Yếu Tố Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt Bạn đang xem: Yếu tố là gì

Bạn đang xem: Yếu tố là gì

*

*

*

Xem thêm: Những Thông Tin Cần Biết Về Cây Hoàng Yến Hoa Hoàng Yến Ở Thủ Thiêm "Sống Ảo"

*

- d. 1 Bộ phận cấu thành một sự vật, sự việc, hiện tượng. Yếu tố cấu tạo từ. Yếu tố tinh thần. 2 Như nhân tố. Con người là yếu tố quyết định.

hd. Nguyên tố, phần cốt yếu cấu thành vật gì. Yếu tố tâm lý. Yếu tố quyết định. Cũng nói Nhân tố.

là sản phẩm, quy trình hoặc là một phần, bộ phận cấu thành sản phẩm hoặc quy trình.

*

yếu tố

yếu tố noun
element, factorcellelementphân tử thể tích, yếu tố thể tích: differential of volume, element of volumevi phân thể tích, yếu tố thể tích: differential of volume, element of volumeyếu tố ""và"": AND elementyếu tố bên ngoài: foreign elementyếu tố cân bằng nước: element of water balanceyếu tố chất lượng: quality elementyếu tố của một hàm giải tích: element of an analytic functionyếu tố cung: element of arcyếu tố cung: element of areyếu tố dấu tích phân: element of integrationyếu tố địa chất: geologic elementyếu tố địa hình: relief elementyếu tố địa vật lý: geaphysic elementyếu tố đột biến: mutated elementyếu tố đúc sẵn: percast elementyếu tố dịch vụ ứng dụng: application service elementyếu tố diện tích: element of surfaceyếu tố dòng chảy: flow elementyếu tố dữ liệu: data elementyếu tố gió: wind elementyếu tố hàm: function elementyếu tố hàm: fuction elementyếu tố hợp thành: constituent elementyếu tố khí hậu: climatic elementyếu tố khí tượng: meteorologic elementyếu tố khối lượng: element of massyếu tố kiến trúc: architectural elementyếu tố kiểm tra: control elementyếu tố kinh tế: economic elementyếu tố lỏng: liquid elementyếu tố lỏng: fluid elementyếu tố lỗi thời: obsolete elementyếu tố lũ: flood elementyếu tố mưa: rainfall elementyếu tố quy hoạch: planning elementyếu tố quy hoạch chính: basic planning elementyếu tố sinh sản: reproductive elementyếu tố sóng: wave elementyếu tố thể tích: element of volumeyếu tố thông thường: regular elementyếu tố thủ công: manual elementyếu tố thủy lực: hydraulic elementyếu tố thủy triều: tidal elementyếu tố thủy văn: hydrologic elementyếu tố vi sai: delay elementfactornhập liệu yếu tố biến đổi: variable factor inputyếu tố (hệ số) giảm rớt cuộc gọi: Cutoff Decrease Factor (CDF)yếu tố Rh: Rh factoryếu tố an toàn: factor of safetyyếu tố biến đổi: variable factoryếu tố chảy rối: turbulence factoryếu tố chống viêm thần kinh: antineuritic factoryếu tố chống vô sinh: antisterility factoryếu tố công việc: job factoryếu tố con người: human factoryếu tố địa chất: geologic factoryếu tố địa hình: orographic factoryếu tố địa hình: terrain factoryếu tố địa hình: relief factoryếu tố địa hình: topographic factoryếu tố địa lý: geographic factoryếu tố đỉnh: peak factoryếu tố độ đục: turbility factoryếu tố độ sâu: design factoryếu tố dòng chảy: factor of runoffyếu tố dòng chảy: current factoryếu tố dòng chảy: flow factoryếu tố dòng chảy: runoff factoryếu tố gió: wind factoryếu tố hậu cần: logistic factoryếu tố hình dạng: form factoryếu tố hình thái: morphologic factoryếu tố khí hậu: climatic factoryếu tố khí tượng: meteorologic factoryếu tố kinh tế: economic factoryếu tố làm tắc (ống): fouling factoryếu tố loại trừ: elimination factoryếu tố lũ: flood factoryếu tố môi trường: environment factoryếu tố năng lượng: energy factoryếu tố nội tại: intrinsic factoryếu tố phân loại: rating factoryếu tố phong hóa: weathering factoryếu tố protein động vật (APF): animal protein factoryếu tố rhesus (yếu tố Rh): rhesus factoryếu tố rủi ro: risk factoryếu tố sinh thái: ecological factoryếu tố sinh thái: ecologic factoryếu tố sóng: wave factoryếu tố thẩm mỹ: aesthetic factoryếu tố thời gian: time factoryếu tố thổ nhưỡng: edaphic factoryếu tố thổ nhưỡng: pedologic factoryếu tố thủy lực: hydraulic factoryếu tố thủy văn: hydrologic factoryếu tố tính toán: design load factoryếu tố trên lề: marginal factoryếu tố trọng lượng: weighting factoryếu tố trưởng thành: maturation factoryếu tố xác định: determining factoryếu tố xã hội: social factorfactorialảnh hưởng toàn yếu tố tạo máupanhematopoieticba thành phần, ba yếu tốternarycác yếu tố của tuyến đườnggeometric elements of routechuỗi các yếu tốsequence of elementsđo các yếu tố địa lý bằng dòng điện từ trường trái đấtgeomagnetic electrokinetographđồng yếu tốcofactordo bố mẹ, do hai yếu tố giãnhduoparentalgồm ba yếu tốternarymất sử dụng một yếu tốachresticnhững yếu tố con ngườiHuman Factors (HF)sự tương liên giãn nhiều yếu tốsyntropytuần tự các yếu tốsequence of elementsvô thời (không có yếu tố thời gian)scleronomousvô thời (không có yếu tố thời gian)seleronomousyếu tố (cấu tạo)constituentyếu tố VAccelerinyếu tố chínhprinciplecomponentelementyếu tố gây rủi ro: risk-induced elementyếu tố giá trị: element of valueyếu tố kế hoạch: programme elementyếu tố phí tổn: element of costyếu tố so sánh: element of comparisonyếu tố thỉnh cầu: appeal elementyếu tố thời gian: time elementyếu tố thường: bonus elementfactorcác thị trường yếu tố sản xuất: factor marketscác tỉ lệ yếu tố sản xuất: factor proportionscác tỉ phần yếu tố (sản xuất): factor proportionscác yếu tố ảnh hưởng: factor of productionscác yếu tố sản xuất: factor of productionschi phí yếu tố sản xuất: factor costcường độ yếu tố: factor intensitycường độ yếu tố (sản xuất): factor intensityđảo ngược cường độ yếu tố: factor intensive reversalđảo ngược yếu tố (sản xuất): factor reversalđịnh lý về sự cân bằng yếu tố (sản xuất): factor price equalization theoremgiá yếu tố (sản xuất): factor pricehàm cầu có điều kiện cho yếu tố sản xuất: conditional factor demand functionnăng suất của tổng yếu tố: total factor productivitynguồn lực (các yếu tố sản xuất): factor endowmentphân tích yếu tố (sản xuất): factor analysisphân tích yếu tố biên tế: marginal factor costphí tổn yếu tố (sản xuất): factor costphí tổn yếu tố biên tế: marginal factor costsự đảo ngược, hoán vị yếu tố: factor reversalssự dồi dào các yếu tố: factor abundancesự dồn dào các yếu tố sản xuất: factor abundancesự lưu động quốc tế của yếu tố sản xuất: international factor mobilitysự lưu thông các yếu tố trong nước: internal factor mobilitysự sử dụng yếu tố (sản xuất): factor utilizationthị trường yếu tố: factor marketthu lợi từ yếu tố đầu vào khả biến: returns to the variable factor inputthu nhập từ yếu tố đầu vào khả biến: return to the variable factor inputthu nhập yếu tố (sản xuất): factor incometính lưu động của yếu tố: factor mobilitytính lưu động của yếu tố sản xuất: factor mobilitytổ hợp yếu tố sản xuất: factor mixviệc sử dụng yếu tố (sản xuất): factor utilizationyếu tố bảo quản: storage factoryếu tố đầu vào: factor inputyếu tố đầu vào: factor inputsyếu tố đầu vào: input factoryếu tố kế toán: accounting factoryếu tố kìm hãm: inhibiting factoryếu tố quyết định: decisive factoryếu tố sản xuất: factoryếu tố sản xuất: production factoryếu tố sản xuất đặc định: specific factor of productionyếu tố then chốt: key factoryếu tố trung thành: loyalty factorcác sai biệt của giá cả yếu tốfactor-price differentialscác yếu tố sản xuấtfactors of productioncác yếu tố tương đốirelativitiescách khác biệt của giá yếu tốfactor-price differentialschỉ số (giá cả) trừ bỏ yếu tố lạm phátdeflatorgiả thiết các yếu tố khác không thay đổiceteris paribus assumptiongiới hạn giá cả yếu tố (sản xuất)factor-price frontierhàm cầu yếu tố đầu vàoinput demand functionlạm phát xã hội (do các yếu tố xã hội gây nên)social inflationlý thuyết-tài nguyên yếu tốfactor-endowment theorynăng suất đa yếu tốmultifactor productivitynăng suất tổng yếu tốtotal factory productivity Chuyên mục: Định Nghĩa