Trích khấu hao tài sản cố định là gì

Xác định nút khấu hao gia tài cố định chính xác giúp doanh nghiệp tịch thu lại vốn cố định sau khi gia tài hết thời hạn sử dụng. Đây là trong những nghiệp vụ quan trọng trong công tác làm việc kế toán tại những doanh nghiệp. Chính vì thế, kế toán viên cần cập nhật những quy định mới nhất về xác định khấu hao tài sản cố định để xử lý chủ yếu xác. Trong bài viết này baohiemlienviet.com sẽ góp doanh nghiệp hiểu rõ về những vấn đề này.

Bạn đang xem: Trích khấu hao tài sản cố định là gì


*

Nhiệm vụ quan trọng của kế toán tài chính viên nên thực hiện


Khấu hao tài sản cố định là có tác dụng gì?

Khấu hao tài sản thắt chặt và cố định là việc đo lường và phân chia nguyên giá chỉ của tài sản cố định và thắt chặt một bí quyết có khối hệ thống vào ngân sách sản xuất, marketing trong thời hạn trích khấu hao.

Tại sao phải tiến hành công tác khấu hao này?

Các doanh nghiệp triển khai công tác trích khấu hao gia sản nhằm bảo đảm an toàn nguyên tắc tương xứng và tịch thu lại ngân sách chi tiêu mà doanh nghiệp lớn đã phải ném ra để chi tiêu vào gia tài cố định. Đồng thời, số liệu này cũng là căn cứ để doanh nghiệp giám sát các ngân sách chi tiêu cho hoạt động tái chi tiêu vào sản xuất. 


*

Xác định khấu hao tài sản cố định và thắt chặt giúp doanh nghiệp tịch thu lại nguồn chi phí đã bỏ ra


Phương pháp tính khấu hao tài sản cố định đúng đắn nhất

Có 3 phương pháp tính khấu hao gia sản cố định được bộ Tài chính quy định:

Khấu hao theo mặt đường thẳng

Phương pháp khấu hao theo đường thẳng là việc khẳng định mức trích khấu hao trung bình thường niên cho tài sản cố định và thắt chặt theo công thức:

Mức trích khấu hao trung bình thường niên của tài sản cố định và thắt chặt = Nguyên giá gia sản cố định/ thời gian khấu hao.

Mức trích khấu hao trung bình mặt hàng tháng sẽ được tính bằng cách lấy số khấu hao đề nghị trích cả năm phân chia cho 12 tháng. 

Nếu nguyên giá bán của tài sản cố định hoặc thời hạn trích khấu hao có thay đổi thì kế toán viên nên tính lại nấc trích khấu hao vừa đủ của tài sản cố định. Theo đó, nút trích khấu hao trung bình của tài sản cố định được xác định bằng phương pháp lấy giá trị sót lại của tài sản thắt chặt và cố định trên số kế toán đưa ra cho thời gian khấu hao xác định lại hoặc thời gian trích khấu còn lại (chênh lệch giữa thời hạn trích khấu hao ban đầu trừ cho thời hạn đã trích khấu hao) của gia sản cố định. 

Mức trích khấu hao mang lại năm cuối cùng của tài sản cố định và thắt chặt được xác định là hiệu số giữa nguyên giá của tài sản cố định và quý hiếm khấu hao lũy kế đã được trích đến năm ngoái đó của tài sản cố định. 

Khấu hao theo khối lượng của sản phẩm

Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng của thành phầm được khẳng định dựa theo phương pháp sau đây:

Mức trích khấu hao trong thời điểm tháng của tài sản cố định = Số lượng hàng hóa sản xuất hồi tháng x nút trích khấu hao trung bình tính đến một đơn vị sản phẩm.

Trong đó:

Mức trích khấu hao bình quân tính đến một đối kháng vị sản phẩm = Nguyên giá chỉ của gia tài cố định/Sản lượng theo hiệu suất thiết kế.

Mức trích khấu hao năm của tài sản cố định và thắt chặt bằng tổng mức vốn trích khấu hao của 12 mon trong năm, hoặc:

Mức trích khấu hao năm của tài sản thắt chặt và cố định = Số số lượng sản phẩm sản xuất trong năm x mức trích khấu hao bình quân tính đến một đơn vị chức năng sản phẩm.

Nếu nguyên giá hoặc nguyên giá chỉ của tài sản cố định thay đổi, công ty lớn phải khẳng định lại nấc trích khấu hao của gia tài cố định.

Xem thêm: Khám Phá 22 Món Ăn Nhật Bản Dễ Làm Từ Các Đầu Bếp Tại Gia, 50 Món Ăn Bạn Nhất Định Phải Thử Khi Đến Nhật Bản


*

Khấu hao theo khối lượng của sản phẩm


Khấu hao theo số dư bớt dần

Doanh nghiệp hoàn toàn có thể sử dụng phương pháp khấu hao theo số dư bớt dần cho hầu hết tài sản cố định và thắt chặt có thời gian khấu hao đúng theo quy định. 

Mức trích khấu hao thường niên của tài sản thắt chặt và cố định = giá bán trị sót lại của tài sản cố định x xác suất khấu hao nhanh.

Trong đó, những chỉ tiêu được xác định như sau:

Tỷ lệ khấu hao cấp tốc (%) = phần trăm khấu hao theo phương thức đường thẳng x thông số điều chỉnh.

Tỷ lệ khấu hao gia tài cố định theo phương thức đường thẳng (%) = (1/ thời gian trích khấu hao của gia tài cố định) x 100

Hệ số điều chỉnh xác định theo thời hạn trích khấu hao của tài sản thắt chặt và cố định được cỗ Tài bao gồm quy định bên dưới đây:

Thời gian trích khấu hao của tài sản cố địnhHệ số kiểm soát và điều chỉnh (lần)
Đến 4 năm ( t ≤ 4 năm)1,5
Trên 4 năm ( t > 4 năm)2,0

Vào những năm cuối, mức khấu hao năm xác định theo cách thức số dư giảm dần bởi hoặc thấp rộng mức khấu hao tính trung bình giữa giá bán trị còn lại và số năm sử dụng sót lại của gia sản cố định, thì tính từ lúc năm kia mức khấu hao được tính bằng giá chỉ trị còn sót lại của tài sản thắt chặt và cố định chia cho số năm sử dụng còn lại của gia tài cố định.

Mức trích khấu hao mặt hàng tháng được xem bằng số khấu hao đề xuất trích cả năm phân tách cho 12 tháng.

Những chú ý cần chũm trong nghiệp vụ khấu hao tài sản cố định

Khi xác định khấu hao, kế toán viên cần lưu ý những vụ việc sau:

Cập nhật kịp thời các quy định mới nhất Xác định đúng thời hạn khấu hao đến từng loại gia tài cố định. Áp dụng đúng cách thức tính nhưng doanh nghiệp đang đăng ký.Khi biến hóa phương pháp tính khấu hao tài sản cố định phải đk lại và điều chỉnh phù hợp với lý lẽ của pháp luật. 
*

những quy định new về khấu hao tài sản cố định.


Như vậy, giám sát và đo lường mức khấu hao gia sản cố định là nhiệm vụ không cạnh tranh nhưng yên cầu kế toán viên nên nắm được những quy định và áp dụng chính xác.