","caption":"","url":"https://migodecor.com/wp-content/uploads/2023/10/ban-do-go-viet-nam-migo-decor-3d22-scaled.jpeg","alt":"ban-do-go-viet-nam-migo-decor-3d","src":"https://migodecor.com/wp-content/uploads/2023/10/ban-do-go-viet-nam-migo-decor-3d22-600x800.jpeg","srcset":"https://migodecor.com/wp-content/uploads/2023/10/ban-do-go-viet-nam-migo-decor-3d22-600x800.jpeg 600w, https://migodecor.com/wp-content/uploads/2023/10/ban-do-go-viet-nam-migo-decor-3d22-300x400.jpeg 300w, https://migodecor.com/wp-content/uploads/2023/10/ban-do-go-viet-nam-migo-decor-3d22-768x1024.jpeg 768w, https://migodecor.com/wp-content/uploads/2023/10/ban-do-go-viet-nam-migo-decor-3d22-1152x1536.jpeg 1152w, https://migodecor.com/wp-content/uploads/2023/10/ban-do-go-viet-nam-migo-decor-3d22-1536x2048.jpeg 1536w, https://migodecor.com/wp-content/uploads/2023/10/ban-do-go-viet-nam-migo-decor-3d22-1320x1760.jpeg 1320w, https://migodecor.com/wp-content/uploads/2023/10/ban-do-go-viet-nam-migo-decor-3d22-scaled.jpeg 1920w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://migodecor.com/wp-content/uploads/2023/10/ban-do-go-viet-nam-migo-decor-3d22-scaled.jpeg","full_src_w":1920,"full_src_h":2560,"gallery_thumbnail_src":"https://migodecor.com/wp-content/uploads/2023/10/ban-do-go-viet-nam-migo-decor-3d22-100x100.jpeg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://migodecor.com/wp-content/uploads/2023/10/ban-do-go-viet-nam-migo-decor-3d22-300x300.jpeg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":800,"image_id":783,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1.050.000₫","sku":"Version 2 - S","variation_description":"","variation_id":788,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","display_name":"Bu1ea3n u0111u1ed3 Viu1ec7t Nam 3d - Version 2023 - form size S cao 100x80cm">">Size
Chọn một tùy chọn
Size S cao 100x80cm
Size M cao 120x100cm
Size L cao 140x120cm
Size XL cao 160x140cm
Xóa

Nhắc tới rất nhiều tấm phiên bản đồ, người ta nghĩ ngay lập tức tới một ấn phẩm thô khan với tương đối đầy đủ các thông số và đa số hướng dẫn giản đơn.


Tuy nhiên, lúc qua tay những người dân nghệ sỹ tài ba với óc trí tuệ sáng tạo tuyệt vời, đa số thiết kế phiên bản đồ tưởng như quá nhàm chán ấy lại khiến người nhìn cảm thấy bị si mạnh, khiến cho các hướng dẫn thông thường xuyên trở yêu cầu đầy thi vị, diễn đạt được cái hồn của địa chất ngay từ đường nét vẽ.

Hãy cùng ngắm nhìn những thiết kế bạn dạng đồ được tô vẽ qua bàn tay của fan nghệ sỹ đã trở nên độc đáo như ráng nào nhé.

1. Phiên bản đồ buôn bản Whistler – Canada

*

Một kiến thiết của họa sĩ người Hà Lan - James Niehues lúc mô rộp tấm phiên bản đồ trượt tuyết sinh hoạt vùng Whislter – Canada. Khác với những thiết kế thông thường, James Niehues lại triệu tập mô tả những chi tiết nhỏ dại như tái hiện tại bóng của rừng cây trên những sườn tuyết, các chiếc xe nhỏ dại tại các bãi đỗ xe. Chính điều này khiên thời gian thiết kế dài thêm hơn hẳn, ông đã mất tới 2- 4 ngày để lên phiên bản phác thảo cùng 10 ngày để hoàn thành bản vẽ.

Xem thêm: Choáng Ngợp "Hệ Sinh Thái" Mướt Mắt Trong Những Căn Biệt Thự Trăm Tỷ Của Loạt Sao Việt

2. Phiên bản đồ thành phố London – Anh

*

Một thành quả được vẽ thủ công bằng tay theo trường phái ấn tượng của Gareth Wood (Fuller) nhằm mục tiêu mô tả chi tiết các bé đường, tuyến đường và cả những công trình tại London. Không đều vậy, trên mỗi địa điểm, tác giả đều link thêm những mẩu chuyện cá nhân, đông đảo kỷ niệm, thậm chí là là cả đều tưởng tưởng về một nhân loại thuở bé thơ đầy ngộ nghĩnh.Tác phẩm này được triển khai trong vòng hai năm từ 2005 – 2007 và thực sự mang về rất nhiều xúc cảm cho tín đồ xem đồng thời giúp họ định hình địa điểm qua câu chuyện một cách tốt hơn.

3. Bạn dạng đồ vùng South Pennines (Anh)

*

Một thiết kế bản đồ bên trên vải Canvas vẽ lại các địa điểm du lịch quan trọng của vùng nhưng mà ở đó người ta thấy được cả hình hình ảnh những ngôi làng, đều vùng đồng cỏ theo phong cách truyền thống đặc trưng của vùng châu Âu. Tấm bạn dạng đồ này được thực hiện bởi Angela Smyth, tín đồ nghệ sỹ này đã đạt hết 6 tháng để hoàn thiện kiến thiết cùng sự cung ứng của những người dân dân trong vùng.

Những thiết kế bạn dạng đồ rất ấn tượng trên cố giới, không chỉ là cung cấp cho người nhìn sơ thiết bị các vị trí mà còn giúp họ xác xác định trí mình sẽ đứng cũng như vị trí đề xuất tới một cách thuận lợi nhất.


Hưởng ứng chiến dịch làm cho cho thế giới sạch hơn, họ đã đi mang lại đâu

Hàn - Triều đấu súng làm việc biên giới

Vai trò của bao bì nilon đối với sản phẩm với hàng hóa

Giá điển đã giảm sau khoản thời gian xây dựng nhà máy sản xuất hạt nhân?

Doanh nghiệp tiếp tế và in ấn bao bì xoay gửi trước tình tiết thị ngôi trường

Thủy tinh – đồ liệu bao bì mới

Bộ trưởng Tài chính: giá bán xăng tăng 30% là hợp lý


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *