Nhiều đối tượng mạo danh là đối tác của bảo hiểm Daiichi Việt Nam lừa đảo

Hiện có một số công ty như Best Life, Insulife, Active Life… đã mạo danh là đối tác cung cấp các sản phẩm bảo hiểm của Dai-ichi Việt Nam trên trang web/facebook, cũng như tại các hội thảo, trong khi Dai-ichi không có bất kỳ quan hệ đối tác nào với các công ty này để khai thác bảo hiểm.

Thông báo này được gửi rộng rãi tới nội bộ Dai-ichi Việt Nam, bao gồm đội ngũ tư vấn tài chính kênh đại lý truyền thống và đội ngũ kinh doanh kênh phân phối mở rộng; bộ phận phát triển kinh doanh, bộ phận kênh phân phối mở rộng cũng như gửi tới Tổng giám đốc, Ban giám đốc, bộ phận huấn luyện kinh doanh, bộ phận pháp lý và pháp chế đại lý, phòng thương hiệu và marketing.

Các tư vấn viên chia sẻ thông báo của Dai-ichi Life.

Các tư vấn viên chia sẻ thông báo của Dai-ichi Life.

“Đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của Công ty bảo hiểm. Bằng thông báo này, Công ty khẳng định không có bất kỳ hợp tác nào đối với các công ty nói trên bao gồm nhưng không giới hạn (có nhiều tổ chức khác tương tự- PV) đối với Công ty cổ phần Best Life, Công ty TNHH Insulife Việt Nam, Công ty cổ phần phát triển hợp danh Active Life, Công ty TNHH quốc tế BRICS, Công ty cổ phần TC AC Advisors, Công ty cổ phần thế giới bảo hiểm Insurword, Công ty cổ phần Dịch vụ Vietlife, Công ty cổ phần Quốc tế VSlife, Công ty TNHH Gia Khánh Hồng Bàng…”, thông báo cho biết.

Thông báo cũng cho biết, thông tin chính thức về các đối tác của Công ty sẽ được cung cấp tại địa chỉ website Công ty và cũng khuyến khích cung cấp cho Dai-ichi Việt Nam về các tổ chức, cá nhân có vi phạm mạo danh là đối tác của Công ty như Best Life, Insulife, Active Life.

“Công ty sẽ xem xét thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết đối với vi phạm pháp luật của các tổ chức kinh doanh khi sử dụng thương hiệu của Công ty khi chưa cho phép. Tư vấn tài chính và đội ngũ kinh doanh sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới phát sinh trong trường hợp hợp tác với các tổ chức, cá nhân vi phạm về việc sử dụng tên gọi, nhãn hiệu, logo và các quyền sở hữu trí tuệ của Công ty”, đoạn kết thông báo cho hay.

Xem thêm thông tin khác về bảo hiểm tại website: baohiemlienviet.com