Sơ đồ tư duy hóa học lớp 12

Hệ thống triết lý Hóa 12 qua Sơ đồ tứ duy Hóa 12 chương 1 đưa ra tiết, tương đối đầy đủ nhất. Tổng hòa hợp loạt bài hướng dẫn lập Sơ đồ tứ duy Hóa 12 hay, ngắn gọn

A. Sơ đồ tư duy hóa 12 chương 1 – este với lipit

1. Sơ đồ bốn duy hóa 12 chương 1 ngắn gọn

 

*

2. Sơ đồ tư duy hóa 12 chương 1 chi tiết

*

3. Sơ đồ tứ duy este

*

*

5. Sơ đồ tư duy lipit

*

B. Bắt tắt triết lý hóa 12 chương 1 este - lipit

I. ESTE 1. Định nghĩa:

Este là dẫn xuất của axit cơ học khi nắm nhóm OH bởi vì nhóm OR.

Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy hóa học lớp 12

R’-CO-OH => R’-CO-OR (R là nơi bắt đầu hiđrocacbon)

2. Danh pháp: 

Tên este = cội hiđrocacbon của ancol + gốc axit tương ứng.

Ví dụ: CH3-COO-CH2-CH3 : Etyl axetat

HCOO-CH=CH2 : Vinyl fomat

CH3-CH2-HCOO-C6H5 : Phenyl propionat

3. Phân loại:

A. Este đối kháng chức : R-COO-R’ (R hoàn toàn có thể là H hay nơi bắt đầu hiđrocacbon)

B. Este nhiều chức : (RCOO)nR’ giỏi R(COOR’)n.

4. Lý tính: Este là chất lỏng không màu, hương thơm thơm hoa quả, không tan vào nước, tan giỏi trong dung môi hữu cơ.

5. Hóa tính:

A. Làm phản ứng thuỷ phân: Este + H2O  Axit + Ancol

Ví dụ: CH3COOC2H5 + H2O ⇌ CH3COOH + C2H5OH

(HCOO)2C2H4 + 2H2O ⇌ 2HCOOH + C2H4(OH)2

CH2OOC-COOCH3 + 2H2O ⇌ HOOC-COOH + 2CH3OH

B. Phản ứng xà chống hoá: Este + dd kiềm => muối + Ancol

Ví dụ: CH3COOC2H5 + KOH => CH3COOK + C2H5OH

Chú ý: HCOO-CH=CH2 + KOH => HCOOK CH3CHO

(CH3COO)2CH2 + 2KOH => 2CH3COOK + HCHO + H2O

CH3COO-C6H5 + 2KOH => CH3COOK + C6H5OK + H2O

6. Điều chế:

A. Từ bỏ axit với ancol:

Ví dụ: CH3COOH + C2H5OH ⇌ CH3COOC2H5 + H2O

B. Từ bỏ axit với hiđrocacbon ko no:

Ví dụ: CH3COOH + CH  CH => CH3COO-CH=CH2

II. LIPIT

1. Lipit bao hàm các loại: chất béo, sáp, steroit, photphorit...

2. Chất béo còn hotline là glixerit, là trieste của axit béo với glixerol. Axit bự là phần nhiều axit hữu cơ đối chọi chức mạch thẳng bao gồm tổng số nguyên tự cacbon là số chẵn. 

CTCT của chất béo: 

R-COO-CH2

R’-COO-CH

R’’-COO-CH2

4. Tên thường gọi của hóa học béo: Trong ví dụ như trên, giả dụ R  R’  R”  C17H35 thì có tên là: glyxeryl tristearat xuất xắc tristearin

5. Lý tính: Chất béo không tung và nhẹ nhàng hơn nước, ở ánh nắng mặt trời thường:

+ nếu như R, R’, R” là cội hiđrocacbon no thì chất khủng ở thể rắn (mỡ ăn).

+ nếu như R, R’, R” là nơi bắt đầu hiđrocacbon không no thì chất khủng ở thể lỏng (dầu ăn).

6. Hoá tính: tương từ este.

A. Làm phản ứng thuỷ phân:

Chất lớn + H2O  Axit béo + Glixerol

Ví dụ:

(C17H35COO)3C3H5 + 3H2O ⇌ 3C17H35COOH + C3H5(OH)3

B. Phản ứng xà chống hoá:

Chất bự + Dd kiềm => muối hạt + Glixerol

Ví dụ:

(C17H33COO)3C3H5 + 3KOH => 3C17H33COOK + C3H5(OH)3

C. Hiđro hóa chất mập lỏng

Ví dụ: (C17H33COO)3C3H5 + 3H2 => (C17H35COO)3C3H5

+ Chỉ số axit: số miligam KOH cần sử dụng để trung hoà 1g chất béo.

+ Chỉ số xà phòng hoá: số miligam KOH để tác dụng hết với 1g chất béo.

+ Chỉ số este hoá = chỉ số xà phòng hoá – chỉ số axit

III. CHẤT GIẶT RỬA

1. Xà phòng: là muối natri tốt kali của axit panmitic hay axit stearic.

Xem thêm: Quà Noel Handmade, Cách Làm Quà Giáng Sinh Đơn Giản Mà Cực Thú Vị (Năm 2020)

Điều chế:

(C17H35-COO)3C3H5 + 3NaOH => 3C17H35COONa + C3H5(OH)3

2. Hóa học giặt rửa tổng hợp: muối natri của axit ankylbenzen sunfònic.

Điều chế:

CH3-(CH2)11-C6H4-SO3H + Na2CO3---------> CH3-(CH2)11-C6H4-SO3Na

Trắc nghiệm hóa 12 chương 1 bao gồm đáp án đầy đủ

Các chăm chú khi có tác dụng nhanh bài tập

- Nếu cho thấy thêm số mol O2 phản nghịch ứng ta nên áp dụng ĐLBTKL để tìm những đại lượng khác. Nếu như đề bài bác cho este đối kháng chức ta có: neste + nO2(pư) = nCO2 + 1/2nH2O

- cầm chắc lí thuyết, những phương trình, những gốc hiđrocacbon thường chạm mặt để chưa phải nháp nhiều.

- Đốt cháy este no luôn cho nCO2 = nH2O cùng ngược lại.

- ví như đề đến hay từ giải đáp suy ra este đơn chức thì trong phản bội ứng cùng với NaOH thì số mol các chất luôn bằng nhau.

- Xà phòng hoá este đối kháng chức mang đến 2 muối với nước => este của phenol.

- Khi cho hh hóa học hữu cơ tác dụng với NaOH:

+ tạo thành số mol ancol bé hơn số mol NaOH => hh ban đầu gồm este cùng axit.

 Khi đó: nancol = neste; nmuối = nNaOH(pư) = nhh

+ sinh sản số mol ancol lớn hơn số mol NaOH => hh lúc đầu gồm este cùng ancol

Bài toán xác minh các chỉ số của chất béo: chỉ số axit, chỉ số xà phòng hoá, chỉ số este, chỉ số iot...

Để làm các bài tập dạng này, cần nắm vững các khái niệm sau:

1. Chỉ số axit (aaxit): là số mg KOH phải để trung hoà axit béo tự do thoải mái có trong 1 gam hóa học béo

2. Chỉ số xà chống hoá (axp): là số mg KOH bắt buộc để xà chống hoá glixerit cùng trung hoà axit béo tự do thoải mái có trong 1 g chất béo

3. Chỉ số este (aeste): là số mg KOH buộc phải để xà phòng hoá glixerit của 1 gam hóa học béo

4. Chỉ số iot (aiot): là số gam iot có thể cộng vào nối song C=C của 100 gam hóa học béo

5. Chỉ số peoxit (apeoxit): là số gam iot được giải phóng từ KI bởi vì peoxit tất cả trong 100 gam hóa học béo.

Bài 1: cho este C3H6O2 xà chống hoá bởi vì NaOH thu được muối có cân nặng bằng 41/37 khối lượng este. Search CTCT của este.

HD: RCOOR’

Suy luận: bởi este đối kháng chức mà lại mmuối > meste đề nghị gốc R’ (este đối kháng chức buộc phải số mol những chất bởi nhau)

=> MRCOONa =

*
 = 82 => R = 15 => R’ = 15

CT: CH3COOCH3

Bài 2: tìm CTCT của este C4H8O2 biết rằng khi chức năng hết cùng với Ca(OH)2 thu được muối có cân nặng lớn hơn khối lượng của este.

HD: 2RCOOR’ + Ca(OH)2 → (RCOO)2Ca + 2R’(OH)

a → a/2

bài ra ta có: (2R + 88 +40)a/2 > (R + R’ + 44)a => R’ Bài 3: bỏ vô bình bí mật (có V = 500 ml) 2,64 gam một este A hai lần este rồi lấy nung rét bình cho 273˚C cho đến khi tổng thể este hóa hơi thì áp suất trong bình bây giờ là 1,792 atm. Xác đ ịnh CTPT

của A

HD: => 12x+y = 68 => C5H8O4

Bài 4: Đun nóng 0,1 mol chất hữu cơ X cùng với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH chiếm được 13,4 gam muối hạt của một axit cơ học Y với 9,2 gam một rượu. đến rượu cất cánh hơi 127°C và 600 mmHg thu được tiện thể tích 8,32 lít. CTCT của X là:

C2H5OOC COOC2H5 B. CH3OOC-COOC2H5

CH3OOC-CH2-COOC2H5 D. C2H5OOC CH2 COOC2H5

HD:

nrượu = 0,2 => Mrượu = 46 => C2H5OH

nrượu = 2 nX cần este nên là este của axit nhì chức cùng rượu đơn chức gồm dạng: R(COOC2H5)2 

R(COOC2H )2 + 2NaOH  2C2H5OH + R(COONa)2

0,2 0,1

Mmuối = 134 => R = 0 => A

Bài 5: cho các chất HCOOCH3; CH3COOH; CH3COOCH=CH2; HCOONH4; CH3COOC(CH3)=CH2; CH3COOC2H5; HCOOCH2-CH=CH2. Khi cho những chất trên tác dụng với dd NaOH thu được sản phẩm có khả năng chức năng với dd AgNO3/NH3. Số hóa học thoả mãn điều kiện trên là:

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

HD: HCOOCH3; CH3COOCH=CH2; HCOONH4; HCOOCH2-CH=CH2

Bài 6: cho 12,9g một este đơn chức, mạch hở tác dụng hết với 150ml dd KOH 1M. Sau phản nghịch ứng nhận được một muối và anđehit. Số CTCT của este thoả mãn đặc điểm trên là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

HD: HCOOCH=CH-CH3 cùng CH3COOCH=CH2

Bài 7: Hợp hóa học hữu cơ X đựng C, H, O mạch thẳng gồm phân tử khối là 146. X không công dụng Na. đem 14,6g X chức năng 100ml dd NaOH 2M thu được một muối với 1 rượu. CTCT X là:

A. C2H4(COOCH3)2

B. (CH3COO)2C2H4

C. (C2H5COO)2

D. A cùng B đúng

HD nX:nNaOH = 1:2 =>CT X: R(COOR’)2 hoặc (RCOO)2R’

TH1: R + 2R’ = 58 => R = 28 (-C2H4) và R’ = 15 (-CH3)

TH2: 2R + R’ = 58 => R’ = 28 (-C2H4) cùng R = 15 (-CH3)

Bài 8: cho 21,8 gam chất hữu cơ A chỉ chứa 1 loại nhóm chức tác dụng với 1 lít dung dịch NaOH 0,5M chiếm được 24,6 gam muối cùng 0,1 mol rượu. Lượng NaOH dư rất có thể trung hòa hết 0,5 lít dung dịch HCl 0,4M. Công thức cấu tạo thu gọn của A là: