Viết Chương Trình Pascal Tính Tổng Các Số Chẵn

1.Program viet_chuong_trinh_tong;uses crt;var n,i,s:integer;BeginClrscr;write("nhap so :");readln(n);S:=0; tong ban dau = 0for i:=1 to n vị S:=S+i; cong don cho toi nWrite("Tong cua 1+2+3+=",S);readln;End.

Bạn đang xem: Viết chương trình pascal tính tổng các số chẵn


3.Program Tinh_tong_so_le;Uses CRT;Var i,n,S:integer;sl:boolean;BeginClrscr;Write("Nhap so n:");Readln(n);sl:=True;For i:=1 to lớn n doBeginIf sl=True then S:=S+i;sl:= not True;End;Writeln("Tong cua n so le la:", S);Readln;End.

Xem thêm: 15+ Cách Làm Thính Câu Cá Trôi Đặc Trị Cá Trôi Củ, Trôi Trắng


4.Ta tất cả 10 vòng lặp tự i = 1 cho tới i = 10Ta có tổng cấp cho số cùng có công bội d = 2i = 1 ta tất cả T = 2i = 2 ta tất cả T = 4i = 3 ta bao gồm T = 6i = 4 ta tất cả T = 8i = 5 ta tất cả T = 10i = 6 ta có T = 12i = 7 ta có T = 14i = 8 ta gồm T = 16i = 9 ta có T = 18i = 10 ta gồm T = 20Vậy sau thời điểm thực hiện vòng lặp T = 20
5.Đoạn lịch trình trên có 8 vòng lặp nhưng mỗi vòng S: = S +iLần 1: i = 0 => S = 1;Lần 2: i = 1 => S = 1 + 1 = 2;Lần 3: i = 2 => S = 2+ 2 = 4;Lần 4: i = 3 => S = 4 + 3 = 7;Lần 5: i = 4 => S = 7 + 4 = 11;Lần 6: i = 5 => S = 11 + 5 = 16;Lần 7: i = 6 => S = 16 + 6 = 22;Lần 8: i = 7 => S = 22 + 7 = 29;Vậy sau thời điểm triển khai vòng lặp S = 29
2.Cho vòng lặp với một vươn lên là i chạy từ 1 mang đến nem nào thỏa ĐK chẵn ( hack 2=0 ) thì đến em ấy vào tổngVới tổng mới= tổng cũ + em đó-----------------uses crt;var i,n,s:integer;beginclrscr;writeln(" Nhập n : " );Readln(n);S:=0;For i:=1 to lớn n dobeginif (i hack 2) = 0 then s:=s+i;end;Writeln("Tổng S: ,S);readln;END.
program Tinhchan;uses crt;var i,n: longint; s: int64;beginclrscr; readln(n); s:=0;for i:=2 to lớn n vày if odd(i)=False then s:=s+i;writeln(s:0:0); readlnover.
quý khách bao gồm bài bác tập nên câu trả lời, hãy gửi cho hầu như tín đồ cùng coi và lời giải trên đây, Cửa Hàng chúng tôi luôn luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi bài tậpNgoài ra, chúng ta cũng có thể gửi lên baohiemlienviet.com các máy khác nữa Tại đây!

*
17.776 2 Pmùi hương
*
16.617 3 Phạm Arsenal
*
11.149 4 。☆ლ(◕ω◕ლ) °°# NTD ...
*
9.257 5 Maximus
*
7.549
STT Họ thương hiệu Avatar Lượt Review Tổng sao
1 _zivenuz
*
587 2.853
2 _Kiều푸옹_
*
489 2.412
3 Cowper
*
432 2.134
4 ♡Anh Đào ll ...
*
423 2.075
5 Maiz
*
386 1.892

Trang chủ Giải đáp bài bác tập Đố vui Ca dao tục ngữ Liên hệ
Giới thiệu Hỏi đáp tổng hợp Đuổi hình bắt chữ Thi trắc nghiệm Ý tưởng cải tiến và phát triển baohiemlienviet.com
Chính sách bảo mật Trắc nghiệm tri thức Điều ước với lời chúc Kết chúng ta 4 phương Xem lịch
Điều khoản sử dụng Khảo liền kề ý kiến Xem ảnh Hội nhóm Bảng xếp hạng
Học giờ Anh qua Flashcard Đối tác liên kết: Gitiho