Từ điên trung việt

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Từ điên trung việt

*
*
*

Từ điển Trung Việt.Chinese-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu vớt từ điển WordNet, tự điển Collocation. Tra cứu nghữ pháp

Bạn tất cả thể thiết đặt app phần mềm từ điển trên Windows để tra tự điển thuận lợi khi phát âm văn bản trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem hướng dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
từ bỏ điển a walking (living) dictionary: từ điển sống, bạn học rộng biết nhiều (định ngữ) có tính chất từ điển, có đặc điểm sách vở a dictionary style: văn giấy tờ dictionary English: tiếng Anh sách vở và giấy tờ
folder
contents dictionary entry : điểm vào thư mục lịch trình
từ bỏ điển
IRDS (information resource dictionary system) : hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
automatic dictionary : tự điển auto
composite external symbol dictionary : trường đoản cú điển cam kết hiệu ngoài kết hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : tự điển ký kết hiệu ngoài phức tạp
computer dictionary : từ điển máy tính xách tay
descriptor dictionary : trường đoản cú điển diễn đạt
dictionary code : mã từ bỏ điển
dictionary order : máy tự trường đoản cú điển
electronic commerce dictionary : từ bỏ điển điện tử
external symbol dictionary : từ điển cam kết kiệu quanh đó
frequency dictionary : từ bỏ điển gia tốc
information resource dictionary (IRD) : từ điển nguồn tin tức
information resource dictionary schema : sơ thiết bị từ điển nguồn thông tin
information resource dictionary system (IRDS) : khối hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
integrated data dictionary : từ bỏ điển dữ liệu tích đúng theo
machine dictionary : từ bỏ điển sản phẩm
main dictionary : trường đoản cú điển thiết yếu
mechanical dictionary : từ bỏ điển cơ giới
relocation dictionary : trường đoản cú điển chuyển vị
relocation dictionary : từ điển chuyển vị trí
relocation dictionary : tự điển định vị lại
relocation dictionary : tự điển tái xác định
reverse code dictionary : từ điền mã ngược
Lĩnh vực: điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
từ bỏ điểm nguồn thông tin

Xem thêm: Những Vụ Buôn Bán Ma Túy Lớn Nhất Việt Nam Hầu Tòa, Vụ Án Buôn Lậu 12 Tấn Heroin

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided khổng lồ consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how to lớn use dictionaries | compile, write | edit | publish