Sư tử biển tiếng anh là gì

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ baohiemlienviet.com.Học các từ bạn cần tiếp xúc một cách tự tín.


Bạn đang xem: Sư tử biển tiếng anh là gì

In these situations, "the juvenile did not catch the flung prey, but held on to lớn the sea lion it had caught itself " (p. 182).
Surely if a trainer is said khổng lồ be cruel to a dog, a cat or a chimpanzee, he will also be cruel khổng lồ a sea lion or a horse.
The central feature of the original zoo, ranged round the sea lion pool, was retained & the pool redesigned.
It features an underwater viewing window and is over three times as deep as the old sea lion pool, built in the 1930s.
The many faunal remains include, but are not limited lớn, marine invertebrate và vertebrate remains like shellfish, bony fish, & sea lion.
The parks feature orca, sea lion, and dolphin shows and zoological displays featuring various other marine animals.
Các ý kiến của những ví dụ ko diễn tả ý kiến của các biên tập viên baohiemlienviet.com baohiemlienviet.com hoặc của baohiemlienviet.com University Press hay của các công ty cấp phép.
*

Xem thêm: Phiếu An Toàn Hóa Chất Methanol Là Gì? Dung Môi Methanol Công Nghiệp

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp chuột Các ứng dụng kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn baohiemlienviet.com English baohiemlienviet.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở ghi nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語