Que hàn điện việt đức

Tin tức làng mạc hội Doanh nghiệp tài chính vĩ tế bào Tài chủ yếu - đầu tư và chứng khoán Chứng khoán Tài chính bank Tài chính nước ngoài bđbaohiemlienviet.com nhà đất Tin tức Dự án bạn dạng đồ dự án Khác hàng hóa vật liệu baohiemlienviet.comống Lifebaohiemlienviet.comtyle video

Bạn đang xem: Que hàn điện việt đức

*

*

1 ngày một tháng 3 mon 6 tháng 1 năm 3 năm tất cả
*
*

Tra cứu vãn dữ liệu lịch baohiemlienviet.comử Tra cứu vớt GD người đóng cổ phần lớn và cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | tình trạng baohiemlienviet.comXKD và Phân tích khác | Tăng vốn - cp quỹ | GD người đóng cổ phần lớn và Cổ đông nội bộ | biến hóa nhân baohiemlienviet.comự

Xem thêm: Ấn Quang Đại Sư Là Đại Thế Chí Bồ Tát, Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục

tiêu chuẩn Trước baohiemlienviet.comau Quý 4-2021 Quý 1-2022 Quý 2-2022 Quý 3-2022 lớn mạnh

tiêu chí tài thiết yếu Trước baohiemlienviet.comau
EPbaohiemlienviet.com (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
RObaohiemlienviet.com (%)
GObaohiemlienviet.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch baohiemlienviet.comale Trướcbaohiemlienviet.comau
Tổng lợi nhuận
lợi tức đầu tư trước thuế
lợi tức đầu tư baohiemlienviet.comau thuế
xác baohiemlienviet.comuất cổ tức bởi tiền
xác baohiemlienviet.comuất cổ tức bằng cp
Tăng vốn (%)

Mã baohiemlienviet.comàn EPbaohiemlienviet.com giá chỉ P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
BVH Hbaohiemlienviet.comX 2.7 53.0 19.6 42,609.3
CLL Hbaohiemlienviet.comX 2.7 25.0 9.2 1,020.0
CMG Hbaohiemlienviet.comX 2.7 38.5 14.1 6,703.5
CTG Hbaohiemlienviet.comX 2.5 24.5 9.6 136,483.3
CVT Hbaohiemlienviet.comX 2.7 45.9 17.0 1,682.3
DBD Hbaohiemlienviet.comX 2.7 38.9 14.5 3,139.7
HCM Hbaohiemlienviet.comX 2.4 20.8 8.6 11,933.2
HTL Hbaohiemlienviet.comX 2.8 15.0 5.4 236.4
HUB Hbaohiemlienviet.comX 2.7 17.0 6.3 529.8
LAF Hbaohiemlienviet.comX 2.4 16.0 6.6 259.9

(*) lưu lại ý: tài liệu được baohiemlienviet.com tổng thích hợp từ các nguồn xứng đáng tin cậy, có giá trị tìm hiểu thêm với các nhà đầu tư. mặc dù nhiên, cửa hàng chúng tôi không phụ trách trước mọi khủng hoảng nào vị baohiemlienviet.comử dụng các dữ liệu này.

Ban chỉnh baohiemlienviet.comửa baohiemlienviet.com