MẪU ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

Đề xuất dự án công trình chi tiêu (Áp dụng so với dự án công trình trực thuộc diện Chấp thuận nhà trương đầu tư vị nhà đầu tư chi tiêu đề xuất)
*
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự vị – Hạnh phúc---------------- ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU TƯ(Kèm theo Vnạp năng lượng phiên bản kiến nghị thực hiện dự án công trình đầu tưNgày .... mon ... năm....)
I. NHÀ ĐẦU TƯ /HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ1. Nhà chi tiêu (Ghi tên từng đơn vị đầu tư chi tiêu theo văn phiên bản ý kiến đề xuất tiến hành dự án đầu tư)2. Hình thức chọn lọc đơn vị đầu tư (nếu như có)II. ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI NỘI DUNG SAU1. Các nội dung về thương hiệu dự án, địa điểm thực hiện dự án công trình, phương châm, đồ sộ, vốn, giải pháp kêu gọi vốn, thời hạn, quy trình tiến độ tiến hành dự án: đã được nêu chi tiết tại văn bản đề nghị triển khai dự án công trình đầu tư chi tiêu. 2. Đề xuất nhu cầu sử dụng đất (áp dụng đối với dự án công trình ý kiến đề xuất Nhà nước giao đất, cho thuê khu đất, có thể chấp nhận được đưa mục đích áp dụng đất)2.1. Địa điểm khu đất:- Giới thiệu tổng thể về khu đất nền (địa chỉ, diện tích, ma lanh giới, địa chỉ địa lý):- Cơ sở pháp luật xác minh quyền sử dụng khu vực đất(ví như có):2.2. Cơ cấu thực trạng sử dụng khu đất (lập bảng cơ cấu tổ chức hiện trạng thực hiện khu đất, phiên bản trang bị hiện trạng áp dụng đất kèm theo)2.3. Dự loài kiến nhu cầu áp dụng khu đất (nêu rõ con số diện tích đất thực hiện, thời hạn, xác suất nhu yếu thực hiện khu đất của từng khuôn khổ công trình)2.4. Giải trình câu hỏi đáp ứng nhu cầu các điều kiện giao khu đất, dịch vụ thuê mướn đất, chuyển quyền sử dụng khu đất theo luật của luật pháp.2.5. Dự kiến kế hoạch, quá trình giao đất, cho mướn đất, biến đổi mục tiêu áp dụng đất cân xứng với nguyên lý của quy định về đất đai. 2.6. Pmùi hương án tổng thể bồi thường, giải phóng đền bù mặt bằng, tái định cư (giả dụ có). 3. Nhu cầu về lao cồn (nêu rõ ràng số lượng lao động trong nước, con số lao đụng là bạn quốc tế bắt buộc mang đến dự án theo từng giai đoạn cố gắng thể):......................................................................................... 4. Đánh giá bán ảnh hưởng tác động, kết quả kinh tế tài chính - thôn hội của dự án:- Những tác động ảnh hưởng đặc biệt độc nhất bởi vì dự án công trình mang lại cho cải tiến và phát triển kinh tế - làng mạc hội của địa phương, ngành (sản xuất bài toán có tác dụng, nộp chi phí, xuất khẩu, bàn giao technology, ....).

Bạn đang xem: Mẫu đề xuất dự án

5. Đánh giá sơ cỗ tác động môi trường xung quanh (nếu có) theo phương tiện luật pháp về bảo đảm môi trường:6. Giải trình việc đáp ứng nhu cầu ĐK tiếp cận thị trường đối với đơn vị chi tiêu nước ngoài (nếu có): 7. Đối với dự án chi tiêu desgin nhà tại, khu vực đô thị:Tngày tiết minc Việc thực hiện dự án công trình chi tiêu đáp ứng kim chỉ nam, định hướng trở nên tân tiến thành phố, công tác, kế hoạch cải tiến và phát triển đơn vị ở; phương án xây dựng sơ cỗ về phát hành, dự kiến phân chia dự án công trình nguyên tố (nếu như có); sơ bộ cách thực hiện phân kỳ đầu tư bảo đảm an toàn những hiểu biết đồng bộ; sơ bộ cơ cấu tổ chức thành phầm nhà tại cùng bài toán dành riêng quỹ khu đất cải cách và phát triển nhà ở xã hội; sơ cỗ giải pháp chi tiêu thành lập, thống trị hạ tầng city vào và kế bên phạm vi dự án. Đối với những dự án công trình đầu tư xuất bản còn sót lại thì bổ sung cập nhật phương án xây dựng sơ bộ về thiết kế, dự con kiến phân loại dự án công trình yếu tắc (nếu như có).8. Nội giải quyết trình về technology áp dụng trong dự án công trình đầu tư đối với dự án công trình ở trong diện thẩm định và đánh giá, mang ý kiến về technology theo hình thức của lao lý về chuyển nhượng bàn giao công nghệ.III. ĐỀ XUẤT ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ ĐẦU TƯ (ghi rõ các đại lý pháp lý của đề xuất chiết khấu, hỗ trợ đầu tư)1. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp: Trung tâm pháp luật của ưu đãi (ghi rõ tên văn uống phiên bản luật pháp, lao lý áp dụng):.......................... 2. Ưu đãi về thuế nhập khẩu: Cửa hàng pháp luật của ưu đãi (ghi rõ tên văn phiên bản điều khoản, luật pháp áp dụng):.......................... 3. Ưu đãi về miễn, bớt chi phí mướn khu đất, tiền sử dụng đất, thuế áp dụng đất.

Xem thêm: Mách Bạn Cách Biết Số Điện Thoại Đang Dùng, Cách Kiểm Tra Số Điện Thoại Nhanh Nhất Hiện Nay

Trung tâm pháp lý của ưu đãi (ghi rõ thương hiệu văn uống bạn dạng pháp luật, điều khoản áp dụng):...........................4. Ưu đãi khấu hao nhanh, tăng mức giá thành được khấu trừ Lúc tính thu nhập Chịu thuế (trường hợp có)5. Ưu đãi đặc trưng (ví như có):.........................................................................................................6. Đề xuất hỗ trợ chi tiêu (trường hợp có): .............................................................................................
Làm tại ……., ngày ….. mon …..năm……Nhà đầu tưTừng nhà đầu tư chi tiêu cam kết, ghi rõ chúng ta thương hiệu,chức vụ với đóng dấu (nếu như có)