Hình thức bảo hiểm liên kết phát triển mạnh

Hiện nay các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe cảu các công ty BHNT liên kết với các doanh nghiệp tài chính đang lên ngôi. Các sản phẩm này nhắm vào phân khúc khách hàng có thu nhập cao và hiểu biết về thị trường tài chính.

Kết quả kinh doanh của khối doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ 3 tháng đầu năm 2019 cho thấy, nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng 68,32% doanh thu phí khai thác mới. Tiếp theo là bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 14,79%, bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 2,87%, các nghiệp vụ chính còn lại (bảo hiểm trọn đời, bảo hiểm trả tiền định kỳ, bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm sức khỏe (sản phẩm chính) chiếm tỷ trọng 3,47%. Doanh thu phí bảo hiểm bổ trợ chiếm tỷ trọng 10,54%.

 

Bảo hiểm liên kết đầu tư

 

So với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu khai  thác mới của nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư tăng 62,48%; nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp giảm 37,46%; nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ tăng 1,93%.

Kết quả khai thác 6 tháng năm 2019 dù chưa được chính thức công bố, nhưng dự báo nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư vẫn sẽ chiếm tỷ trọng xấp xỉ 70% tổng doanh thu khai thác phí mới của thị trường.

“Những vướng mắc trong quy định về đại lý được bán bảo hiểm liên kết đơn vị đã được cơ quan chức năng tháo gỡ, giúp doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc triển khai bán dòng sản phẩm này”, đại diện một doanh nghiệp bảo hiểm chia sẻ.

Sau nhiều năm chính thức bán sản phẩm đầu tiên thuộc dòng liên kết đầu tư, mới đây, Daichi life - công ty bảo hiểm hàng đầu tại Nhật Bản, tiếp tục đưa ra thị trường một sản phẩm mới nữa. Theo đại diện Daichi life, sản phẩm liên kết đầu tư này được thiết kế dựa trên những nghiên cứu rất kỹ lưỡng các nhu cầu của khách hàng, vì thế, sản phẩm sẽ đặc biệt hơn sản phẩm liên kết đầu tư thế hệ cũ với nhiều quyền lợi đính kèm như quyền lợi trợ cấp y tế, quyền lợi thương tật do tại nạn…

Những năm vừa qua, dòng sản phẩm liên kết đầu tư đã đóng vai trò chủ đạo trong việc mang lại doanh thu cho tất cả các công ty bảo hiểm. Dòng sản phẩm này cũng dễ dàng triển khai bán cho tất cả các kênh như đại lý và bancassurance với nhiều phân khúc thị trường khác nhau. Trong khi đó, dòng sản phẩm truyền thống tuy vẫn được các doanh nghiệp bảo hiểm triển khai, nhưng chủ yếu dành cho các khách hàng ở nông thôn vì đây là dòng sản phẩm đơn giản dễ hiểu”, đại diện một doanh nghiệp bảo hiểm nhìn nhận.

Cùng với việc tiếp tục “lên ngôi” của nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư thì cơ cấu doanh thu từ các kênh tiếp tục thay đổi, trong đó doanh thu từ bancassurance sẽ trở thành nguồn doanh thu có đóng góp rất quan trọng cho các công ty bảo hiểm nhân thọ với tỷ lệ lên đến 25%/tổng doanh thu phí mới. Trong đó có thể kể đến các công ty bảo hiểm nhân thọ đã có những đối tác độc quyền và các thương vụ hợp tác lớn với các ngân hàng như Prudential, Manulife, AIA hay MB Ageas Life…

“Dù chưa được như một số thị trường bảo hiểm phát triển là doanh thu phí bảo hiểm đến từ bancassurance đang chiếm 30 – 40%, nhưng chỉ một thời gian ngắn nữa tổng doanh thu phí bảo hiểm đến từ kênh bancassurance tại thị trường Việt Nam cũng sẽ đạt mốc 25%/tổng doanh thu phí”, đại diện một doanh nghiệp bảo hiểm nhìn nhận.

Tính đến hết tháng 6/2019, tổng doanh thu toàn thị trường bảo hiểm nhân thọ ước đạt 44.195 tỷ đồng, tăng 17% (số liệu ước tính của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ). Tổng số lượng hợp đồng có hiệu lực cuối kỳ (sản phẩm chính) ước đạt 9.499.961 hợp đồng, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Top 5 doanh nghiệp đứng đầu vẫn là Bảo Việt Nhân thọ, Prudential, Manulife, Dai-ichi Life và AIA

Tổng hợp