Tính theo phương trình hóa học lớp 8

Khi pha chế một lượng hóa học nào đó trong phòng xem sét hoặc vào công nghiệp, người ta rất có thể tính được lượng các chất cần dùng (nguyên liệu). Ngược lại, nếu như biết lượng vật liệu người ta hoàn toàn có thể tính được lượng hóa học điều chế được (sản phẩm). Để làm rõ hơn tiết học này các em sẽ khám phá cách tính theo phương trình hóa học.

Bạn đang xem: Tính theo phương trình hóa học lớp 8


1. Cầm tắt lý thuyết

1.1. Tìm cân nặng của hóa học tham gia và hóa học sản phẩm

1.2. Search thể tích chất khí tham gia với sản phẩm

2. Bài bác tập minh hoạ

3. Rèn luyện Bài 22 chất hóa học 8

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài tập SGK cùng Nâng cao

4. Hỏi đápvề bài bác 22 Chương 3 hóa học 8


1.1.1. Quá trình tiến hànhBước 1: chuyển đổi số liệu đầu bài xích sang số mol.Bước 2: Lập Phương trình hóa họcBước 3: dựa vào số mol của hóa học đã biết tính số mol chất cần tìm theo PTHHBước 4: Tính theo yêu ước của đề bài.1.1.2. Ví dụ 1

Nung đá vôi thu được vôi sống và khí cacbonic: CaCO3

*
CaO + CO2

Hãy tính trọng lượng vôi sinh sống CaO thu được khi nung 50 gam CaCO3

Hướng dẫn:

Số mol CaCO3 tham gia phản ứng:

(n_CaCO_3 = fracm_CaCO_3M_CaCO_3 = frac50100 = 0,5mol)

CaCO3

*
CaO + CO2

1mol 1mol

0,5mol g nCaO =?

⇒nCaO = 0,5 mol; mCaO = 0,5.56 = 28 gam

1.1.3. Lấy ví dụ như 2

Tính cân nặng CaCO3cần dùng để điều chế được 42 gam CaO?

Hướng dẫn:

Số mol CaO là:(n_CaO = fracm_CaOM_CaO = frac4256 = 0,75mol)

Phương trình hóa học:

CaCO3

*
CaO + CO2

1mol 1mol

(n_CaCO_3)=? (leftarrow) 0,75mol

⇒(n_CaCO_3)=0,75 mol

⇒(m_CaCO_3 = n_CaCO_3.M_CaCO_3)

= 0,75 . 100 = 75 gam


1.2. Bằng phương pháp nào rất có thể tìm được thể tích chất khí tham gia cùng sản phẩm?


1.2.1. Biện pháp tiến hànhBước 1: đổi khác thể tích hóa học khí thành số mol chấtBước 2: Viết phương trình hóa học.Bước 3: dựa vào phương trình phản ứng để tính số mol hóa học tham gia hoặc sản phẩm.Bước 4: Áp dụng công thức thống kê giám sát theo yêu mong của đề bài.1.2.2. Ví dụ 1

Cacbon cháy trong oxi hoặc trong ko khí sinh ra khí cacbon đioxit: C + O2

*
CO2

Hãy tìm kiếm thể tích khí cacbon đioxit CO2(Đktc) sinh ra, nếu gồm 4 gam khí O2tham gia bội phản ứng.

Xem thêm: Công Ty Hữu Hạn Sợi Tainan Việt Nam ), Công Ty Hữu Hạn Sợi Tainan (Việt Nam)

Hướng dẫn:

Ta có:(n_O_2 = fracm_O_2M_O_2 = frac432 = 0,15(mol))

PTHH: C + O2

*
CO2

1mol 1mol

0,125mol →(n_CO_2 = ?)

⇒(n_CO_2 = 0,125(mol))

⇒(V_CO_2 = n_CO_2.22,4 = 0,125.22,4 = 2,8l)

1.2.3. Lấy một ví dụ 2

Hãy tìm thể tích khí O2(đktc) cần dùng để làm đốt cháy hoàn toàn 24 gam Cacbon.

Hướng dẫn:

Phản ứng hóa học:C + O2

*
CO2

1 mol 1 mol

2 mol→ 2 mol

Số mol Cacbon tham gia phản ứng: (n_C = frac2412 = 2(mol))

Theo phương trình chất hóa học thì số mol oxi thâm nhập phản ứng là: 2 mol

Vậy thể tích khí Oxi thâm nhập phản ứng là: V = n. 22,4 = 2. 22,4 = 4,48 ((lit)


Bài 1:

Kẽm chức năng với axit clohiđric theo phương trình:

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Nếu tất cả 3,25g kẽm thâm nhập phản ứng, em hãy tìm:

a) trọng lượng HCl cần dùng.

b) trọng lượng ZnCl2 thu được.

Hướng dẫn:

Phương trình hóa học:

Zn + 2HCl → ZnCl2+ H2

1 mol 2mol 1mol

0,05 mol→ nHCl→ nZnCl2

Số mol Zn thâm nhập phản ứng là:(n_Zn = fracmM = frac3,2565 = 0,05(mol))

a) Số mol HCl cần dùng là: 2. 0,05 = 0,1 mol

Khối lượng HCl bắt buộc dùng là: m = n.M = 0,1 . (35,5 + 1) = 3,65 (gam)

b) Số mol ZnCl2tạo thành là: n = 0,05 mol

Khối lượng muối hạt ZnCl2tạo thành là: m = n.M = 0,05 (65 + 3,35.2) =6,8 (gam)

Bài 2:

Để đốt cháy một lượng bột sắt đề xuất dùng 4,48 lít khí oxi ở đktc, sau phản bội ứng chiếm được oxit fe từ (Fe3O4). Tính:

a) khối lượng bột sắt đề nghị dùng.

b) trọng lượng oxit fe từ thu được.

Hướng dẫn:

Phương trình hóa học:

3Fe + 2O2

*
Fe3O4

3 mol 2 mol 1 mol

0,3 mol (leftarrow) 0,2 mol → 0,1 mol

Số mol Oxi tham gia phản ứng là:(n_O_2 = fracV22,4 = frac4,4822,4 = 0,2(mol))

a) Số mol Sắt đề xuất dùng là:(frac0,2 imes 32 = 0,3mol)

Khối lượng Sắt bắt buộc dùng là: m = n.M = 0,3 . 56 = 16,8 (gam)

b) Số mol sắt từ oxittạo thành là: n = 0,1 mol

Khối lượng muối sắt từ bỏ oxittạo thành là: m = n.M = 0,1. (56.3 + 16.4) = 23,2 (gam)