Ơi các bạn mình ơi tay nắm chặt bàn tay

<00:05.00>Bài Hát : Những Ước Mơ<00:08.00>Trình Bày : Đan Trường<00:17.00>...

Bạn đang xem: Ơi các bạn mình ơi tay nắm chặt bàn tay

<00:49.15>Ơi các bạn mình ơi<00:53.07>Tay nạm chặt bàn tay<00:57.12>Ca hát cùng nlẩn thẩn mây<00:59.92>Hotline khía cạnh ttách đỏ tươi toả sáng<01:04.36>...<01:05.25>Ta mong muốn cùng nngây ngô sao<01:08.96>Xanh ước muốn trời cao<01:13.10>Ta nhắn thuộc vầng trăng<01:15.96>Mời chị Hằng dệt bao mộng vàng<01:21.59>...<01:37.50>Xanh ôi xanh thắm<01:39.87> trái láng xanh bay theo tháng năm<01:43.83>Nào ta ráng chặt tay<01:46.11> đến tình thân ái cháy trong trái tim mình<05:04.93><03:48.59><01:50.21>Ôi sao vui quá <05:07.49><03:50.23><01:52.66>bước chân vào vòng đời thiết tha<05:12.17><03:53.16><01:56.56>Rồi ta trở thành mây<05:14.69><03:55.05><01:58.86> bay vòng nhân loại cho thoả ước mơ<05:18.90><03:57.91><02:05.37>...<02:26.85>Ơi các bạn bản thân ơi<02:28.44> Ơi các bạn ơi!<02:29.38>Tay ráng chặt bàn tay<02:30.93>Nắm chặt bàn tay<02:31.80>Ca hát cùng nlẩn thẩn mây<02:33.53>call phương diện ttách đỏ tươi toả sáng<02:35.65>Mặt ttránh toả sáng sủa thuộc bước ao mơ<02:37.71>Ta ao ước cùng ndại sao<02:40.11>Xanh ước vọng ttránh cao<02:41.61> Xanh xanh ttránh cao<02:42.58>Ta nhắn cùng vầng trăng<02:44.25>Mời chị Hằng dệt bao mộng vàng<02:46.44> Nhắn cùng với chị Hằng cùng các bởi vì sao<02:50.93>Xanh ôi xanh thắm<02:52.75> trái bóng xanh bay theo tháng năm<02:55.67>Nào ta cầm chặt tay<02:57.36> đến tình thân ái cháy trong tâm mình<03:00.49>Ta luôn ước muốn <03:02.31>trần thế này không còn chiến tranh<03:05.34>Từng thành phố mọc cao<03:07.04> ta cùng ndở người sao không còn phương pháp xa<03:10.25>...<03:15.06>Ơi các bạn mình ơi<03:16.59> Ơi chúng ta ơi!<03:17.41>Tay nuốm chặt bàn tay<03:18.96> Nắm chặt bàn tay<03:19.81>Ca hát cùng nđần mây<03:21.39>gọi khía cạnh ttách đỏ tươi toả sáng<03:23.74> Mặt trời toả sáng sủa thuộc bmuốn mơ<03:25.83>Ta ao ước cùng nđần độn sao<03:28.04>Xanh hoài vọng ttách cao<03:29.69> Xanh xanh ttách cao<03:30.67>Ta nhắn cùng vầng trăng<03:32.32>Mời chị Hằng dệt bao mộng vàng<03:34.43>Nhắn với chị Hằng thuộc những vì sao<04:50.55><04:02.89><03:38.87>Xanh ôi xanh thắm trái nhẵn xanh <04:54.88><04:05.66><03:41.65>cất cánh theo mon năm<04:06.92>trái láng xanh<04:58.07><04:07.87><03:43.75>Nào ta gắng chặt tay <05:00.37><04:09.44><03:45.45>cho tình thân ái cháy trong lòng mình<04:11.75>Chảy trong trái tim mình!<04:12.79>Ta luôn luôn ước muốn <04:14.42>thế gian này không còn triến tranh<04:16.90>Chẳng còn triến tranh<04:18.00>Từng thành phố mọc cao<04:19.15> ta cùng nđần sao không hề cách xa<04:21.33>...

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Treo Tranh Phúc Lộc Thọ Chuẩn Mang Đến Tài Lộc Vẹn Toàn

<04:27.06>Từng thành phố mọc cao <04:28.67>ta cùng nngốc sao không còn cách xa...<04:31.71>...<04:36.54>Nào ta cố gắng chặt tay<04:38.10> mang lại tình thân ái không thể giải pháp xa...<04:41.17>...<05:19.55>Rồi ta biến thành mây <05:22.17>cất cánh vòng thế giới...<05:24.73>cho thoả...khát khao.... <05:31.31>...
*

Những Ước Mơ

Năm phân phát hành: 2001
Đóng góp: adorable
Lời bài hát Những Ước Mơ
Ơi các bạn mình ơi, tay rứa chặt bàn tayCa hát cùng ndại dột mây rồi mặt ttách đỏ tươi toả sángTa ước ao cùng ndở hơi sao xanh hoài vọng ttách caoTa nhắn thuộc vầng trăng mời chị Hằng dệt bao mộng tiến thưởng.Xanh ôi xanh thắm trái nhẵn xanh bay theo mon nămNào ta núm chặt tay cho tình thân ái cháy trong tâm địa mìnhÔi sao vui qúa bước đi vào vòng đời thiết thaRồi ta biến thành mây cất cánh vòng nhân loại đến thoả khao khát.Ơi chúng ta bản thân ơi, tay nỗ lực chặt bàn tayCa hát cùng nngớ ngẩn mây rồi phương diện trời đỏ tươi toả sángTa ước ao thuộc ndại dột sao xanh ước vọng trời caoTa nhắn cùng vầng trăng mời chị Hằng dệt bao mộng xoàn.Xanh ơi xanh thắm trái bóng xanh cất cánh theo mon nămNào ta thay chặt tay mang lại tình thân ái cháy trong tâm mìnhTa luôn luôn ước muốn trần thế này chẳng còn chiến tranhTừng khu phố mọc cao ta thuộc nlẩn thẩn sao không thể cách xa.