BHNT Daiichi Việt Nam chi 50 triệu usd phát triển hạ tầng khu vực sông Mekong

Công ty bảo hiểm nhân thọ Daiichi Nhật Bản vừa đầu tư 5,4 tỷ yen (khoảng 50 triệu USD) vào các dự án phát triển cơ sở hạ tầng tại khu vực sông Mekong.

Dai-ichi Life đưa ra quyết định đầu tư thông qua việc mua trái phiếu với mục đích trên do Ngân hàng xuất nhập khẩu Ấn Độ phát hành vào ngày 17/10.

BHNT Daiichi Việt Nam chi 50 triệu usd phát triển hạ tầng khu vực sông Mekong

Một phần của khoản đầu tư này sẽ được tập trung vào các dự án mang tính xã hội và bảo vệ môi trường.

Theo đó, Dai-ichi Life sẽ cấp vốn cho các dự án như phát triển nhà máy thủy điện tại Việt Nam, hệ thống truyền dẫn điện tại Campuchia, hạ tầng đường sắt tại Myanmar... 

Theo Dai–ichi Life, việc mua vào trái phiếu này vừa nhằm đảm bảo lợi nhuận, vừa mang mục đích xã hội là hỗ trợ các nền kinh tế mới nổi khi Ngân hàng xuất nhập khẩu của Ấn Độ lần đầu tiên phát hành trái phiếu. Đây là trái phiếu có kỳ hạn 3 năm với lãi suất 2,4%/năm. 

Tại khu vực sông Mekong, ngoài bảo hiểm daiichi tại Việt Nam, Dai–ichi Life hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm tại Thái Lan và Campuchia. Tập đoàn này đang mở rộng hoạt động để đóng vai trò như một tổ chức đầu tư vốn cho khu vực sông Mekong.

Theo: https://bnews.vn