Vigorous là gì

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ baohiemlienviet.com.Học các từ bạn phải giao tiếp một biện pháp đầy niềm tin.
Bạn đang xem: Vigorous là gì

In the absence of a vigorous middle class the intelligentsia lacked any effective sầu levers through which khổng lồ bring about change.
Cyprian accepted neither the argument that confessorship eliminates the need for ordination, nor the requirement of vigorous, physical punishment.
In these circumstances, extremely vigorous growth of the seedlings và precođô thị would be advantageous.
In the current climate the vigorous reiteration of the former approach makes for a welcome corrective, but one not without its problems.
Firstly, he certainly thwarted some papal provisions by taking vigorous action against any bicửa hàng involved in the process.
Throughout this period, men were more likely to be depicted as vigorous, employed & involved in same-gender friendships & adventure (whether as hero or villain).
One of them was vigorous propagandomain authority & the intensive use of the rhetoric of urban modernity in defence of the scheme.
Các cách nhìn của các ví dụ ko biểu lộ ý kiến của những biên tập viên baohiemlienviet.com baohiemlienviet.com hoặc của baohiemlienviet.com University Press tốt của những nhà cấp phép.
*Xem thêm: Đau Cách Hồi Là Gì? Dấu Hiệu Và Cách Xử Trí Chứng Đau Cách Hồi

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp loài chuột Các tiện ích kiếm tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn baohiemlienviet.com English baohiemlienviet.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Tổng Hợp Bài Viết Tiếng Anh Về Môi Trường Bằng Tiếng Anh (6 Mẫu)

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Blogs