Sách

Lý tngày tiết hoá cơ học không hề ít vị vậy phần bài bác tập cũng tương đối đa dạng mẫu mã. Để các em có tác dụng tốt các dạng bài tập phần hóa cơ học, Kiến Guru hỗ trợ cho các em Các cách làm hoá học lớp 11 sẽ giúp giải nhanh bài xích toán thù hiđrocabon.

Bạn đang xem: Sách

*

I. Các công thức hoá học lớp 11: Tân oán đốt cháy Hidrocacbon

- Công thức tổng quát của một hiđrocabon (HC): CxHy (x, y nguyên ổn dương) hoặc

CnH2n + 2 -2k với k là số links π cùng vòng vào hiđrocabon.

- Công thức tính số π + v: π + v =

- Pmùi hương trình đốt cháy:

- Dựa vào số mol CO2 và H2O sau làm phản ứng ta hoàn toàn có thể khẳng định được nhiều loại hợp chất.

Quan hệ mol CO2 cùng H2O

Loại hiđrocabon

Phương thơm trình

Ankan

Anken

Ankin, Ankađien

Đồng đẳng benzen

- Các định hiện tượng bảo toàn thường sử dụng:

+ Bảo toàn kăn năn lượng:

+ Bảo toàn nguyên tố:

Bảo toàn C:

Bảo toàn H:

Bảo toàn O:

(vào yếu tố phân tử chỉ chứ đọng C với H).

- Công thức tính số C, số H:

+ Số C =

+ Số H =

- Đối cùng với những bài bác tân oán đốt cháy tất cả hổn hợp 2 hiđrocabon thì:

+ Kân hận lượng mol trung bình:

hoặc hoặc

+ Số Ctb =

Lưu ý: Lúc số C mức độ vừa phải là số ngulặng (bằng vừa phải cùng của 2 số nguyên tử C) thì số mol 2 hóa học đều bằng nhau.

- Bài tân oán thực hiện hỗn hợp thành phầm nhằm tiếp tục mang lại tham mê gia bội nghịch ứng:

+ Dẫn sản phẩm cháy qua bình (1) đựng P2O5, H2SO4 đặc, CaO, muối bột khan,.... rồi dẫn qua bình 2 đựng dung dịch bazơ như NaOH, Ca(OH)2,...

mbình 1 tăng = mH2O (dung nạp nước)

mbình 2 tăng = mCO2 (dung nạp CO2).

+ Dẫn cục bộ sản phẩm cháy trải qua bình đựng dung dịch bazơ nhỏng NaOH, Ca(OH)2,...

mbình tăng = mCO2 + mHđôi mươi (hấp thụ cả CO2 với nước).

+ Khối lượng dung dịch tăng: m dd tăng = mCO2 + mH20 – m kết tủa .

+ Kăn năn lượng dung dịch giảm: m dd sút = m kết tủa – (mCO2 + mH20 ).

+ Lọc quăng quật kết tủa, hâm sôi hỗn hợp lại thu được kết tủa nữa:

PT:

*

Các công thức hoá học tập lớp 11

II. Các cách làm hoá học tập lớp 11: Tính số đồng phân Hidrocacbon

1. Đồng phân ankan:

- CTTQ: CnH2n+2 (n ≥ 1)

- Ankan chỉ bao gồm đồng phân mạch cacbon cùng tự C4 trsinh hoạt đi bắt đầu bao gồm đồng phân.

- Công thức tính nhanh:

2. Đồng phân anken:

- CTTQ: CnH2n (n ≥ 2).

- Anken gồm đồng phân mạch C, đồng phân địa điểm nối đôi cùng đồng phân hình học tập.

- Mẹo tính nkhô hanh đồng phân anken:

Xét 2C với nối đôi, từng C vẫn liên kết với 2 đội ráng (như thể hoặc khác nhau).

Ví dụ với C4H8: Trừ đi 2C với nối song đã còn 2C cùng H team nuốm.

Nếu đề bài yêu cầu tính đồng phân cấu tạo vẫn là: 1+1+1=3 đồng phân. Nếu từng trải tính đồng phân (bao gồm đồng phân hình học) đang là 1+1+2=4 đồng phân.

3. Đồng phân ankin:

- CTTQ: CnH2n-2 (n ≥ 2).

- Ankin có đồng phân mạch C, đồng phân vị trí nối ba với không có đồng phân hình học.

- Mẹo tính nkhô nóng đồng phân ankin:

Xét 2C mang nối ba, từng C đang link với cùng 1 nhóm chũm (như là hoặc khác nhau).

lấy ví dụ với C4H6: Trừ đi 2C với nối cha đang còn 2C và H là team gắng.

Ta tất cả 2 đồng phân ankin.

4. Đồng phân benzen:

- CTTQ: CnH2n-6 (n ≥ 6).

- Công thức tính số đồng phân:

5. Đồng phân ancol:

- CTTQ của ancol no, đối kháng chức, mạch hở: CnH2n+1OH giỏi CnH2n+2O (n ≥ 1).

- Ancol gồm đồng phân mạch C cùng đồng phân địa điểm đội OH.

- Công thức tính số đồng phân:

6. Đồng phân ete:

- CTTQ của ete no, đối chọi chức, mạch hở: CnH2n+2O (n ≥ 2).

Xem thêm: Sổ Tay Tiếng Việt Lớp 5 - Dịch Câu Sang Tiếng Việt

- Công thức tính số đồng phân:

7. Đồng phân phenol:

- CTTQ: CnH2n-6O (n ≥ 6)

- Công thức tính nhanh:

8. Đồng phân anđehit:

- CTTQ của anđehit no, solo chức, mạch hở: CnH2nO (n ≥ 1). Trong phân tử chứa một nối song ngơi nghỉ đội chức CHO.

- Công thức tính nhanh:

9. Đồng phân xeton:

- CTTQ của xeton no, 1-1 chức, mạch hở: CnH2nO (n ≥ 3). Trong phân tử chứ một nối đôi ở team chức CO.

- Công thức tính số đồng phân:

10. Đồng phân axit:

- CTTQ của axit no, đối kháng chức, mạch hở: CnH2nO2 (n ≥ 1). Trong phân tử cất một nối song ngơi nghỉ đội chức COOH.

- Công thức tính số đồng phân:

III. Các công thức hoá học tập lớp 11: Phản ứng cầm cố Halogen

- Đây là phản bội ứng đặc trưng của ankan.

1. Dẫn xuất monohalogen:

- Ankan + Haloren tỉ lệ thành phần 1 : 1 nhận được dẫn xuất monohalogene.

- Yêu cầu của đề: khẳng định cách làm ankan

- PT:

hoặc

- Dữ kiện: đề bài bác sẽ mang đến %C, %H, tốt %Halogene.

- Công thức tính:

Kết phù hợp với dữ kiện đề cho, kiếm tìm n.

- Sau lúc xác minh được CTPT, dựa vào số lượng sản phẩm cố gắng để kiếm tìm CTCT của ankan. khi phản bội ứng với halogen mang lại sản phẩm duy nhất, ankan sẽ là ankan đối xứng.

2. Dẫn xuất đi, tri...halogen:

- Ankan + Halogen tỉ lệ 1 : 2, 1 : 3, ...

- Yêu cầu của đề: xác định bí quyết của dẫn xuất halogene.

- Dữ kiện: đề bài xích vẫn cho %C, %H, xuất xắc %Halogen cùng CTPT của ankan.

- PT:

- Công thức tính: (ví dụ với ankan là C3H8)

Xác định x.

IV. Các bí quyết hoá học tập lớp 11: Phản ứng cracking

- Pmùi hương trình:

Ankan Anken

hoặc (x + y = n)

Anken Ankan khác

Ví dụ:

- Từ ankan đầu, sau bội phản ứng hoàn toàn có thể thu nhiều chất thành phầm.

- Khối hận lượng tất cả hổn hợp trước và sau phản ứng ko đổi:

=> tốt

- Bảo toàn nguim tố C và H: Khi đề bài mang lại đốt cháy hỗn hợp sau bội nghịch ứng ta qui về đốt cháy các thành phần hỗn hợp trước phản ứng (một chất vẫn đơn giản và dễ dàng hơn các chất).

- Số mol lếu hợp:

Ví dụ:

1 1 1

=>

- Hiệu suất làm phản ứng:

(Các công thức tương quan đến số mol ta rất có thể sửa chữa thay thế bởi thể tích).

V. Các bí quyết hoá học lớp 11: Phản ứng cộng

- Phản ứng cộng phá vỡ lẽ link π. Liên kết π là link kết kém nhẹm bền, cần chúng dễ bị đứt ra nhằm tạo thành liên kết những ngulặng tử không giống.

1. Cộng H2:

- Chất xúc tác như: Ni, Pt, Pd, làm việc ánh sáng phù hợp.

- Sơ đồ:

- PTTQ:

Với k là số links π vào phân tử, 1π đã cộng cùng với 1H2.

- Tùy vào hiệu suất và tỉ lệ của phản bội ứng mà lại các thành phần hỗn hợp Y rất có thể còn hiđrocacbon không no dư hoặc hiđro dư hoặc cả nhì còn dư.

- Trong phản bội ứng cùng H2, số mol khí sau phản bội ứng luôn sút (nY X) cùng bằng mol H2 phản ứng:

- Bảo toàn khối hận lượng:

- (luôn luôn to hơn 1).

- Hỗn đúng theo X và Y chỉ biến đổi về chất tuy vậy vẫn bảo toàn H với C, nên gắng vì đốt cháy Y ta có thể đốt cháy X. Sử dụng định lao lý bảo toàn ngulặng tố như bài bác tân oán đốt cháy.

-

a) Xét hiđrocacbon X là anken:

- Sơ đồ:

- Phương thơm trình:

- (= số mol khí giảm).

b) Xét hiđrocacbon X là anken:

- Sơ đồ:

- Pmùi hương trình tổng quát:

-

2. Cộng brom:

- Phương trình:

- Công thức:

+ m bình tăng = m hiđrocacbon ko no

+ Vkhí thoát ra = V hiđrocacbon no

+ nπ =

VI. Các công thức hoá học tập lớp 11: các bài luyện tập về phản ứng của ankin gồm link ba đầu mạch cùng với hỗn hợp AgNO3/NH3

- Phản ứng xẩy ra chưa đến ankin gồm nối tía đầu mạch (ank – 1 – in).

- PTTQ:

Kết tủa vàng

Phản ứng cùng với tỉ trọng 1:1

- Riêng với axetilen:

Phản ứng với tỉ lệ 1:2.

- Điện thoại tư vấn ,

+ k = 1: hỗn hợp chỉ tất cả ank – 1 – in,

+ 1 2H2 (hoặc ankin gồm 2 nối tía đầu mạch) và ank – 1 – in.

Xem thêm: Tên Tiếng Anh Các Ngày Lễ Của Việt Nam Bằng Tiếng Anh, Anh Ngữ Ms Hoa

- Mkết tủa = Mankin + 107x (cùng với x là số nối tía đầu mạch).

*

Các phương pháp hoá học tập lớp 11

Nếu nắm vững được các bội phản ứng với Các cách làm hoá học tập lớp 11 trên đây, những em đang giải được những dạng bài tập về hiđrocacbon. Hãy rèn luyện cùng vận dụng thật nhiều những em nhé!


Chuyên mục: Blogs