Mẫu biên bản kiểm tra giám sát

Mẫu biên bản chất vấn công tác

Mẫu biên bạn dạng bình chọn là chủng loại biên bạn dạng được lập ra nhằm ghi chxay về bài toán đánh giá công tác. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin thời gian vị trí kiểm tra, câu chữ đánh giá, nguyên tố tyêu thích gia soát sổ, ý kiến đề xuất...

Bạn đang xem: Mẫu biên bản kiểm tra giám sát

Mời bạn đọc thuộc tìm hiểu thêm chi tiết cùng tải về chủng loại biên phiên bản đánh giá công tác làm việc tại đây.
Mẫu biên bạn dạng đánh giá câu hỏi triển khai công tác làm việc tài chính ĐảngMẫu biên phiên bản khám nghiệm giáo ánMẫu biên bản soát sổ Đảng viên
Nội dung cơ phiên bản của mẫu biên bản khám nghiệm nhỏng sau:TRƯỜNG ...................BAN KIỂM TRA----------------CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự bởi - Hạnh phúc----------------THEO QUYẾT ĐỊNH Số: ..................., ngày...mon...năm....

BIÊN BẢN

KIỂM TRA CÔNG TÁC …………………..

Xem thêm: Sản Xuất Nông Nghiệp Ở Việt Nam Trong Bối Cảnh Mới, Sản Xuất Nông Nghiệp Là Gì

Vào lúc……giờ….ngày……tháng……năm..., tại ………………Ban kiểm soát ra đời theo Quyết định số…….QĐ-trung học cơ sở ngày ……. của Hiệu trưởng đơn vị ngôi trường về câu hỏi kiểm tra công tác …………………………. trên ………………………I. Đại diện Ban kiểm tra:- Ông (bà) ........................................................ dùng cho .............................- Ông (bà) ........................................................ chức vụ .............................- Ông (bà) ........................................................ công tác .............................II. Đại diện bộ phận được kiểm tra:- Ông (bà) ........................................................ dịch vụ .............................- Ông (bà) ........................................................ chức vụ .............................III. Nội dung kiểm tra:.....................................................................................................................
IV. Kiến nghị:.....................................................................................................................

Xem thêm: Tổ Đình Giác Lâm, Ngôi Chùa Giác Lâm Quận Tân Bình, Tổ Đình Giác Lâm, Ngôi Chùa Cổ Nhất Tp

V. Ý loài kiến của phần tử được kiểm tra:.....................................................................................................................Biên bản xong vào tầm ……… giờ đồng hồ ………. ngày …………………………Biên bản đã có phát âm lại cho những người mang tên nêu bên trên nghe cùng cam kết xác nhận; biên bản được lập thành 02 bạn dạng có giá trị nhỏng nau, từng bên giữ lại một bạn dạng./.Đại diện Ban kiểm traĐại diện phần tử được KTNgười ghi biên bản

Mẫu biên bản bình chọn công tác


Mẫu biên bản bình chọn chương trình Biên phiên bản bình chọn chương trình Mẫu biên bản kiểm tra giáo án Biên bản bình chọn giáo án
*
Báo cáo kiểm soát đo lường và thống kê Đảng viên năm 2021 Báo cáo kiểm soát đo lường đảng viên tiên tiến nhất

Chuyên mục: Blogs