MẪU THƯ BÁO GIÁ BẰNG TIẾNG ANH

Việc tăng giá không bao giờ là dễ dàng, nhưng thực tế cuộc sống là khách hàng của bạn sẽ không bỏ rơi bạn nếu bạn tăng giá. Đôi khi giá phải được nâng lên do chi phí nguyên liệu thô, đôi khi vì chi phí hoạt động kinh doanh của bạn nói chung đã tăng lên. Như vậy, thà tăng giá còn hơn là đánh mất luôn việc kinh doanh của bạn.

Bạn đang xem: Mẫu thư báo giá bằng tiếng anh

Tất nhiên theo quan điểm của khách hàng, sự tăng giá không bao giờ được chào đón nhưng nếu bạn thừa nhận thực tế trong thư của mình và giải thích ngắn gọn lý do tại sao bạn không có lựa chọn nào khác ngoài thực hiện tăng giá, thì bạn sẽ có thể tiếp tục một mối quan hệ tốt về sự trung thực và sự cởi mở với họ trong tương lai.

*
Mẫu email báo giá bằng tiếng Anh

Những mẫu email báo giá bằng tiếng Anh 

Mẫu email thứ nhất {Date}

To: {Name}

{Address}

{City, State, Zip}

Dear {Recipient},

First of all, allow me to thank you for being such a consistent and loyal customer to {name of company} over the years. Your satisfaction is very important to us, and we hope we have been successful in providing you with efficient customer service and products.

I never like having to write this letter, but sometimes it is unfortunately necessary. Due to {reasons for the price increase}, we are going to be pushing up our prices on {type of product(s)}. The increase will be from {amount} to {amount}, and will take effect beginning from{date}.

This price increase is minimal, and something we must do so as to continue to provide you with the quality you have come to expect. If you have any concerns or questions, please don’t hesitate to contact me immediately.

Thank you,

{Sender}

Bản dịch

{Ngày}

Tới: {Tên}

{Địa chỉ nhà}

{Thành phố, bang, mã bưu điện}

Kính gửi {Người nhận},

Trước hết, hãy cho phép tôi cảm ơn vì đã trở thành một khách hàng trung thành và thường xuyên với {tên công ty} trong những năm qua. Sự hài lòng của bạn là rất quan trọng đối với chúng tôi, và chúng tôi hy vọng chúng tôi đã thành công trong việc cung cấp cho bạn dịch vụ khách hàng và các sản phẩm tuyệt vời.

Tôi không bao giờ muốn phải viết lá thư này, nhưng thật không may là đôi khi nó lại cần thiết. Do {lý do tăng giá}, chúng tôi sẽ tăng giá của chúng tôi lên {loại sản phẩm>. Mức tăng sẽ từ {số tiền} đến {số tiền} và sẽ có hiệu lực kể từ {ngày}.

Xem thêm: 20 Cách Diệt Kiến Cực Kỳ Hiệu Quả Mà Đơn Giản, 17 Cách Đuổi Kiến Trong Nhà Đơn Giản Mà Hiệu Quả

Mức tăng giá này là tối thiểu, và một là một điều gì đó chúng tôi phải làm để tiếp tục cung cấp cho bạn với chất lượng bạn đã mong đợi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với tôi ngay lập tức.

Cảm ơn bạn,

{Người gửi}

email báo giá bằng tiếng Anh khi có sự tăng giá

Mẫu email thứ hai

Dear ,

This letter is to inform you that so as to serve you with the most excellent of our service, we have raised our services fee by –%. From now onwards, all our services will be charged according to these announced service charges, the details of which can be seen on our website and new brochures. Please note that the orders that we have already booked are not liable to these charges.

We hope you understand that this price increase will add to make our services better and will ultimately benefit you.

Let us know of your feedback on our email . Thank you!

Sincerely,

Bản dịch:

Kính gửi ,

Thư này là để thông báo cho bạn rằng để phục vụ bạn với dịch vụ tốt nhất của chúng tôi, chúng tôi đã tăng phí dịch vụ của chúng tôi lên -%. Từ nay trở đi, tất cả các dịch vụ của chúng tôi sẽ được tính theo các khoản phí dịch vụ đã công bố này, chi tiết có thể được xem trên các tài liệu quảng cáo và trang web mới của chúng tôi. Xin lưu ý rằng các đơn đặt hàng mà chúng tôi đã đặt không phải chịu các khoản phí này.

Chúng tôi hy vọng bạn hiểu rằng khoản phí này sẽ tăng thêm để làm cho dịch vụ của chúng tôi tốt hơn và cuối cùng sẽ mang lại lợi ích cho bạn.

Hãy cho chúng tôi biết phản hồi của bạn về email của chúng tôi . Cảm ơn bạn!

Trân trọng,

Trong bài học ngày hôm nay, Aroma đã giới thiệu đến các bạn các mẫu email báo giá bằng tiếng Anh khi có sự tăng giá. Hãy vận dụng những kiến thức trên đây thật tốt để khách hàng của bạn không mất lòng nhé. Chúc các bạn thành công