Mẫu Biên Bản Trao Giải Thưởng

Bạn đang xem phiên bản rút gọn của tài liệu. Coi và mua ngay phiên bản đầy đủ của tài liệu tại trên đây (80.94 KB, 3 trang )


HỘI ĐỒNG XÉT TẶNGGIẢI THƯỞNG CẤP …THUỘC LĨNH VỰC:

---CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc

---…, ngày … tháng … năm 20…BIÊN BẢN

HỌP HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG

Giải thưởng hồ Chí Minh:Giải thưởng bên nước:

□□I. NHỮNG THƠNG TIN CHUNG

1. Thương hiệu cơng trình kiến nghị xét khuyến mãi ngay Giải thưởng: ...- Tác giả/đại diện người sáng tác cơng trình: ...…...…2. Quyết định thành lập và hoạt động Hội đồng xét tặng kèm Giải thưởng cấp cho ………….…… số …. Ngày …… tháng ……. Năm ……..

Bạn đang xem: Mẫu biên bản trao giải thưởng

3. Ngày họp Hội đồng ... Địa điểm: ... 4. Số thành viên Hội đồng xuất hiện trên tổng số member dự họp ………../……….
Vắng mặt: ……….. Người, gồm những thành viên:

... ... ... 5. Khách hàng mời tham dự họp Hội đồng

TT Họ cùng tên Đơn vị công tác

123…


(2)

Hội đồng đã phân công những thành viên và đề nghị cơ quan liêu ... (nếu có) mời các chuyên viên phản biện nhận xét nhận xét Hồ sơ kiến nghị xét thưởng. List các chuyên viên phản biện từng cơng trình như sau:

TT Họ với tên, học hàm, học vị của chăm giaphản biện

Ghi chú

(Chuyên gia phản bội biện là thànhviên hoặc ko là thành viên

Hội đồng)1

23
4...

2. Đánh giá xét thưởng

2.1. Hội đồng đã nghe những thành viên bội phản biện đọc văn bạn dạng nhận xét, so sánh hồ sơcơng trình đề nghị xét tặng ngay Giải thưởng theo từng tiêu chuẩn chỉnh xét thưởng (và Hội đồng đọc các văn bạn dạng nhận xét, reviews của những thành viên vắng phương diện để tham khảo - nếu như có).

Hội đồng nêu thắc mắc đối với các thành viên làm phản biện về từng văn bản nhận xét cơng trình so với tiêu chuẩn quy định.

Xem thêm: Cách Làm Giáo Án Điện Tử Bằng Powerpoint 2016 Cho Người Mới Bắt Đầu

2.2. Hội đồng trao đổi, trao đổi kỹ hồ sơ công trình xây dựng đề nghị xét khuyến mãi Giải thưởng, rà soát sốt, so sánh với từng tiêu chuẩn xét tặng ngay Giải thưởng trước lúc bỏ phiếu.

2.3. Thai Ban kiểm phiếu với những thành viên sau:

a) Trưởng Ban: ... B) nhị ủy viên: ... 2.4. Member Hội đồng vứt phiếu review công trình ý kiến đề xuất xét tặng Giải thưởng trên cơ sở cân nhắc, so sánh với từng tiêu chuẩn chỉnh xét khuyến mãi Giải thưởng.

Kết quả kiểm phiếu review xét thưởng công trình được trình diễn trong Biên phiên bản kiểm phiếu gửi kèm theo.

2.5. Tóm lại và đề nghị của Hội đồng


(3)

b) Số phiếu đề nghị bộ quà tặng kèm theo Giải thưởng bên trên tổng số thành viên Hội đồng:


...…... C) Đánh giá, dấn xét cơng trình đề nghị khuyến mãi Giải thưởng hồ Chí Minh/ giải thưởng Nhà nước (hoặc phân tích nguyên nhân không đề nghị khuyến mãi Giải thưởng): ... D) kết luận của Hội đồng:

- Trường vừa lòng đề nghị khuyến mãi ngay Giải thưởng:

Căn cứ vào kết quả đánh giá cùng kiểm phiếu, Hội đồng kiến nghị Hội đồng xét khuyến mãi Giải thưởng cấp ... Xem xét và triển khai các thủ tục tiếp theo để đề nghị tặng ngay Giải thưởng hồ Chí Minh/Giải thưởng bên nước cho cơng trình:

- Trường thích hợp không đề nghị tặng Giải thưởng:

Căn cứ hiệu quả đánh giá với kiểm phiếu, Hội đồng khơng đề nghị tặng Giải thưởng chocơng trình ………..Lý do: ... Biên bạn dạng này đã có đọc lại cho những thành viên Hội đồng xét khuyến mãi Giải thưởng dự họp cùng nghe và thống nhất trải qua nội dung Biên bản.

THƯ KÝ KHOA HỌC CỦA HỘI ĐỒNG(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG(Ký, ghi rõ chúng ta tên) NHỮNG Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG CẤP ...(Ghi chép của Thư ký khoa học của Hội đồng)


Tài liệu liên quan


*
MẪU BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG CHÍNH SÁCH XÃ Xét duyệt, đề xuất hưởng cơ chế 2 13 39
*
Trich bien ban hop hoi dong, ban nhan xet cua nguoi huong dan thu viec 4 6 30
*
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG PTC 6 968 2
*
Biểu chủng loại " Biên phiên bản họp hội đồng tuyển lựa chọn tổ chức" 1 3 4
*
chủng loại biên bạn dạng họp hội đồng xét xem xét trợ cấp xã hội 1 2 2
*
tài liệu Biểu mẫu mã " Biên phiên bản hợp hội đồng" ppt 2 1 2
*
tài liệu Biểu mẫu " Biên bạn dạng họp hội đồng đánh giá" pdf 1 3 4
*
Tài liệu chủng loại biên bạn dạng họp hội đồng thi đua tán dương pdf 2 5 21
*
Tài liệu chủng loại biên bản họp hội đồng xét tặng kèm danh hiệu người nghệ sỹ nhân dân, nghệ sĩ xuất sắc ưu tú docx 2 1 3
*
Tài liệu mẫu mã Biên bản họp Hội đồng Xét tặng danh hiệu thợ gỗ nhân dân, nghệ nhân xuất sắc ưu tú ppt 2 1 1
*


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về


(9.72 KB - 3 trang) - mẫu mã biên bản họp hội đồng xét tặng giải thưởng
Tải phiên bản đầy đủ ngay
×