VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI LÀ GÌ

(ĐCSVN) – Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải ý kiến đề nghị Chính lấp cần làm chủ chặt chẽ những khoản viện trợ không hoàn lại, không để xảy ra thất thoát, lãng phí và khẳng định trách nhiệm của những bộ, ngành, địa phương trong việc chào đón các khoản viện trợ không hoàn lại.

Bạn đang xem: Viện trợ không hoàn lại là gì


*
*
*
 ");this.closest("table").remove();">
*
Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: QH
Tiếp tục công tác Phiên họp thứ 9, sáng 15/3, Ủy ban thường vụ Quốc hội cẩn thận việc bổ sung cập nhật dự toán túi tiền nhà nước vốn viện trợ không trả lại của nước ngoài (thuộc nhiệm vụ chi hay xuyên) năm 2020; bổ sung dự toán ngân sách nhà nước vốn viện trợ không trả lại của nước ngoài (nguồn chi thường xuyên) năm 2021.

Đề nghị bổ sung dự toán thu, chi giá thành trung ương

Trình bày báo cáo thẩm tra, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách chi tiêu (TCNS) Nguyễn Phú Cường mang lại biết, theo Tờ trình số 50/TTr-CP về việc bổ sung dự toán NSNN nguồn ngân sách viện trợ không hoàn trả của quốc tế (nguồn đưa ra thường xuyên) năm 2020, thì khoản viện trợ 1.413,387 tỷ đồng là khoản phân phát sinh trong năm 2020 đã được những cơ quan tw thực nhận nhưng chưa xuất hiện dự toán được giao.

Chính phủ đề xuất Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội (UBTVQH) bổ sung cập nhật dự toán thu, chi ngân sách chi tiêu trung ương mối cung cấp viện trợ nước ngoài (chi thường xuyên xuyên) cùng phân bổ chi tiết số tăng thu năm 2020 là 1.413,387 tỷ đồng.

Thường trực Ủy ban TCNS thừa nhận thấy, việc chào đón và đưa vào và sử dụng viện trợ không hoàn trả là quan trọng và đúng theo lý; tất yêu chờ có dự toán mới tiếp nhận và thực hiện. Vị vậy, trực thuộc Ủy ban TCNS đề nghị bổ sung vào dự trù thu, bỏ ra NSNN để bảo vệ đủ căn cứ pháp luật thực hiện, hạch toán, quyết toán NSNN năm 2021 theo qui định tại Điều 8 của chính sách NSNN.

Về thẩm quyền quyết định bổ sung cập nhật dự toán, cơ quan chính phủ xác định đây là số tăng thu với thuộc thẩm quyền ra quyết định của UBTVQH (căn cứ luật pháp tại khoản 2 Điều 59 với khoản 5 Điều 20 của luật NSNN).

Đa số chủ kiến cho rằng, để đảm bảo an toàn đúng thẩm quyền quyết định, chính phủ nước nhà cần trình Quốc hội coi xét, quyết định bổ sung cập nhật dự toán thu so với khoản viện trợ nêu trên. Do vì, tại khoản 4 Điều 19 của hình thức NSNN dụng cụ thẩm quyền của Quốc hội quyết định dự toán NSNN hằng năm. Bởi vậy, chỉ Quốc hội có thẩm quyền quyết định bổ sung cập nhật dự toán đối với các khoản chưa tồn tại trong dự toán. Việc cơ quan chỉ đạo của chính phủ xác định đây là số tăng thu với thuộc thẩm quyền đưa ra quyết định của UBTVQH là chưa tương xứng với khoản 4 Điều 19 của cách thức NSNN.

Tuy nhiên, một vài ý con kiến khác đến rằng, một số trong những khoản viện trợ không trả lại chưa xuất hiện dự toán và được bàn giao sau thời điểm Quốc hội ra quyết định dự toán NSNN được coi là số tăng thu đối với dự toán. Việc cơ quan chính phủ trình UBTVQH quyết định bổ sung cập nhật dự toán số tăng thu NSNN và phân bổ, sử dụng nguồn vốn này là phù hợp với pháp luật tại điểm b khoản 5 Điều trăng tròn và khoản 2 Điều 59 luật pháp NSNN.

Xem thêm: Ghost Win 7 Siêu Nhẹ Cho Máy Yếu 32Bit, Link Download Ghost Win 7 64 Bit

Quản lý chặt khoản viện trợ không trả lại

Cho chủ kiến tại Phiên họp, chủ tịch Quốc hội vương vãi Đình Huệ kiến nghị Bộ Tài thiết yếu và đơn vị liên quan rà soát đúng mực số liệu, cập nhật kịp thời, xẻ sung, nắm rõ khoản làm sao là khoản phạt sinh liên tục theo biện pháp của Luật giá thành nhà nước. Đồng thời, cần rõ ràng các ngôn từ chi cho những bộ, ngành, địa phương, bảo đảm công khai, biệt lập và để mắt tới trách nhiệm, rút kinh nghiệm tay nghề trong câu hỏi chậm phân chia dự toán; thống độc nhất số liệu truy thuế kiểm toán nhà nước, kể cả các khoản tạo ra trong thời gian vừa qua liên quan đến viện trợ nước ngoài có liên quan tới công tác làm việc phòng chống dịch COVID-19…

Bên cạnh đó, quản trị Quốc hội cũng nêu rõ, căn cứ các quy định của Luật chi phí nhà nước, chính phủ nước nhà cần hoàn thiện hồ sơ nhằm trình Quốc hội coi xét, ra quyết định khi trình những vấn đề về quyết toán túi tiền nhà nước.

Theo Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban thường vụ Quốc hội thống tốt nhất về việc bổ sung cập nhật dự toán ngân sách chi tiêu nhà nước nguồn chi phí viện trợ không hoàn lại nước ngoài vào chi tiếp tục năm 2020 với năm 2021 để đảm bảo các khoản viện trợ không trả lại của quốc tế đủ đk hạch toán, quyết toán chi phí nhà nước. Tuy nhiên, đây là khoản bổ sung cập nhật dự toán nên đề nghị trình Quốc hội để bảo đảm an toàn đúng thẩm quyền.

Theo Phó chủ tịch Quốc hội, chính phủ nước nhà cần cai quản chặt chẽ các khoản viện trợ không trả lại, không để xảy ra thất thoát, lãng phí và khẳng định trách nhiệm của những bộ, ngành, địa phương trong việc đón nhận các khoản viện trợ không hoàn lại, kị chậm phân bổ dự toán được Quốc hội giao, chậm báo cáo Quốc hội xem xét quyết định bổ sung cập nhật dự toán thu-chi chi phí nhà nước; bắt buộc thống tốt nhất số liệu truy thuế kiểm toán nhà nước, kể cả những khoản phát sinh trong thời gian vừa qua liên quan đến viện trợ nước ngoài có liên quan tới công tác phòng chống dịch COVID-19; tiếp tục nghiên cứu, trả thiện những văn bản pháp luật, bức tốc kiểm tra, đo lường và thống kê đối với mối cung cấp viện trợ không trả lại, bảo đảm hiệu quả, công khai, minh bạch, cả phần cực hiếm và hiện đồ theo quy định.

Đối cùng với Tờ trình số 50/TTr-CP về việc bổ sung dự toán túi tiền nhà nước nguồn vốn viện trợ không hoàn lại nước ngoài nguồn chi liên tiếp năm 2020, chính phủ nước nhà rà kiểm tra số liệu, thống nhất với kiểm toán Nhà nước, hoàn hảo hồ sơ để trình Quốc hội coi xét, bổ sung dự toán thu-chi phân bổ cụ thể cho bộ, ngành, địa phương khi trình Quốc hội phê chuẩn quyết toán giá cả Nhà nước năm 2020.

Đối với Tờ trình số 49/TTr-CP về việc bổ sung cập nhật dự toán ngân sách chi tiêu nhà nước nguồn viện trợ không trả lại của nước ngoài (nguồn chi thường xuyên) năm 2021, chính phủ nước nhà cũng nên rà soát, tổng hợp đầy đủ số liệu, thống độc nhất vô nhị với kiểm toán Nhà nước, hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo lại Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội xem xét, bổ sung cập nhật dự toán phân bổ chi tiết cho các bộ, ngành, địa phương. Thời hạn trình muộn nhất là trước Kỳ họp thiết bị Tư, tháng 10/2022.

Ngoài ra, Phó chủ tịch Quốc hội ý kiến đề xuất Chính đậy tiếp thu ý kiến, hoàn thiện những ý kiến tham gia tại phiên họp, hoàn chỉnh hồ sơ, Tờ trình, báo cáo Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội và ban ngành thẩm tra, bằng lòng thẩm tra nhằm trình Ủy ban thường vụ Quốc hội và trình Quốc hội chu đáo quyết định./.