Trắc Nghiệm Mô Học

Lời giải với đáp án đúng mực nhất cho câu hỏi Trắc nghiệm tế bào phôi? . Mời bạn đọc cùng đứng đầu lời giải xem thêm bài trắc nghiệm để tìm hiểu về tế bào phôi.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm mô học

Trắc nghiệm mô phôi?

*

Về hệ hô hấp

Câu 1. tất cả các kết cấu sau đây bớt dần trường đoản cú khí quản cho phế nang, nước ngoài trừ:

A. Lông chuyển

B. Tua chun

C. Cơ trơn

D. Sụn trong

E. Tế bào đài

Câu 2. Đơn vị cấu tạo và công dụng của phổi là:

A. đái thùy phổi

B. Thùy phổi

C. Phế nang

D. Tiểu phế nang hô hấp

E. Ống phế truất nang

Câu 3. Biểu tế bào của phế truất quản gian tè thùy là biểu mô:

A. Trụ đơn

B. Trụ giả tầng tất cả lông chuyển

C. Trụ tầng

D. Lát tầng ko sừng hóa

E. Trụ giả tầng không có tế bào đài

Câu 4. Cơ trơn tất cả ở:

A. Phế truất quản

B. Khí quản

C. Tiểu phế quản tận

D. Thành phế truất quản

E. Tất cả đều đúng

Câu 5. Mao mạch trong những cơ quan tạo thành huyết thuộc loại:

A. Mao quản liên tục

B. Mao mạch loại xoang

C. Mao mạch cửa sổ

D. Mao quản nối

Câu 6. Tế bào đầu dòng của chiếc hồng cầu:

A. Chi phí hồng cầu

B. Nguyên hồng cầu

C. Tiền nguyên hồng cầu

D. Tế bào máu nguyên thủy

Câu 7. Tế bào đầu mẫu của dòng bạch huyết cầu hạt:

A. Chi phí tủy bào

B. Nguyên tủy bào

C. Tủy bào

D. Hậu tủy bào

Câu 8. Vùng vỏ của đường ức có tất cả các đặc điểm sau, nước ngoài trừ:

A. Cất tế bào biểu tế bào lưới

B. Chứa tiểu thể Hassall

C. đựng nhiều tế bào T

D. Những mạch phần đa là mao mạch

Câu 9. một số loại tế bào tất cả sợi chun:

A. Tiểu phế quản tận

B. Tiểu phế quản hô hấp

C. Cả tiểu truất phế quản tận và tiểu phế truất quản hô hấp

D. Không có đáp án đúng

Câu 10. nhiều loại tế bào được lợp vì chưng biểu mô vuông đơn:

A. Tiểu phế truất quản tận

B. Tiểu truất phế quản hô hấp

C. Cả tiểu phế quản tận và tiểu truất phế quản hô hấp

D. Không có đáp án đúng

Câu 11. các loại tế bào có một số trong những phế nang:

A. Tiểu phế quản tận

B. Tiểu phế truất quản hô hấp

C. Cả tiểu phế quản tận cùng tiểu phế quản hô hấp

D. Không có đáp án đúng

Câu 12. nhiều loại tế bào được lợp bởi vì biểu tế bào trụ đưa tầng bao gồm lông chuyển:

A. Tiểu phế quản tận

B. Tiểu phế truất quản hô hấp

C. Cả tiểu truất phế quản tận và tiểu truất phế quản hô hấp

D. Không có đáp án đúng

Câu 13. Loại tế bào có tế bào đài:

A. Tiểu truất phế quản tận

B. Tiểu phế quản hô hấp

C. Cả tiểu phế quản tận cùng tiểu phế truất quản hô hấp

D. Không tồn tại đáp án đúng

Câu 14. các loại tế bào có một số tuyến nhày:

A. Tiểu phế truất quản tận

B. Tiểu truất phế quản hô hấp

C. Cả tiểu truất phế quản tận với tiểu phế truất quản hô hấp

D. Không có đáp án đúng

Câu 15. một số loại tế bào thực hiện một trong những phần việc đàm phán khí:

A. Tiểu truất phế quản tận

B. Tiểu truất phế quản hô hấp

C. Cả tiểu truất phế quản tận cùng tiểu phế quản hô hấp

D. Không có đáp án đúng

Câu 16.

Xem thêm: 12+ Cách Tẩy Keo 502 Trên Kính Mắt Kính? Cách Tẩy Keo 502 Trên Kính Mắt Nhanh Chóng

Ở khí quản cũng có thể có tế bào mâm khía.

A. Đúng

B. Sai

Câu 17. Tế bào nội ngày tiết của đường hô hấp cũng chế huyết gastrin.

A. Đúng

B. Sai

Câu 18. Tế sản xuất tiết và tế bào đài là hai nhiều loại tế bào có cấu tạo và tính năng khác nhau.

A. Đúng

B. Sai

Câu 19. Biểu tế bào của tiểu phế quản là biểu mô trụ đơn nhưng bao gồm thành phần tế bào như thể với phế

quản.

A. Đúng

B. Sai

Câu 20. Tủy trắng không chứa nhiều loại tế bào:

A. Tế bào lưới

B. Đại thực bào

C. Tương bào

D. Tủy bào

Câu 21. Vùng quanh động mạch của lách:

A. Trực thuộc tủy đỏ

B. Có không ít tế bào T

C. Có không ít tế bào B


D. Là vùng tương đương vùng vỏ của hạch bạch huyết

Câu 22. Phần cấu tạo của lách tương đương với vùng cận cỏ của hạch bạch huyết:

A. Vùng quanh động mạch

B. Vùng rìa

C. Dây Billroth

D. Dây xơ

Câu 23. Chức năng sản xuất huyết nghỉ ngơi lách được thực hiện bởi:

A. Dây Billroth

B. Xoang tĩnh mạch

C. Tiểu thể lách

D. Vách xơ

Câu 24. Xoang tĩnh mạch của lách có kết cấu như:

A. đái tĩnh mạch

B. Mao mạch lỗ thủng

C. Mao mạch liên tục

D. Mao mạch hình dạng xoang

Câu 25. Biểu mô thành miệng của phế truất nang là biểu tế bào vuông đơn.

A. Đúng

B. Sai

Câu 26. những hạt chứa phospholipid trong bào tương của truất phế bào II được call là thể lá.