Các kiến thức về sản phẩm bảo hiểm kinh doanh

Môi trường đời sống và kinh doanh luôn tồn tại nhiều rủi ro khó lường. Để giảm thiểu tổn thất và nhanh chóng phục hồi bảo hiểm kinh doanhbảo hiểm nhân thọ tốt nhất, là sự lựa chọn hàng đầu của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp lớn nhỏ hiện nay.

1/ Bảo hiểm kinh doanh là gì

a/ Định nghĩa

Bảo hiểm kinh doanh là bảo hiểm do các tổ chức kinh doanh bảo hiểm tiến hành trên cơ sở huy động vốn từ việc đóng góp của đối tượng tham gia bảo hiểm. Đơn vị bảo hiểm có trách nhiệm phân phối quỹ bảo hiểm và thực hiện chi trả, bồi thường cho người tham gia nếu có sự cố phát sinh.

b/ Đặc điểm

Bảo hiểm kinh doanh vừa mang tính chất bồi hoàn, vừa mang tính không bồi hoàn. Trong đó, việc bồi hoàn của bảo hiểm chỉ khi xảy ra rủi ro thực tế, không thể xác định trước được không gian, thời gian.

c/ Nguyên tắc hoạt động

Bảo hiểm sẽ đảm bảo quyền lợi cho người tham gia, dựa trên nguyên tắc lấy số đông bù số ít, sàng lọc rủi ro và định phí dựa trên cơ sở giá của rủi ro.

BẢO HIỂM KINH DOANH DOANH NGHIỆP

2/ Các yếu tố cần đặc biệt chú ý trong hợp đồng bảo hiểm kinh doanh

 1. Người bảo hiểm: Là pháp nhân, chủ thể đứng ra tạo lập và điều khiển quỹ bảo hiểm được pháp luật công nhận, như Daiichi, Bảo Việt …
 2. Người tham gia bảo hiểm: Là pháp nhân, chủ thể tham gia đóng bảo hiểm và có quyền nhận tiền bồi thường tổn thất do bảo hiểm chi trả.
 3. Người được bảo hiểm: Là đối tượng khiến người tham gia bảo hiểm đi đến ký kết hợp đồng với công ty bảo hiểm.
 4. Người được chỉ định hưởng bồi thường: Là người được nhận bồi thường bảo hiểm khi có sự cố hoặc người được bảo hiểm chết.
 5. Đối tượng bảo hiểm: Là những gì mà người tham gia yêu cầu phải bảo hiểm, chẳng hạn là thân thể, con người, tài sản.
 6. Rủi ro bảo hiểm: Là khả năng hay mức độ xảy ra sự cố được dự tính trong các điều kiện bảo hiểm.
 7. Tai nạn bảo hiểm: Là sự cố bảo hiểm xảy ra, người bảo hiểm bắt buộc phải trả tiền bồi thường cho người tham gia.
 8. Giá trị bảo hiểm: là giá trị tài sản được bảo hiểm và tính tại thời điểm hợp đồng được ký kết có hiệu lực
 9. Số tiền bảo hiểm: là giới hạn số tiền tính cho tài sản hoặc sức khỏe, đời sống, thân thể của đối tượng được bảo hiểm.
 10. Phí bảo hiểm: là số tiền người tham gia đóng cho người bảo hiểm.

3/ CÁC LOẠI HÌNH BẢO HIỂM KINH DOANH PHỔ BIẾN

Dựa vào tính chất hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp các cơ quan bảo hiểm có bảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm tự nguyện như sau :

a/ BẢO HIỂM TÀI SẢN

 • Bảo hiểm Hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt
 • Bảo hiểm Mọi rủi ro tài sản
 • Bảo hiểm Gián đoạn kinh doanh
 • Bảo hiểm Trộm cướp
 • Bảo hiểm Tiền
 • Bảo hiểm Đèn quảng cáo
 • Bảo hiểm mọi Rủi ro văn phòng
 • Bảo hiểm Cháy nổ bắt buộc

b/ BẢO HIỂM KỸ THUẬT

 • Bảo hiểm Xây dựng, lắp đặt
 • Bảo hiểm Hư hỏng máy móc
 • Bảo hiểm Mất lợi nhuận do hư hỏng máy móc
 • Bảo hiểm Máy móc thiết bị điện tử
 • Bảo hiểm Nồi hơi
 • Bảo hiểm Công trình dân dụng hoàn thành
 • Bảo hiểm Hư hỏng hàng hóa trong kho lạnh

c/ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM

 • Bảo hiểm Trách nhiệm pháp lý chung (Trách nhiệm công cộng)
 • Bảo hiểm Trách nhiệm sản phẩm
 • Bảo hiểm Trách nhiệm Nghề nghiệp

d/ BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG

 • Bảo hiểm thân máy bay và các trang thiết bị lắp đặt trên máy bay
 • Bảo hiểm phụ tùng
 • Bảo hiểm rủi ro chiến tranh, không tặc và các rủi ro tương tự khác
 • Bảo hiểm thân máy bay dưới miễn thường chuẩn
 • Bảo hiểm trách nhiệm bên thứ ba
 • Bảo hiểm trách nhiệm đối với hành khách, hành lý, hàng hóa, bưu kiện
 • Bảo hiểm tai nạn nhân viên tổ bay
 • Bảo hiểm mất khả năng sử dụng máy bay
 • Bảo hiểm trách nhiệm chủ sân bay và người điều hành bay
 • Bảo hiểm trách nhiệm cho các công ty cung cấp dịch vụ hàng không
 • Bảo hiểm rủi ro chiến tranh
 • Bảo hiểm vệ tinh

e/ BẢO HIỂM TÀU

Tàu biển

 • Bảo hiểm thân tàu
 • Bảo hiểm thân Container
 • Bảo hiểm  trách nhiệm dân sự chủ tàu biển (P&I)
 • Bảo hiểm cước phí, phạt lưu trì và các chi phí kiện tụng (FD&D)
 • Bảo hiểm trách nhiệm nhà thầu đóng tàu/ người sửa chữa tàu
 • Bảo hiểm tai nạn thuyền viên

Tàu sông, tàu ven biển

 • Bảo hiểm thân tàu
 • Bảo hiểm  trách nhiệm dân sự chủ tàu sông
 • Bảo hiểm trách nhiệm lai dắt
 • Bảo hiểm tai nạn thuyền viên

Tàu cá

 • Bảo hiểm thân tàu
 • Bảo hiểm ngư lưới cụ
 • Bảo hiểm  trách nhiệm dân sự chủ tàu cá
 • Bảo hiểm tai nạn thuyền viên

f/ BẢO HIỂM HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN

 • Bảo hiểm Hàng hóa xuất nhập khẩu
 • Bảo hiểm Hàng hóa vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam

Bảo hiểm kinh doanh đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống. Bảo hiểm daiichi của Việt nam giúp ổn định đời sống xã hội và quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời, hỗ trợ phục hồi tổn thất.