Ơi các bạn mình ơi tay nắm chặt bàn tay

<00:05.00>Bài Hát : Những Ước Mơ<00:08.00>Trình Bày : Đan Trường<00:17.00>...

Bạn đang xem: Ơi các bạn mình ơi tay nắm chặt bàn tay

<00:49.15>Ơi các bạn mình ơi<00:53.07>Tay nắm chặt bàn tay<00:57.12>Ca hát cùng ngàn mây<00:59.92>Gọi mặt trời đỏ tươi toả sáng<01:04.36>...<01:05.25>Ta muốn cùng ngàn sao<01:08.96>Xanh ước vọng trời cao<01:13.10>Ta nhắn cùng vầng trăng<01:15.96>Mời chị Hằng dệt bao mộng vàng<01:21.59>...<01:37.50>Xanh ôi xanh thắm<01:39.87> trái bóng xanh bay theo tháng năm<01:43.83>Nào ta nắm chặt tay<01:46.11> cho tình thân ái cháy trong tim mình<05:04.93><03:48.59><01:50.21>Ôi sao vui quá <05:07.49><03:50.23><01:52.66>bước chân vào vòng đời thiết tha<05:12.17><03:53.16><01:56.56>Rồi ta biến thành mây<05:14.69><03:55.05><01:58.86> bay vòng thế giới cho thoả ước mơ<05:18.90><03:57.91><02:05.37>...<02:26.85>Ơi các bạn mình ơi<02:28.44> Ơi các bạn ơi!<02:29.38>Tay nắm chặt bàn tay<02:30.93>Nắm chặt bàn tay<02:31.80>Ca hát cùng ngàn mây<02:33.53>Gọi mặt trời đỏ tươi toả sáng<02:35.65>Mặt trời toả sáng cùng bao ước mơ<02:37.71>Ta muốn cùng ngàn sao<02:40.11>Xanh ước vọng trời cao<02:41.61> Xanh xanh trời cao<02:42.58>Ta nhắn cùng vầng trăng<02:44.25>Mời chị Hằng dệt bao mộng vàng<02:46.44> Nhắn với chị Hằng cùng các vì sao<02:50.93>Xanh ôi xanh thắm<02:52.75> trái bóng xanh bay theo tháng năm<02:55.67>Nào ta nắm chặt tay<02:57.36> cho tình thân ái cháy trong tim mình<03:00.49>Ta luôn mong muốn <03:02.31>thế gian này chẳng còn chiến tranh<03:05.34>Từng khu phố mọc cao<03:07.04> ta cùng ngàn sao không còn cách xa<03:10.25>...<03:15.06>Ơi các bạn mình ơi<03:16.59> Ơi các bạn ơi!<03:17.41>Tay nắm chặt bàn tay<03:18.96> Nắm chặt bàn tay<03:19.81>Ca hát cùng ngàn mây<03:21.39>Gọi mặt trời đỏ tươi toả sáng<03:23.74> Mặt trời toả sáng cùng bao ước mơ<03:25.83>Ta muốn cùng ngàn sao<03:28.04>Xanh ước vọng trời cao<03:29.69> Xanh xanh trời cao<03:30.67>Ta nhắn cùng vầng trăng<03:32.32>Mời chị Hằng dệt bao mộng vàng<03:34.43>Nhắn với chị Hằng cùng các vì sao<04:50.55><04:02.89><03:38.87>Xanh ôi xanh thắm trái bóng xanh <04:54.88><04:05.66><03:41.65>bay theo tháng năm<04:06.92>trái bóng xanh<04:58.07><04:07.87><03:43.75>Nào ta nắm chặt tay <05:00.37><04:09.44><03:45.45>cho tình thân ái cháy trong tim mình<04:11.75>Chảy trong tim mình!<04:12.79>Ta luôn mong muốn <04:14.42>thế gian này chẳng còn triến tranh<04:16.90>Chẳng còn triến tranh<04:18.00>Từng khu phố mọc cao<04:19.15> ta cùng ngàn sao không còn cách xa<04:21.33>...

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Treo Tranh Phúc Lộc Thọ Chuẩn Mang Đến Tài Lộc Vẹn Toàn

<04:27.06>Từng khu phố mọc cao <04:28.67>ta cùng ngàn sao không còn cách xa...<04:31.71>...<04:36.54>Nào ta nắm chặt tay<04:38.10> cho tình thân ái không còn cách xa...<04:41.17>...<05:19.55>Rồi ta biến thành mây <05:22.17>bay vòng thế giới...<05:24.73>cho thoả...ước mơ.... <05:31.31>...
*

Những Ước Mơ

Năm phát hành: 2001
Đóng góp: adorable
Lời bài hát Những Ước Mơ
Ơi các bạn mình ơi, tay nắm chặt bàn tayCa hát cùng ngàn mây rồi mặt trời đỏ tươi toả sángTa muốn cùng ngàn sao xanh ước vọng trời caoTa nhắn cùng vầng trăng mời chị Hằng dệt bao mộng vàng.Xanh ôi xanh thắm trái bóng xanh bay theo tháng nămNào ta nắm chặt tay cho tình thân ái cháy trong tim mìnhÔi sao vui qúa bước chân vào vòng đời thiết thaRồi ta biến thành mây bay vòng thế giới cho thoả ước mơ.Ơi các bạn mình ơi, tay nắm chặt bàn tayCa hát cùng ngàn mây rồi mặt trời đỏ tươi toả sángTa muốn cùng ngàn sao xanh ước vọng trời caoTa nhắn cùng vầng trăng mời chị Hằng dệt bao mộng vàng.Xanh ơi xanh thắm trái bóng xanh bay theo tháng nămNào ta nắm chặt tay cho tình thân ái cháy trong tim mìnhTa luôn mong muốn thế gian này chẳng còn chiến tranhTừng khu phố mọc cao ta cùng ngàn sao không còn cách xa.