Người thụ hưởng trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là gì?

Trong hợp đồng bảo hiểm ngoài bên mua bảo hiểm và bên bán bảo hiểm, thông tin của người thụ hưởng đóng một vai trò rất quan trọng. Vậy chúng ta cùng tìm hiểu xem người thụ hưởng trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là gì? Họ có quyền hạn và nghĩa vụ như thế nào ?

Người thụ hưởng trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Có những rủi ro nào khi không điền tên người thưởng hay không ?

Trong ngành bảo hiểm người thụ hưởng chính là người sẽ trực tiếp nhận toàn bộ quyền lợi từ công ty bảo hiểm. Quyền lợi của người thụ hưởng sẽ được dựa vào mục đích, nhu cầu, cũng như khả năng tài chính bản thân để lựa chọn, điều này nhằm mục đích giảm nhẹ đi những gánh nặng kinh tế cho người thân trong gia đình trong trường hợp bạn không còn bên cạnh.

Theo quy định của bảo hiểm nhân thọ thì người thụ hưởng có thể là ông bà, cha mẹ, con cái hoặc người quan trọng nhất đối với bạn. Việc chỉ định ai sẽ là người thụ hưởng của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ sẽ do bên mua bảo hiểm quyết định và có thể thay đổi người thụ hưởng khi có nhu cầu mong muốn.

Điều này có nghĩa là người thụ hưởng trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ chính là người sẽ được nhận toàn bộ số tiền đền bù lớn nhất mà hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có thể đưa ra khi và chỉ khi người được bảo hiểm chính tử vong.

Ai sẽ là người được quyền thụ hưởng bảo hiểm nhân thọ ?

Trong quy tắc của bảo hiểm nhân thọ, người mua bảo hiểm có quyền thay đổi người thụ hưởng theo số lần không giới hạn. Và có thể chỉ định nhiều người thụ hưởng trong một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ theo tỉ lệ không quá 100%.

Và người thụ hưởng có thể là bất kỳ ai, thậm chí là có mối quan hệ huyết thống hoặc không có quan hệ với người được bảo hiểm chính của hợp đồng. Vì người thụ hưởng sẽ do người mua bảo hiểm toàn quyền quyết định và thay đổi theo mong muốn của người mua.

Và chúng ta có thể hiểu rằng người thụ hưởng cũng giống như người được thừa kế tài sản khi mà người chủ tài sản chết đi. Có những loại bảo hiểm có số tiền bồi thường lên đến hàng chục tỷ đồng nên người ta thường gọi dạng này là tài sản để lại cho người thừa kế.

Người thụ hưởng trong hợp đồng bảo hiểm cần phải lưu ý những điều gì?

Để hiểu hơn về vai trò của người thụ hưởng trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, cũng như để được hưởng tối đa quyền lợi trong vai trò người thụ hưởng bạn cần phải lưu ý:

– Người thụ hưởng không nhất thiết phải là người thân của người mua bảo hiểm nhân thọ và người được bảo hiểm.

– Trường hợp người thụ hưởng dưới 18 tuổi thì người bảo hộ hợp pháp của người thụ hưởng sẽ là người đứng ra nhận số tiền đền bù trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

– Trường hợp người thụ hưởng phạm tội hình sự thì số tiền đền bù này sẽ được chia cho những người thụ hưởng còn lại trong hợp đồng mà bên mua bảo hiểm đã thêm

– Để được hưởng số tiền đền bù thì người thụ hưởng cần phải có giấy chứng tử của người được bảo hiểm và bên mua bảo hiểm để chứng minh là đã chết.

Vấn đề gì sẽ xảy ra khi không điền tên người thụ hưởng trong bảo hiểm?

Theo như hợp đồng bảo hiểm thì người mua bảo hiểm daiichi uy tín có quyền không điền tên người thụ hưởng bảo hiểm. Nhưng việc không điền tên người thụ hưởng sẽ để lại những rủi ro và bất cập, làm ảnh hưởng đến quyền lợi như:

Thời gian giải quyết đền bù sẽ diễn ra lâu hơn so với dự kiến.
Giá trị đền bù của bảo hiểm sĩ không nguyên vẹn nếu như thiếu đi phần người thụ hưởng.