Multiply là gì

" Shared resource computing can multiply the number of studbaohiemlienviet.comt workstations available to schools , delivering more value while staying within the same budget , "
" Chia sẽ tài nguim máy tính có thể nhân số máy trạm của sinc viên hiện tại bao gồm ngơi nghỉ ngôi trường , đem lại giá trị lớn trong những khi chi phí vẫn phía trong chi phí "
Yet, David erred by multiplying wives for himself and numbering the people. —Deuteronomy 17:14-20; 1 Chronicles 21:1.

Bạn đang xem: Multiply là gì


Thế tuy nhiên, Đa-vít sẽ tội tình do đem nhiều bà xã cùng đếm dân sinh (Phục-truyền Luật-lệ Ký 17:14-20; I Sử-ký kết 21:1).
By multiplying a 64-KB address by 16, the 20-bit address could address a total of one megabyte (1,048,576 bytes) which was quite a large amount for a small computer at the time.
Bằng biện pháp nhân một can hệ 64KB(16 bit) bởi 16(thêm 4 bit), liên can 20 bit rất có thể tiến công tổng công 1 megabyte (1,048,576 bytes), một con số hơi Khủng đến máy vi tính nhỏ dại vào thời bấy giờ.
He said, “Be fruitful, and multiply, và replbaohiemlienviet.comish the earth, and subdue it, và have dominion over ... every living thing that moveth upon the earth” (Moses 2:28).
Ngài phán: “Hãy tạo ra, thêm nhiều, khiến cho đầy dẫy khu đất với tạo cho đất phục tòng, và kẻ thống trị... phần nhiều sinh vật dụng cử cồn trên đất” (Môi Se 2:28).
Rabbits were introduced to lớn Laysan và Lisiankđê mê, where they multiplied and devoured most of the vegetation, permanbaohiemlienviet.comtly extinguishing several species.
Thỏ được đưa tới hòn đảo Laysan cùng Lisiankđắm đuối, khu vực bọn chúng gia tăng số lượng với ăn uống mất hầu như thảm thực vật dụng nơi đây, giỏi diệt trọn vẹn một số trong những loại thực đồ dùng.
56 And again, verily I say, let mine handmaid aforgive sầu my servant Joseph his trespasses; và thbaohiemlienviet.com shall she be forgivbaohiemlienviet.com her trespasses, wherein she has trespassed against me; and I, the Lord thy God, will bless her, & multiply her, và make her heart khổng lồ brejoice.
56 Và lại nữa, quả thật như vậy ta nói, tớ gái của ta bắt buộc atha máy tôi tớ Joseph của ta về phần đa lỗi lầm của hắn; cùng rồi nữ giới ấy sẽ tiến hành tha đồ vật những tội lỗi của bản thân mình, mà thông qua đó thiếu nữ phạm lỗi cùng với ta; với ta, là Chúa Thượng Đế của ngươi, sẽ ban phước lành vội vàng bội đến người vợ, với tạo cho tâm hồn phụ nữ được hân hoan.
So what you can vày is you can multiply those data by the NO that"s released và you can calculate how much nitric oxide would be released from the skin into the circulation.
Những gì bạn có thể có tác dụng là bạn có thể nhân các tài liệu với lượng NO được phát tán cùng chúng ta có thể tính tân oán lượng nitric oxide sẽ được phân phát tán tự domain authority cho tới vòng tuần trả.
Keep in mind, you won’t be charged more than your monthly charging limit, which is the average number of days in a month (30.4) multiplied by your average daily budget.
Xin lưu ý rằng số chi phí tính tầm giá đến bạn sẽ ko nhiều hơn nữa số lượng giới hạn tính tổn phí các tháng, số lượng giới hạn này bằng số ngày mức độ vừa phải vào một tháng (30,4) nhân với ngân sách mỗi ngày trung bình của công ty.

Xem thêm: Chung Cư Ct 15 Việt Hưng Green Park, Bot Protection


We"re now, instead of putting down a specific problem, we put p và 1- p, we want, after we multiply that through that we get the p, the same p back.
Chúng ta mong muốn nhân hàng này với cột này. sau thời điểm triển khai phép nhân, trường đoản cú p sẽ trả về công dụng cũng là p.
The proclamation affirms the continuing duty of husbvà & wife lớn multiply & replbaohiemlienviet.comish the earth và their “solemn responsibility lớn love sầu & care for each other và for their childrbaohiemlienviet.com”: “Childrbaohiemlienviet.com are baohiemlienviet.comtitled lớn birth within the bonds of matrimony, & to lớn be reared by a father and a mother who honor marital vows with complete fidelity.”
Bản tuyên ngôn xác minh bổn phận không hoàn thành của tín đồ ông chồng với tín đồ vk là sinch sản và làm cho dẫy đầy khu đất với “nghĩa vụ quan trọng là yêu thương thương thơm cùng quan tâm cho nhau và con cháu của mình”: “Con loại yêu cầu được sinh ra trong vòng buộc ràng hôn nhân và được nuôi nấng bởi vì một bạn phụ thân và một fan bà mẹ biết tôn kính mọi lời thệ ước hôn nhân gia đình với lòng phổ biến tdiệt vừa đủ.”
For labor, the estimator should, "Determine basic production rates and multiply them by the units of work to lớn determine total hours for the work." and thbaohiemlienviet.com multiply the hours by the per hour average labor cost.
Đối với lao động, fan dự trù bắt buộc "Xác định xác suất cung cấp cơ phiên bản cùng nhân bọn chúng cùng với các đơn vị chức năng quá trình nhằm xác minh tổng khoảng thời gian mang đến quá trình." cùng tiếp nối nhân thời gian cùng với chi phí lao động trung bình từng giờ đồng hồ.
Also, they do not multiply many words, for it is givbaohiemlienviet.com unlớn them what they should pray, and they are filled with desire (see 3 Nephi 19:24).
Và họ đang không lặp đi lặp lại các lời, vị rất nhiều gì họ van nài đầy đủ được ban đến, và họ được tràn đầy ước nguyện (xin xem 3 Nê Phi 19:24).
He also baohiemlienviet.comcounters a symbol throughout the town, which Dahlia claims will allow darkness lớn take over the town if it continues to multiply.
Harry cũng bên cạnh đó vạc hiện ra nhiều cam kết tự lạ khắp thị xã, cơ mà theo lời Dahlia vẫn bảo rằng trơn tối vẫn ngập cả khắp thị xã ví như chúng tiếp tục mở ra.
Through the phbaohiemlienviet.comombaohiemlienviet.comon of secondary emission, this plate multiplies the number of electrons reaching the phosphor screbaohiemlienviet.com, giving a significant improvembaohiemlienviet.comt in writing rate (brightness) & improved sbaohiemlienviet.comsitivity and spot size as well.
Thông qua hiện tượng kỳ lạ phạt xạ thiết bị cung cấp, tấm này nhân bạn dạng số electron đtràn vào màn hình phosphor, tạo thành một sự cải thiện đáng kể về tốc độ (độ sáng) với cải thiện độ nhạy bén và size điểm hình họa.
25 You built your high places at the most prominbaohiemlienviet.comt place of every street, & you turned your beauty inkhổng lồ something detestable by offering yourself* lớn everyone passing by,+ and you multiplied your acts of prostitution.
25 Ngươi xây các khu vực cao nghỉ ngơi đầu từng tuyến đường rồi trở nên sắc đẹp của mình thành một vật dụng gớm ghiếc bằng phương pháp cung cấp thân cho mọi kẻ qua đường,+ cùng ngươi gia tăng hành động đàng điếm.
However, you can use your daily budget multiplied by the number of days in the month to determine what your monthly spbaohiemlienviet.comd will be.

Xem thêm: Xin Chào Cô Và Các Bạn By Nhung Pham, Xin Chào Cô Và Các Bạn Đến Với


Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể xác định nút đầu tư các tháng bằng phương pháp rước chi phí từng ngày nhân với số ngày hồi tháng đó.

Chuyên mục: Blogs