Nệm kim đan bảng giá

Độ dày nệm 4 inches (Rộng x dài x dày) Giá Bán Lẻ (USD/Sản phẩm)
Tỷ trọng (density) foam cấp độ 1 (SDH): Khối hận lượng riêng biệt vật liệu foam 10.9 - 12.5 lb/ft³
Twin (38x75x4 inches) 2,547
Twin XL (38x80x4 inches) 2,631
Full (53x75x4 inches) 3,084
Queen (60x80 inches) 3,382
King (76x80x4 inches) 4,129
California king (72x84x4 inches) 4,068
Tỷ trọng (density) foam cấp độ 2 (SH): Khối hận lượng riêng biệt vật tư foam 11.2 - 13.1 lb/ft³
Twin (38x75x4 inches) 2,801
Twin XL (38x80x4 inches) 2,894
Full (53x75x4 inches) 3,392
Queen (60x80x4 inches) 3,721
King (76x80x4 inches) 4,542
California king (72x84x4 inches) 4,475
Tỷ trọng (density) foam Lever 3 (SSH): Kăn năn lượng riêng vật tư foam 11.9 - 13.7 lb/ft³
Twin (38x75x4 inches) 2,801
Twin XL (38x80x4 inches) 2,894
Full (53x75x4 inches) 3,392
Queen (60x80x4 inches) 3,721
King (76x80x4 inches) 4,542
California king (72x84x4 inches) 4,475
Độ dày nệm 6 inches (Rộng x lâu năm x dày) Giá Bán Lẻ (USD/Sản phẩm)
Tỷ trọng (density) foam cấp độ 1 (SDH): Kân hận lượng riêng biệt vật liệu foam 10.9 - 12.5 lb/ft³
Twin (38x75x6 inches) 3,027
Twin XL (38x80x6 inches) 3,133
Full (53x75x6 inches) 3,767
Queen (60x80x6 inches) 4,171
King (76x80x6 inches) 5,194
California king (72x84x6 inches) 5,030
Tỷ trọng (density) foam cấp độ 2 (SH): Khối hận lượng riêng vật tư foam 11.2 - 13.1 lb/ft³
Twin (38x75x6 inches) 3,330
Twin XL (38x80x6 inches) 3,446
Full (53x75x6 inches) 4,144
Queen (60x80x6 inches) 4,588
King (76x80x6 inches) 5,713
California king (72x84x6 inches) 5,533
Tỷ trọng (density) foam Lever 3 (SSH): Khối hận lượng riêng rẽ vật liệu foam 11.9 - 13.7 lb/ft³
Twin (38x75x6 inches) 3,330
Twin XL (38x80x6 inches) 3,446
Full (53x75x6 inches) 4,144
Queen (60x80x6 inches) 4,588
King (76x80x6 inches) 5,713
California king (72x84x6 inches) 5,533
Độ dày nệm 8 inches (Rộng x nhiều năm x dày) Giá Bán Lẻ (USD/Sản phẩm)
Tỷ trọng (density) foam Lever 1 (SDH): Kân hận lượng riêng vật liệu foam 10.9 - 12.5 lb/ft³
Twin (38x75x8 inches) 3,615
Twin XL (38x80x8 inches) 3,752
Full (53x75x8 inches) 4,655
Queen (60x80x8 inches) 5,154
King (76x80x8 inches) 6,408
California king (72x84x8 inches) 6,367
Tỷ trọng (density) foam Lever 2 (SH): Khối lượng riêng rẽ vật tư foam 11.2 - 13.1 lb/ft³
Twin (38x75x8 inches) 3,977
Twin XL (38x80x8 inches) 4,128
Full (53x75x8 inches) 5,120
Queen (60x80x8 inches) 5,669
King (76x80x8 inches) 7,048
California king (72x84x8 inches) 7,004
Tỷ trọng (density) foam cấp độ 3 (SSH): Khối hận lượng riêng biệt vật tư foam 11.9 - 13.7 lb/ft³
Twin (38x75x8 inches) 3,977
Twin XL (38x80x8 inches) 4,128
Full (53x75x8 inches) 5,120
Queen (60x80x8 inches) 5,669
King (76x80x8 inches) 7,048
California king (72x84x8 inches) 7,004

Bạn đang xem: Nệm kim đan bảng giáĐộ dày nệm 8 inches (Rộng x dài x dày) Giá Bán Lẻ (USD/Sản phẩm)
Full (53x75x8 inches) 11,618
Queen (60x80x8 inches) 14,025
King (76x80x8 inches) 17,239
California king (72x84x8 inches) 18,031
Độ dày nệm 10 inches (Rộng x nhiều năm x dày) Giá Bán Lẻ (USD/Sản phẩm)
Full (53x75x10 inches ) 13,801
Queen (60x80x10 inches ) 16,441
King (76x80x10 inches ) 20,962
California king (72x84x10 inches ) 21,928

Xem thêm: Bán Tông Đơ Cắt Tóc & Tông Đơ Điện Philip, Codos, Kemei Cao Cấp

*

*

GỐI NẰM baohiemlienviet.com (Rộng x lâu năm x dày) Gồm Gối + Áo gối không tính Giá Bán Lẻ (USD/Sản phẩm) GỐI ÔM baohiemlienviet.com (chiều dài) Gồm Gối + Áo gối ngoại trừ Giá Bán Lẻ (USD/Sản phẩm)
Gối baohiemlienviet.com Pillow IYASHI (19x11x2.7 inches) 186
Gối baohiemlienviet.com Pillow PressureFree (18x12x4.3 inches) 233
Gối baohiemlienviet.com Pillow PressureFree Plus (Plus S 24x15x3.9 inches) 399
Gối baohiemlienviet.com Pillow PressureFree Plus (Plus SS 24x15x3.9 inches) 399
Gối baohiemlienviet.com Pillow PressureFree Plus (Plus SSS 24x15x3.9 inches) 399
Gối baohiemlienviet.com Pillow PressureFree Air (24 x 15 x 3.3 inches) 286
Gối baohiemlienviet.com Pillow Glory Air (24 x 15 x 3.3-2.2-3.1 inches) 286
Gối ôm baohiemlienviet.com Softcảm ứng Mini size (25.5 inches) 285
Gối ôm baohiemlienviet.com Softcảm biến Small kích thước (29.5 inches) 498
Gối ôm baohiemlienviet.com SoftTouch Medium kích thước (41.3 inches) 606
Gối ôm baohiemlienviet.com Softcảm biến Large size (43.3 inches) 788
Gối ôm baohiemlienviet.com Softcảm biến Extra large form size (51.1 inches) 1,587