Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Mất Giấy Tờ Của Công An Phường

Mẫu đối chọi trình báo mất sách vở, tư liệu, tài sản được áp dụng khi chúng ta bị mất sách vở, tài liệu, tài sản. Đơn trình báo mất được nộp trên công an xã, phường vị trí bạn bị mất sách vở và giấy tờ kia. Sau khi bao gồm xác thực của ban ngành công an bạn tiến hành làm thủ tục xin cung cấp lại các sách vở bên trên. .

Bạn đang xem: Mẫu đơn xin xác nhận mất giấy tờ của công an phường


1. Mẫu đối chọi trình báo mất giấy tờ:

Đơn xin xác nhận mất giấy tờ là văn bạn dạng được cá nhân thực hiện nhằm ý kiến đề nghị cơ quan có thđộ ẩm quyền xác nhận sự khiếu nại cá thể này bị mất một trong những một số loại sách vở nhất quyết vào thời gian nhất mực. Luật Minc Khuê hỗ trợ tới quý quý khách Mẫu đối kháng trình báo mất giấy tờ nhỏng sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN................Quận (huyện):.........................Phường (xã) :..........................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự bởi – Hạnh phúc

ĐƠN TRÌNH BÁO MẤT GIẤY TỜ

Kính gửi:.......................................................................................................

Tôi tên:.........................................................................................................

Sinh ngày........... tháng ............năm.............................................................

Tại:................................................................................................................

Nghề nghiệp:................................................................................................

Chứng minc nhân dân:........................ngàycấp:..............Tại:......................

Xem thêm: Thật Kinh Tởm - Canh Thai Nhi Món Ăn Của Người Đội

Thường trú trên số:.................. đường:.........................................................

Phường (xóm, TT):......................................... Quận (huyện):.........................

Kính trình với quí cơ quan rằng, vào ngày ............ tháng...........năm .........

Tôi tất cả mất:....................................................................................................

.......................................................................................................................

Tại:.................................................................................................................

Lý do:.............................................................................................................

......................................................................................................................

…………, ngày …. tháng …. năm …...

Người viết đơn

Người triệu chứng sản phẩm công nghệ nhất:

Người chứng thứ hai:

XÁC NHẬN

(của cơ sở bao gồm thđộ ẩm quyền)

2. Đơn đề xuất đổi (cung cấp lại) bản thảo lái xe


Đối chiếu với những mức sử dụng vào Thông bốn 12/2017/TT-BGTVT, các ngôi trường hòa hợp tiếp sau đây đề nghị sẵn sàng chủng loại Đơn xin cấp thay đổi bản thảo lái xe trong hồ sơ:

- Người dự gần kề hạch lại vì giấy phép tài xế quá thời hạn sử dụng;

- Người dự gần kề hạch lại vì bị mất giấy phép lái xe;

- Người tất cả giấy tờ tài xế bị mất, còn thời hạn thực hiện hoặc vượt thời hạn sử dụng dưới 03 tháng xin xét cung cấp lại bản thảo lái xe;

- Người có giấy tờ lái xe còn thời hạn áp dụng, dẫu vậy không còn làm hồ sơ cội, mang tên vào hồ sơ của phòng ban quản lý liền kề hạch, có nhu cầu được lập lại hồ sơ gốc;