PHIẾU ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC NĂM 2018

Mẫu review công chức.Click vào những link để cài vềMẫu kê khai tài sảnMẫu BS lý lịchPhiếu reviews phân nhiều loại công chứcNhận xét của đưa ra ủyPhiếu reviews phân loại công chức (Lãnh đạo)
*

*

Người viện trưởng ngay sát 30 năm "cắm bản"

*

Nghĩa tình địa điểm biên giới

*

Kiêm gần cạnh TV