Trưởng Ban Kiểm Tra Trung Ương

Sáng 31/1, Hội nghị lần trước tiên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII triển khai phiên họp để thai Bộ Chính trị, Tổng Bí tlỗi, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.

Bạn đang xem: Trưởng ban kiểm tra trung ương


*
Hội nghị lần trước tiên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản nước ta khóa XIII.

Xem thêm: Cắm Hoa Và Thuyết Trình Ngay 8-3, Bài Thuyết Trình Hội Thi Cắm Hoa 8/3 (8 Mẫu)

DANH SÁCH

Bộ Chính trị, Ban Bí thỏng cùng Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

I- BỘ CHÍNH TRỊ

1. Đồng chí Nguyễn Prúc Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

2. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng mạo Chính phủ

3. Đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

4. Đồng chí Vương Đình Huệ, Bí tlỗi Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV thành thị Hà Nội

5. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương thơm, kiêm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

6. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án quần chúng. # về tối cao

7. Đồng chí Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân nhóm dân chúng Việt Nam

8. Đồng chí Đinc Tiến Dũng, Bộ trưởng Sở Tài chính

9. Đồng chí Phan Văn uống Giang, Thứ đọng trưởng Sở Quốc phòng, Tổng Tyêu thích mưu trưởng Quân đội quần chúng Việt Nam

10. Đồng chí Tô Lâm, Sở trưởng Bộ Công an

11. Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương

12. Đồng chí Trần Tkhô hanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

13. Đồng chí Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng tá nhà nước, Bộ trưởng Sở Ngoại giao

14. Đồng chí Nguyễn Vnạp năng lượng Nên, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh

15. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị đất nước TP HCM, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

16. Đồng chí Võ Vnạp năng lượng Ttận hưởng, Trưởng Ban Tuyên ổn giáo Trung ương

17. Đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương

18. Đồng chí Trần Cđộ ẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

II- BAN BÍ THƯ

Ban Bí tlỗi Trung ương khóa XIII tất cả một số trong những bạn bè Ủy viên Sở Chính trị được Sở Chính trị cắt cử tđam mê gia Ban Bí tlỗi với 5 đồng minh được bầu tại Hội nghị lần trước tiên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

1. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Sở trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

2. Đồng chí Bùi Thị Minc Hoài, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương

3. Đồng chí Lê Minch Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

4. Đồng chí Lê Minh Khái, Tổng Tkhô giòn tra Chính phủ

5. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng viên Chính trị Quân team dân chúng Việt Nam

III - Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII tất cả 19 đồng chí:

1. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Sở Chính trị khóa XIII, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

2. Đồng chí Hồ Minc Chiến, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

3. Đồng chí Nghiêm Phụ Cường, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

4. Đồng chí Đoàn Anh Dũng, Vụ trưởng, Thư ký Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

5. Đồng chí Trần Thị Hiền, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

6. Đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

7. Đồng chí Nguyễn Văn Hội, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

8. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

9. Đồng chí Vũ Khắc Hùng, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

10. Đồng chí Hoàng Trọng Hưng, Chánh Văn chống Ban Tổ chức Trung ương

11. Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # thức giấc Hà Tĩnh

12. Đồng chí Tô Duy Nghĩa, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

13. Đồng chí Võ Thái Nguyên, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

14. Đồng chí Nguyễn Văn uống Nhân, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

15. Đồng chí Nguyễn Minc Quang, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

16. Đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBchính phủ quốc hội khóa XIV thức giấc Vĩnh Long

17. Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

18. Đồng chí Cao Văn uống Thống, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

19. Đồng chí Hoàng Văn uống Tsoát, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

Đồng chí Trần Cẩm Tú liên tục được bầu có tác dụng Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.