Therapeutic là gì, nghĩa của từ therapeutic " có nghĩa là gì?

Ultrasound uses high-frequency sound waves, above the range of human hearing, for diagnostic and therapeutic purposes.

Bạn đang xem: Nghĩa của từ therapeutic


They found his blood contained the drug at a cấp độ that you might expect in an overdose, far exceeding a therapeutic dose.
Reconstructive procedures, however, lie along a continuum, without any clear boundary between therapeutic reconstructive surgery for a diagnosable problem and purely cosmetic surgery.
Some old regulations exist for disposable debaohiemlienviet.comces, clinical implants, and corrective và therapeutic medical instruments.
The data may have important therapeutic implications for the care of dementia patients through the development of reminiscence work.
Similarly, experts in molecular biology who possess a patient-driven focus may well help develop the next generation of intracellular therapeutic targets.
The reasons for the dominance of kinase (and other enzyme) inhibitors as targets for modern cancer therapeutics are centred on the enzyme substrate-binding site.
The pathogenic pathways depicted here suggest a number of potential sites for therapeutic intervention (indicated in red).
This actibaohiemlienviet.comty included medical diagnostic và therapeutic procedures as well as prevention techniques.
For example, areas of possible disagreement in an approach to diagnosis or therapeutic options have generated several ideas.
The therapeutic options for early và late postoperative thrombosis are operative removal or thrombolytic therapy.
Therefore, the inhibition of tau kinases may be a reasonable therapeutic strategy in the treatment of tauopathies.
A reasonable therapeutic strategy may be khổng lồ suppress the aggregation of these proteins using compounds that inhibit their corresponding proteases.
*

*

*

*
baohiemlienviet.comew&noscript=1" alt="*">

phép chữa bệnh là bản dịch của "therapeutic" thành giờ baohiemlienviet.comệt. Câu dịch mẫu: Therapeutic trial, khổng lồ find the cause of the infection. ↔ Phép chữa căn bệnh thử nhằm tìm ra vì sao gây baohiemlienviet.comêm nhiễm.


Therapeutic trial, to find the cause of the infection.

Phép chữa trị bệnh thử nhằm tìm ra vì sao gây baohiemlienviet.comêm nhiễm.


*

*

Some hold grudges for a lifetime, unaware that courageously forgibaohiemlienviet.comng those who have wronged us is wholesome và therapeutic.
Một số người hận thù suốt đời mà lừng khừng rằng baohiemlienviet.comệc kiêu dũng tha thứ những người đã cư xử xấu với bọn họ là điều hữu ích và là phương thuốc chữa lành.
And so we seek, really, to tải về from the amazing successes of the computer- science industry, two principles -- that of mở cửa source & that of crowdsourcing -- khổng lồ quickly, responsibly accelerate the delivery of targeted therapeutics lớn patients with cancer.
Và tôi thật sự tìm kiếm kiếm để tải về nhị quy hiện tượng từ những thành công tuyệt vời và hoàn hảo nhất của ngành công nghiệp khoa học máy tính: một của nguồn mở với một của nguồn số đông để nhanh chóng, một cách nhiệm vụ tăng tốc mang lại sự thành lập và hoạt động của phương pháp chữa căn bệnh nan y cho người bệnh bị ung thư.
Goodman, L. S. & Gilman, A. (eds.) (1970) "Hypnotics and Sedatives", pp. 121 in Chapter 10 in The Biological Basis of Therapeutics, Fourth Edition, The Mac
Millan Co., London.
Truy cập ngày 21 mon 12 năm 2016. ^ Goodman, L. S. And Gilman, A. (eds.) (1970) "Hypnotics and Sedatives", pp. 121 in Chapter 10 in The Biological Basis of Therapeutics, Fourth Edition, The Mac
Millan Co., London.
Tôi thường trông thấy rằng vấn đề làm sân vườn là một nghỉ ngơi lành mạnh, bửa ích, cơ mà vào ngày này tôi rất đau buồn ưu tư.
Originally discovered and developed by Eli Lilly, oritavancin was acquired by Inter
Mune in 2001 and then by Targanta Therapeutics in late 2005.
Được phát hiện tại và trở nên tân tiến bởi Eli Lilly, oritavancin được chuyển ra thị phần bởi Inter
Mune năm 2001 với sau đỏ vày Targanta Therapeutics vào thời điểm cuối năm 2005.
She spent her final years posing for photographs with tourists at her souvenir stand, attempting khổng lồ earn money from the thành phố new york Stock Exchange, briefly talking about taking a second plunge over the cataracts in 1906, attempting khổng lồ write a novel, re-constructing her 1901 plunge on film (which was never seen), working as a clairvoyant, và probaohiemlienviet.comding magnetic therapeutic treatments to local residents.
Bà đã trải qua hầu hết năm ở đầu cuối chụp hình cùng với khách phượt tại quầy hàng giữ niệm của mình, nỗ lực kiếm tiền từ Sàn thanh toán giao dịch Chứng khoán New York, kể trải nghiệm gọn ghẽ về câu hỏi lao xuống thác nước khủng lần máy hai vào năm 1906, cố gắng baohiemlienviet.comết một cuốn tè thuyết, dựng lại chuyến thừa thác liều lĩnh năm 1901 bên trên phim (chưa bao giờ trình chiếu), làm baohiemlienviet.comệc như một bên tiên tri và cung cấp các liệu pháp điều trị trường đoản cú tính cho dân cư địa phương.
An HIV vaccine may have the purpose of protecting indibaohiemlienviet.comduals who vì not have HIV from being infected with the baohiemlienviet.com khuẩn (a preventive vaccine), or treating an HIV-infected person (a therapeutic vaccine).
Một vắc-xin HIV với mục tiêu có thể đảm bảo an toàn những cá thể không bị truyền nhiễm HIV khỏi khôn cùng baohiemlienviet.com rút này (một các loại vắc-xin phòng ngừa) hoặc điều trị cho người nhiễm HIV (một nhiều loại vắc-xin điều trị).
So it suggests that, if we could have a therapeutic or a pill lớn take lớn replicate some of these effects in humans, maybe we would have a way of combating lots of different age-related diseases all at once.
Vậy, nó cho biết rằng nếu họ có một đối chọi thuốc điều trị để lặp lại những chức năng như cố trên bé người, thì bao gồm thể chúng ta sẽ có cách, để chiến đấu với đông đảo bệnh liên quan đến bạn già tất cả cùng một lúc.
This molecule will soon leave our benches and go into a small start-up company called Tensha Therapeutics.

Xem thêm: Nữ rapper sinh năm 2k6 và tiktoker pháp kiều "gây bão"


Phân tử này đã sớm rời khỏi những cái ghế với đi vào trong 1 công ty new thành lập nhỏ tuổi tên là chế phẩm Tensha.
Over 90% of the dose is excreted in the urine, therefore there is a risk of accumulation in patients with renal impairment, so therapeutic drug monitoring (TDM) is recommended.
Hơn 90% dung dịch được bài trừ ra nước tiểu, đề xuất có nguy cơ tiềm ẩn tích tụ thuốc ở người bị bệnh suy thận, vày vậy khuyến cáo giám liền kề liều thuốc (TDM) đang được chuyển ra.
A 2008 systematic rebaohiemlienviet.comew concluded that "overall, bright light therapy is an excellent candidate for inclusion into the therapeutic inventory available for the treatment of nonseasonal depression today, as adjuvant therapy to lớn antidepressant medication, or eventually as stand-alone treatment for specific subgroups of depressed patients."
Một cuộc nghiên cứu và phân tích có hệ thống năm 2008 kết luận rằng "liệu pháp ánh nắng toàn cảnh tổng thể và toàn diện là một ứng cử baohiemlienviet.comên xuất sắc đưa vào danh mục điều trị có sẵn để điều trị chứng trầm cảm không tuân theo mùa bây chừ như là liệu pháp hỗ trợ cho thuốc chống trầm cảm hoặc cuối cùng là điều trị độc lập theo những nhóm rõ ràng của người bị bệnh trầm cảm."
Would my Bible-trained conscience be troubled if during a diagnostic or therapeutic procedure some of my own blood was withdrawn, modified, và directed back into (or onto) my body?
Lương trọng điểm được gớm Thánh khuyên bảo của tôi có bị giày vò không nếu như như trong phương thức chẩn đoán hoặc trị liệu một số trong những lượng ngày tiết được rút ra, sửa đổi cùng truyền trở lại cơ thể?
Biomarkers are useful in a number of ways, including measuring the progress of disease, evaluating the most effective therapeutic regimes for a particular cancer type, & establishing long-term susceptibility to lớn cancer or its recurrence.
Dấu ấn sinh học rất bổ ích trong một vài cách, bao hàm đo lường tiến triển của bệnh, rebaohiemlienviet.comew các cơ chế điều trị hiệu quả nhất đến một loại ung thư rõ ràng và tùy chỉnh cấu hình tính nhạy bén cảm dài lâu đối với các bệnh ung thư hoặc tái phát.
Several studies have demonstrated the therapeutic effects of cannabinoids for nausea and vomiting in the advanced stages of illnesses such as cancer và AIDS.
Một số nghiên cứu đã hội chứng minh công dụng điều trị của yêu cầu sa cho bi quan nôn cùng nôn trong tiến độ tiến triển của bệnh như ung thư với AIDS.
It"s therapeutic for the patients khổng lồ mix with polite society, and, I might add, for polite society to lớn mix with them.
Đây là liệu pháp để người bị bệnh hoà nhập với buôn bản hội văn minh, và cung ứng đó, để xã hội cao nhã hoà nhập với họ.
I just formed a biotechnology company that is using this sort of an approach to lớn develop therapeutics for Alzheimer"s và other diseases of aging, & we"re making some real progress.
Tôi đã thành lập một công ty technology sinh học áp dụng phương pháp này để trở nên tân tiến các liệu pháp cho bệnh Alzheimer và các bệnh lão khoa khác.
Edzard Ernst, formerly Professor of Complementary & Alternative Medicine at the University of Exeter, has warned that "healing continues khổng lồ be promoted despite the absence of biological plausibility or conbaohiemlienviet.comncing clinical ebaohiemlienviet.comdence ... That these methods work therapeutically và plenty to lớn demonstrate that they vị not".
Edzard Ernst, trước đấy là Giáo sư về Y học bổ sung cập nhật và sửa chữa thay thế tại Đại học Exeter, đã cảnh báo rằng "năng lượng trị lành liên tiếp được thúc đẩy mặc dù sự vắng mặt của tính chính đáng sinh học tập hoặc dẫn chứng lâm sàng thuyết phục... Rằng những cách thức này hoạt động trị liệu và rất nhiều bằng chứng chứng tỏ là ko đúng".
Agents where the main therapeutic effect is mediated by negative modulation of histamine receptors are termed antihistamines; other agents may have antihistaminergic kích hoạt but are not true antihistamines.
Các thuôc các hiệu quả điều trị chủ yếu qua ức chế hoatddoojngj của các receptor histamin được call là những thuốc kháng histamin; những thuốc khác hoàn toàn có thể có hoạt tính antihistaminergic nhưng không phải là thuốc phòng histamin thật.
Brady, Hover, & two other authors disclosed in the 2018 paper that they had "competing financial interests, as they are employees or consultants of Lodo Therapeutics."
Brady, Hover, và hai tác giả khác tiết lộ trong bài báo năm 2018 rằng họ gồm "lợi ích tài thiết yếu cạnh tranh, vị họ là nhân baohiemlienviet.comên cấp dưới hoặc tư vấn baohiemlienviet.comên của Lodo Therapeutics".
So what this really suggested khổng lồ us at the national cấp độ was that diagnostic and therapeutic strategies, which had been developed in men, by men, for men for the last 50 years -- & they work pretty well in men, don"t they? -- weren"t working so well for women.
Thế nên, đều gì mà lại điều này nhắc nhở cho bọn họ ở cấp độ quốc gia đó là những chiến lược về chẩn đoán và chữa trị bệnh, vốn sẽ được trở nên tân tiến ở phái mạnh giới, bởi nam giới và cho phái mạnh trong xuyên suốt 50 năm vừa qua -- và chúng có kết quả khá giỏi ở nam giới, đúng không? -- nhưng mà lại không tác dụng mấy so với phụ nữ.
Danh sách truy nã vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *