Mạt Sắt Là Gì

Cho một cân nặng mạt sắt dư vào 50 ml dung dịch HCl. Phản ứng dứt, nhận được 3,36 lít khí (đktc).

a) Viết pmùi hương trình hóa học;

b) Tính cân nặng mạt sắt sẽ tsi mê gia phản ứng

c) Tìm mật độ mol của hỗn hợp HCl đang dùng.


Bạn đang xem: Mạt sắt là gì

Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


a) PTHH: Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

b) Dựa vào PTHH, tính được mol sắt bội phản ứng theo số mol của H2

Đổi số mol (H_2): (n_H_2 = 3,36 over 22,4 = ?left( mol ight))

Theo PTHH: (n_Fe=n_H_2)

c) Công thức tính độ đậm đặc mol CM = n : V


Lời giải bỏ ra tiết

a) Pmùi hương trình hóa học:

sắt + 2HCl → FeCl2 + H2 ↑

b) Số mol khí H2 = 3,36 : 22,4 = 0,15 mol

 Phương trình hóa học:

sắt + 2HCl → FeCl2 + H2 ↑

Phản ứng 0,15 0,3 0,15 ← 0,15 (mol)

Kân hận lượng Fe vẫn làm phản ứng: 

 msắt = 0,15 . 56 = 8,4 g

c) Số mol HCl bội phản ứng: 

nHCl = 0,3 mol; 50 ml = 0,05 lít

Nồng độ mol của hỗn hợp HCl: = (frac0,30,05) = 6M

baohiemlienviet.com


*
Bình luận

Xem thêm: Đồng Hồ Báo Xăng Xe Máy Hỏng Hết Bao Nhiêu Tiền? Cách Sửa Cách Chỉnh Kim Xăng Xe Máy Bị Hỏng

Bài tiếp theo

*


Bài 7 trang 19 SGK Hóa học tập 9

Hòa tung trọn vẹn 12,1

Bài 5 trang 19 SGK Hóa học 9

Hãy sử dụng hầu như chất

Bài 4 trang 19 SGK Hóa học tập 9

Bảng sau đây cho thấy thêm kết quả của 6 thí nghiệm xẩy ra thân sắt cùng dung dịch H2SO4 loãng.

Bài 3 trang 19 SGK Hóa học 9

Bằng cách nào

Bài 2 trang 19 SGK Hóa học 9

Sản xuất axit sunfuric vào công nghiệp rất cần phải gồm có vật liệu hầu hết làm sao ?


Vấn đề em gặp gỡ buộc phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó khăn gọi Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết cụ thể góp baohiemlienviet.com


*

*
CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

Cảm ơn bạn vẫn thực hiện baohiemlienviet.com.Đội ngũ thầy giáo bắt buộc cải thiện điều gì để bạn đến bài viết này 5* vậy?