Tiến Hóa Về Sinh Sản

1. Chế tạo ra vô tính

- sản xuất vô tính làhình thức sinh sản không tồn tại sự phối hợp giữa tế bào sinh dục đực với tế bào sinh dục cái.

Bạn đang xem: Tiến hóa về sinh sản

- gồm 2 vẻ ngoài sinh sản chính:

+ Phân song cơ thể: trùng roi xanh, trùng giày, …

*

- thành viên phân tính: nhân tố đực cùng yếu tố dòng trên 2 cá thể khác nhau (giun đũa, thú, …).

*


64987
59885
64983

3. Sự tiến hóa các hình thức sinh sản hữu tính

Tùy theo cường độ tiến hóa, sự hoàn chỉnh hình thức sinh sản hữu tính được biểu hiện ở các mặt sau đây: sự thụ tinh, đẻ trứng xuất xắc đẻ con, sự cải cách và phát triển phôi tất cả biến thái hay trực tiếp, có nhau bầu hoặc ko nhau thai. Kế bên ra, còn biểu lộ ở tập tính chăm lo trứng và bé non.

Sự sản xuất hữu tính với tập tính quan tâm con ở rượu cồn vật

Tên loài

Thụ tinh

Sinh sản

Phát triển phôi

Tập tính đảm bảo trứng

Tập tính nuôi con

Trai sông

Thụ tinh ngoài

Đẻ trứng

Biến thái

Không

Con non tự đi tìm mồi

Châu chấu

Thụ tinh trong

Đẻ trứng

Biến thái

Không

Con non tự đi tìm kiếm mồi

Cá chép

Thụ tinh ngoài

Đẻ trứng

Trực tiếp (không nhau thai)

Không

Con non tự đi tìm mồi

Ếch đồng

Thụ tinh ngoài

Đẻ trứng

Biến thái

Không

Con non tự đi tìm kiếm mồi

Thằn lằn trơn đuôi dài

Thụ tinh trong

Đẻ trứng

Trực tiếp (không nhau thai)

Không

Con non tự đi tìm mồi

Chim ý trung nhân câu

Thụ tinh trong

Đẻ trứng

Trực tiếp (không nhau thai)

Làm tổ, ấp trứng

Bằng sữa diều, mớm mồi

Thỏ

Thụ tinh trong

Đẻ con

Trực tiếp (có nhau thai)

Đào hang, lót ổ

Bằng sữa mẹ

- nhận xét: trong sự tiến hóa về chế tạo ra thì chế tạo hữu tính gồm ưu thế hơn chế tác vô tính biểu thị ở:

+Thụ tinh trong.

Xem thêm: Bột Kẻ Chân Mày The Face Shop Brow Master Eyebrow Kit (4G), Thêm Chân Giả Cho Lông Mày Cùng The Face Shop

+ Đẻ con.

+ bầu sinh.

+ Hình thức quan tâm trứng, nuôi nhỏ góp phần nâng cao tỉ lệ thụ tinh, tỉ lệ tồn tại và sức sinh sống của cơ thể con non cao trước sự chuyển đổi của môi trường.