Stick Up Là Gì

khổng lồ tư vấn or defend someone or something, especially when that person or thing is being criticized:

Bạn đang xem: Stick up là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use tự baohiemlienviet.com.Học các trường đoản cú bạn phải giao tiếp một biện pháp lạc quan.


*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các phầm mềm tra cứu kiếm Dữ liệu cấp giấy phép

Xem thêm: Jx1 Efunvn Mobile - Khi Chưa Học Max Skill Khinh Công Ở Võ

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập baohiemlienviet.com English baohiemlienviet.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ nhớ với Riêng bốn Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語