Phương pháp tính giá thành theo định mức

Giá thành thành phầm là một chỉ tiêu tài chính tổng hòa hợp phản ánh hiệu quả của việc sử dụng tài sản, đồ dùng tư, lao hễ và tiền vốn trong quy trình sản xuất kinh doanh, phản bội ánh kết quả của những nỗ lực cai quản chi tổn phí của doanh nghiệp. Vậy có những phương pháp tính túi tiền như nạm nào và tiến trình tính ngân sách chi tiêu như vậy nào?… văn bản bài sau đây sẽ đề cập chi tiết và lấy ví dụ minh họa cố thể.

Bạn đang xem: Phương pháp tính giá thành theo định mức


*

zi=Zi
Qi

Trong đó: 

Zi: Tổng chi phí loại thành phầm i zi : chi tiêu đơn vị sản phẩm
Hi: hệ số tính giá cả loại sản phẩm in: Số loại sản phẩm của tiến trình sản xuất
Dđk: giá cả sản xuất dở dang đầu kỳC: giá thành sản xuất vào kỳ
Dck: giá cả sản xuất dở dang cuối kỳQi: Số số lượng hàng hóa i

Ví dụ minh họa

DN XY có tiến trình sản xuất công nghệ đơn giản, khép kín. Sản phẩm của quy trình technology là hai thành phầm X, Y. Doanh nghiệp lớn đã xác minh hệ số giá thành sản phẩm X là 1. Thành phầm Y là 1.2. Túi tiền sản xuất dở dang vào đầu kỳ và tạo ra trong kỳ như sau: Đơn vị tính: 1.000đ

Khoản mục chi phíDở dang đầu kỳPhát sinh
Nguyên vật tư trực tiếp

9.000

120.000

Nhân công trực tiếp2.00016.000
Sản xuất chung3.00020.000

Cuối kỳ xong xuôi 90 thành phầm X, 10 sản phẩm X dở dang nút chế biến ngừng 50%, 60 sản phẩm Y, 10 sản phẩm Y dở dang nút chế biến dứt 50%.

Xem thêm: Bán Kiếm Gỗ - Kiếm Bokken Gỗ Căm Xe Mô Phỏng Katana

Yêu cầu: Tính ngân sách chi tiêu sản phẩm X, Y theo từng khoản mục. Giá thành nguyên vật tư phát sinh 1 lần từ đầu quy trình công nghệ. Các giá cả khác gây ra dần.

Đáp án: 

Xác định sản lượng theo sản phẩm tiêu chuẩn. 

Tổng sản phẩm xong xuôi quy thay đổi về thành phầm tiêu chuẩn chỉnh = 90 x 1+60 x 1.2 = 162Tổng sản phẩm dở dang quy đổi để phân bổ chi phí nguyên vật tư = 10 x 1+10 x 1.2=22Tổng thành phầm dở dang quy đổi nhằm phân bổ ngân sách chế trở thành (nhân công trực tiếp, sản xuất chung) = 10 x một nửa x 1+10 x 1.2 x 50%=11Phân bổ chi phí theo lượng đầu ra: 162 (Qht) + 22 (Qck)

Do xác định được tỉ lệ ngừng tương đương, sản phẩm dở dang phải đánh giá theo tỷ lệ kết thúc tương đương – phương thức bình quân

Đánh giá thành phầm dở dang cuối kỳ: 

Chi tầm giá nhân công thẳng = (2.000+16.000)/(162+11) x 11=1.144Chi mức giá sản xuất tầm thường = (3.000+20.000)/(162+11) x 11=1.462

Xác định túi tiền sản phẩm tiêu chuẩn trong kỳ cùng quy đổi nhằm tính chi phí sản phẩm thực tế

Sản lượng: 162 thành phầm tiêu chuẩn

Khoản mục đưa ra phíDở dang đầu kỳChi phí thêm vào trong kỳDở dang cuối kỳTổng giá cả sản phẩm tiêu chuẩnGiá thành solo vị sản phẩm tiêu chuẩnGiá thành đơn vị sản phẩm X (hệ số =1)Tổng giá thành sản phẩm X (90 Sản phẩm)Giá thành đối kháng vị sản phẩm Y (hệ số =1.2)Tổng ngân sách sản phẩm Y (60 Sản phẩm)
Nguyên vật liệu trực tiếp

9.000

120.00015.424113.57670170163.098841

50.478

Nhân công trực tiếp2.00016.0001.14416.8561041049.3641257.492
Sản xuất chung3.00020.0001.46221.53813313311.9661609.572
Cộng 14.000156.00018.030151.97093893884.4281.12667.542

Phần mềm kế toán tài chính online baohiemlienviet.com baohiemlienviet.com hiện đã đáp ứng phương pháp tính ngân sách chi tiêu theo phương pháp hệ số; auto tập phù hợp các chi tiêu sản xuất trực tiếp đến từng đối tượng người dùng tập hợp bỏ ra phí, phân bổ ngân sách chi tiêu sản xuất tầm thường theo nguyên vật liệu trực tiếp hoặc nhân lực trực tiếp; cho phép đánh giá sản phẩm dở dang theo nhiều phương pháp và tính chi tiêu chi ngày tiết theo sản phẩm, 1-1 hàng, công trình.