Top Line Là Gì

Topline report là bản “báo cáo tóm tắt chủ yếu”. Topline report là một phần trong bản báo cáo toàn diện cúa một chiến lược nghiên cứu thị trường, bao gồm những điểm chính và kết quả đạt được. Bản báo cáo này thường dài từ 2 đến 3 trang, những người sử dụng tài liệu này chủ yếu là giám đốc, CEO hay những người có quyền quyết định.. do đó việc sử dụng từ ngữ phù hợp cũng như hạn chế những từ chuyên môn của lãnh vực nghiên cứu thị trường là điều rất quan trọng. Bản báo cáo này thậm chí còn quan trọng hơn bản báo cáo toàn diện của một chến lược nghiên cứu.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Bạn đang xem: Top line là gì

*

Rubik Top cung cấp dịch vụ đáng tin cậy về Fieldwork và Data Processing trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường cho nhiều khách hàng hoạt động trong các lĩnh vực FMCG (tiêu dùng nhanh), điện máy – điện tử, công ty quảng cáo, công ty nghiên cứu thị trường…


Xem thêm: Trẻ Tiêm Phòng Bị Sốt Phải Làm Sao, Chăm Sóc Trẻ Sau Khi Tiêm Phòng

*

“As an ESOMAR Member, I comply with the ICC/ESOMAR Code on Market and Social Research and ESOMAR World Research Guidelines.”


baohiemlienviet.com.vn

Thứ 2-6, từ 9:00AM - 5:00PM

684/28A Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, TP Hồ Chí Minh