ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn toán có đáp án

Dưới đâylàBộ 4 đề ôn tập htrần lớp 3 lên lớp 4 môn Toán thù gồm giải đáp năm 2021 Trường TH Phương thơm Liên​​.Giúp những em ôn tập nắm rõ những kỹ năng, các dạng bài xích tập để sẵn sàng mang đến kỳ thi sắp tới. Các em coi cùng cài về ở bên dưới.

Bạn đang xem: ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn toán có đáp án


Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1:Số như thế nào lớn nhất trong những số sau: 42 360 , 42 063 , 42 603 , 42 630:

A. 42 630.

B. 42 063.

C. 42 603.

D. 42 360.

Câu 2:Số tức thì sau của số 65 590 là:

A. 65 591.

B. 65 589.

C. 65 500.

D. 65 600.

Câu 3:Kết quả của 52 379 + 38 421 là:

A. 80 800.

B. 90 800.

C. 90 890.

D. 80 709.

Câu 4:Kết quả của 17 092 x 4 là:

A. 68 608.

B. 68 238.

C. 41 686.

D. 68 368.

Câu 5:Đặt tính rồi tính:

32564 + 3729

86247 – 52629

2418 x 3

8496 : 6

Câu 6:Tính quý giá của biểu thức:

1031 x 6 + 2718

57353 – 1672 : 4

Câu 7:Một nhóm người công nhân đào mặt đường. Trong 5 ngày đào được 1615 mét mặt đường. Hỏi trong 7 ngày team người công nhân kia đào được bao nhiêu mét đường?

Câu 8 :Hãy cho thấy mang lại từng nào hình tam giác?

*

ĐÁP. ÁN

Câu 1:

A. 42 630.

Câu 2:

A. 65 591.

Câu 3:

B. 90 800.

Câu 4:

D. 68 368.

Câu 5

32564 + 3729= 36293

86247 – 52629 = 33618

2418 x 3 = 7254

8496 : 6 = 1416

Câu 6:Tính quý hiếm của biểu thức: Mỗi câu đúng được 1 điểm

1031 x 6 + 2718

= 6186 + 2718

= 8904

57353 – 1672 : 4

= 57353 – 418

= 56935

Câu 7:

Tóm tắt

5 ngày : 1615 mét đường

7 ngày : .... mét đường?

Bài giải

Số mét con đường đào được trong 1 ngày là

1615 : 5 = 323 (m)

Số mét mặt đường đào được vào 7 ngày là:

323 x 7 = 2261 (m)

Đáp số : 2261 m t mặt đường.

Câu 8:Trả lời: Có 10 hình tam giác


Đề 2


Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

1/ Số lớn số 1 trong các số 9788; 9887; 7889; 7988 là:

A. 9788

B. 9887

C. 7889

D. 7988

2/ Số tức thời sau của số 9999:

A. 1000

B. 10000

C. 100000

D. 9998

3/ Ngày 27 mon 5 năm năm nhâm thìn là đồ vật sáu thì ngày 3 mon 6 cùng năm chính là thứ mấy?

A. Thứ đọng tứ

B. Thđọng năm

C.Thđọng sáu

D. Thđọng bảy

4/ Một hình tròn bao gồm trung tâm I có bán kính là 6 cm. Đường kính của hình trụ là:

A. 10 cm

B. 12 centimet

C. 20cm

D. 25 cm

5/ Một hình vuông vắn ABCD có chu vi là 40 cm. Tìm cạnh hình vuông vắn kia.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Cài Mật Khẩu Cho Laptop, Pc, Hướng Dẫn Cài Đặt Mật Khẩu Cho Laptop Nhanh Nhất

A. trăng tròn centimet

B. 15 cm

C. 144 cm

D. 10 cm

Phần II: (Tự luận)

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 18229 + 35754

b) 7982 - 3083

c) 24043 x 4

d) 3575 : 5

Bài 2:Tính:

a) 99637 – 12403 x 8

b)xx 3 = 18726

Bài 3:Các chống học tập hầu hết được thêm số quạt trần trên nhà hệt nhau. Biết 10 phòng học gắn thêm 40 dòng quạt trần trên nhà. Hỏi gồm 32 mẫu quạt trần thì gắn thêm được mấy phòng học?

Bài 4:Một tnóng bìa hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 50 cm, chiều rộng 40 centimet. bạn ta giảm lôi ra một hình vuông vắn tất cả cạnh bởi chiều rộng tnóng bìa. Tính diên tích tấm bìa còn lại?

*

ĐÁP. ÁN

I. TRẮC NGHIỆM

1. B.9887

2. B.10000

3. B.Thứ năm

4. B.12 cm

5. D.10 cm

II.TỰ LUẬN

Câu 1:Mỗi câu đặt tính đúng được 0,5đ

a) 18229 + 35754 = 53983

c) 24043 x 4 = 96172

b) 7982 - 3083 = 4899

d ) 3575 : 5 = 715

Bài 2:

a) 99637 - 12403 x 8

= 99637 - 99224

= 413

b)xx 3 = 18726

x= 18726 : 3

x= 6242

Bài 3:

Số quạt trần 1 chống thêm là:

40 :10 = 4 (cái quạt)

Số chống 32 cái quạt trần trên nhà lắp là:

32 :4 = 8 (phòng)

Đáp số: 8 phòng

Bài 4:

Diện tích miếng bìa là :

50 x 40 = 2000 (cm2)

Diện tích hình vuông vắn giảm ra:

40 x 40 = 1600 cm2

Diện tích tnóng bìa còn sót lại là:

2000 - 1600 = 400 cm2

Đáp số: 400 cm2


Đề 3


Câu 1:Đặt tính rồi tính:

a) 16539 + 4357

b) 64872 - 15768

c) 5874 x 9

d) 72018 : 9

Câu 2:Viết vào ô trống mang đến thích hợp ( theo mẫu)

*

Câu 3:Viết các số: 65372 ; 56372;76253; 56327 theo thiết bị từ bỏ từ bỏ mập mang đến bé

Câu 4 :Khoanh vào chữ đặt trước ý vấn đáp đúng:

a) Số có 3 chục nghìn, 8 trăm, 2đơn vị được viết là :

A.308002

B. 30802

C. 3802

D. 380

b) ngày 29/ 2/2012 là thứ tư, vậy ngày 1/3 / 2012 là thiết bị mấy

A . Thứ đọng năm

B . Thứ sáu

C. Thđọng bảy

D.Chủ nhật

c) Dãy số nào dưới đây được viết theo thứ trường đoản cú từ bỏ b mang đến lớn

A.56802; 58602; 50 862;52860

B.56802; 58602; 52 860;50862

C.50862; 52860; 56 802;58602

d) Số lớn nhất có 5 chữ số là:

A .10 000

B . 11111

C. 90 000

D.99 999

Câu 5:Viết số tương thích vào chỗ chnóng ( ……) :

a) 17m 5centimet = …cm

b) Hình vuông tất cả chu vi 936 centimet thì cạnh của hình vuông kia là:

A. 9cm

B. 6cm

C. 144centimet

D. 234cm

c) Giá trị của biếu thức 1935 + 295 : 5 là:

A .1994

B . 246

C. 250

D. 1255

d) Một hình chữ nhật chiều 42 centimet và vội vàng gấp đôi chiều rộng lớn. Chu vi của hình chữ nhật đó là :

A .126cm B . 470cm

C. 407centimet D. 47

Câu 6 :Có 45 học sinh xếp những trong 5 sản phẩm. Hỏi có 801 học viên thì xếp được từng nào mặt hàng như vậy ?

ĐÁPhường. ÁN

Câu 1:

a) 16539 + 4357= 20896

b) 64872 – 15768 = 49104

c) 5874 x 9= 52866

d) 72018 : 9 = 8002

Câu 2:

*

Câu 3.

Các số trường đoản cú béo mang đến bé: 76 253;65372; 56372;56327

Câu 4.

a) B. 30802

b) A . Thứ năm

c)C.50862; 52860; 56 802;58602

d D.99 999

Câu 5:

a)17m5cm=1705cm

b)D. 234cm

c)A .1994

d)A .126cm

Câu 6.

Số học viên 1 hàng có là :

45 : 5 = 9 (em)

Số hàng 801 học viên xếp là :

801 : 9 = 89 (hàng)

Đáp số: 89 hàng


Đề 4


Phần I:

Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng sinh hoạt những bài xích tập sau:

Câu 1.Ba số sinh sống dòng như thế nào được viết theo máy trường đoản cú trường đoản cú bé xíu mang đến lớn?

A. 2935; 3914; 2945;

B. 6840; 8640; 4860;

C. 8763; 8843; 8853;

D. 3689; 3699; 3698;

Câu 2.7m 3cm = ? Số phù hợp nhằm điền vào vệt ? là:

A. 73cm;

B. 703cm;

C. 730cm;

D. 7003cm;

Câu 3.Tìm y:

y - 37215 = 20305;

A. y = 58520;

B. y = 57620;

C. y = 57530;

D. y = 57520;

Phần II.

Câu 1.Đặt tính rồi tính:

58427 + 40753;

26883 - 7826;

6247 x 2 2568 : 6;

Câu 2:Một kho chứa có 2280kilogam thóc gồm nếp cùng thóc tẻ, số thóc nếp bởi 1/4 số thóc vào kho. Hỏi mỗi loại thóc tất cả từng nào kg?

Câu3.Một hình chữ nhật và một hình vuông vắn tất cả thuộc chu vi. Biết hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 60m, chiều rộng 40m. Tính độ lâu năm cạnh hình vuông.

ĐÁPhường ÁN

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1.C. 8763; 8843; 8853;

Câu2.B. 703cm;

Câu 3.D. y = 57520;

Phần 2: Tự luận

Câu 1.

Xem thêm: Cách Làm Ướt Cô Bé - Bí Quyết Cấp Nước Ngày Khô Hạn

58427 + 40753 = 99180

26883 – 7826 = 19057

6247 x 2 = 12494

2568 : 6 = 480

Câu 2:

Số kilogam thóc nếp tất cả là :

2280 : 4 = 570 (kilogam thóc)

Số kilogam thóc tẻ bao gồm là:

2280 - 570 =1710 (kilogam thóc)

Đáp số: thóc nếp: 570 kg ; thóc tẻ: 1710 kg

Câu 3:

Chu vi hình chữ nhật :

(60 + 40) x 2 = 200(m)

Vì chu vi hình vuông vắn bởi chu vi hình chữ nhật đề xuất chu vi hình vuông vắn là 200m

Độ dài cạnh hình vuông là :

200 : 4 = 50(m)

Đáp số: 50 m

Hy vọng tư liệu này sẽ giúp những emhọc sinhôn tập xuất sắc cùng đạt các kết quả cao trong học hành.


Chuyên mục: Blogs