News Là Gì

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ baohiemlienviet.com.

Bạn đang xem: News là gì

Học những trường đoản cú bạn phải giao tiếp một cách sáng sủa.


We use the uncountable noun news to lớn mean ‘information or reports about recent events’. It takes a singular verb: …
a printed or broadcast report of information about important events in the world, the country, or the local area:
news about sth Continuing bad news about the U.S. economy means fewer sales for European manufacturers.

Xem thêm: Lý Nhã Kỳ Tiết Lộ Mối Quan Hệ Bất Ngờ Với Phạm Băng Băng, Tiện “Bóc” Tính Cách Thật Của Nữ Minh Tinh Ngoài Đời


The market-driven nature of news leaves some stories uncovered, many people uninformed, và most journalists a bit frustrated và unsatisfied.
Nearly all of the participants described feeling shocked after getting the news of having multiple myeloma 506!.
The attitudinal effect remained even after the summit had ended, though we vì chưng not know how other post-summit political news may have modified this effect.
The story appealed to the public & almost all newspapers và news programs were eager khổng lồ cover the same story in the same way.
The effects of television news exposure were quite powerful relative to lớn the impact of other variables.
On the positive sầu side, data mining & machine learning can be used khổng lồ generalise news reports, and thereby generate knowledge for coherence systems.
Although many people participated in elections, only a small number received news directly from outside their town.
Các ý kiến của các ví dụ không biểu lộ cách nhìn của những chỉnh sửa viên baohiemlienviet.com baohiemlienviet.com hoặc của baohiemlienviet.com University Press giỏi của các bên trao giấy phép.

news

Các từ hay được thực hiện cùng với news.


The short-term Mã Sản Phẩm is built starting from recent observations to lớn keep trachồng of the highly dynamic interests of users in daily news stories.
Những ví dụ này từ bỏ baohiemlienviet.com English Corpus cùng trường đoản cú những nguồn bên trên web. Tất cả phần đa chủ kiến trong những ví dụ không diễn đạt ý kiến của các biên tập viên baohiemlienviet.com baohiemlienviet.com hoặc của baohiemlienviet.com University Press hay của tín đồ trao giấy phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban con chuột Các ứng dụng tìm kiếm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn baohiemlienviet.com English baohiemlienviet.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng bốn Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message