Thông tin hỏi đáp

Kiến thức về bảo hiểm tự nguyện và bắt buộc đối với người đi xe máy

Giấy chứng nhận hiểm xe máy là một trong những giấy tờ cần thiết và quan trọng đối với chủ xe cơ giới khi tham gia giao thông. Tuy nhiên còn nhiều người chưa hiểu rõ quy định...

Giải đáp thắc mắc với gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Daiichi

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Daiichi là sản phẩm bổ sung được tham gia kèm khi khách hàng mua 1 gói BHNT của Daiichi. Tuy nhiên trong quá trình tham gia không ít người không hiểu...

Các điều khoản loại trừ khi tham gia bảo hiểm sức khỏe Dai ichi

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe là một trong số các sản phẩm bảo hiểm bổ xung của Daiichi giúp bảo vệ sức khỏe cho khách hàng bằng hệ thống các bệnh viện quốc tế liên kết với Daiichi...

Xem thêm