Tìm Hiểu Bệnh Về Tế Bào Mast Hệ Thống, Tế Bào Mast (Dưỡng Bào)

Tế bào mast (dưỡng bào)

Tế bào mast (dưỡng bào) gồm mặt trong số mô, vào tế bào chất có những hạt ưa kiềm, nhưng nhỏ hơn các hạt vào BC kiềm. Cũng như BC kiềm, tế bào mast được hoạt hóa lúc trên bề mặt những thụ thể gắn với Fc của Ig
E còn phần Fab gắn chéo với KN, hoặc khi có những chất khiến phản vệ C3a, C5a gắn vào thụ thể bề mặt. Trong cả hai trường hợp xẩy ra nhiều sự kiện: enzym màng hoạt hóa ion Ca++ xâm nhập vào tế bào, những hạt (bọng) và các chất trung gian gồm sẵn tiết ra ngoài. Các chất hóa học trung gian mới được tạo thành từ axit arachidonic.

Bạn đang xem: Tế bào mast hệ thống

Đầu tiên là hoạt hóa esteaz serin tiếp theo là hoạt hóa metyl transferaz một mặt tác động lên photpholipit màng tế bào, một mặt tác động lên adenyl cyclaz, chất này làm cho tăng Adenosin monophotphat vòng (c
AMP) với hoạt tính protein kinaz. Sự gắn metyl vào photpholipit với sự hoạt hóa photpholipaz cũng dẫn đến sự hoạt hóa protein kinaz (thông vượt sự tạo thành diacylglyxerol) và tương quan đến 3 sự kiện:

Mở kênh can xi ở màng sinh chất, làm cho thoát Ca++ nội bào. Sự tạo thành fusagenic lipit làm tăng sự dung hợp giữa màng sinh chất và màng hạt. Sự tạo thành axit arachidonic để từ đó tổng hợp nên những chất hóa học trung gian. Sự hoạt hóa adenyl cyclaz, rất quan tiền trọng với những việc thoát các chất hóa học trung gian, mặc dầu nếu ngăn cản sự hoạt hóa, cũng không ngăn cản sự metyl hóa photpholipit khi Ca++ vào tế bào sẽ gắn với calmodulin đề xuất làm tăng hoạt tính của nhiều loại enzym (trong đó có protein kinaz) cùng thúc đẩy thừa trình, theo đó các protein size tế bào có tác dụng co các vi sợi dần làm cho thoát hạt và các nội chất từ hạt. Thuốc chống dị ứng natri cromoglycat ngăn cản sự phá hạt của tế bào mast cùng ngăn cản sự thấm ion can xi qua màng.

Các sản phẩm của tế bào mast

Giai đoạn nghỉ

các chất hóa học trung gian bao gồm sẵn:

• Histamin

• Heparin proteoglycan

• Yếu tố hóa ứng động (ECF - eosinophil chemotactic factor và NCF – neutrophil chemotactic factor)

• Hydrolaz axit (ví dụ glucuronidaz, photphataz)

• Proteaz trung tính (ví dụ tryptaz, chymaz)

Giai đoạn hoạt hóa

những chất tiết khác:

• Leukotrien: ví dụ LTB4, LTC4, LTD4, LTE4 (SRS)

• Prostaglandin: ví dụ PGD1

• Chất hoạt hóa tiểu cầu: PAF – platelet activating factor

• Cytokin: IL1, -3, -4, -6, -8, yếu tố kích yêu thích quần lạc của những tế bào hạt cùng ĐTB (GM-CSF), yếu tố hoại tử ung thư-α (TNF-α)


Tóm lại:

Tế bào mast với BC kiềm lúc trên bề mặt gắn với Ig
E hoặc những độc tố tạo phản vệ C3a và C5a sẽ được hoạt hóa làm thoát bọng (hạt) cùng tiết các chất trung gian khiến viêm. Một số chất trung gian của tế bào mast được ra đời từ trước cùng tích lũy trong hạt (ví dụ histamin). Lúc tế bào được hoạt hóa chúng sẽ được giải phóng ngay. Một số chất trung gian mới được có mặt (ví dụ leukotrien, prostaglandin). Tế bào mast cũng tiết ra cytokin. BC axit có những hạt chứa những chất trung gian khiến dung giải (protein kiềm) chúng được tiết ra lúc có những Ig
E, Ig
G gắn bên trên bề mặt, ví dụ giun ký sinh. BC trung tính cũng tiết ra một số chất trung gian gây viêm (ví dụ những trao đổi axit arachidonic cùng cytokin) ngược lại một số chất lại gồm hiệu quả chống viêm đối với những chất trung gian của tế bào mast.
*
Sự hoạt động cùng tiết chất trung gian của tế bào mast - (Theo R.Gordon, T.Ian,2000)

Tiểu cầu

Tiểu cầu là loại tế bào bao gồm nhân, kích thước nhỏ (3µm) được biệt hóa từ tế bào nhân khổng lồ (megakaryocyte) ở tủy xương. Khi tiếp xúc với bề mặt lạ sẽ tiết ra tromboplastin, là một loại enzym (trombokinaz) tạo đông máu bên cạnh đó cũng sản xuất những amin hoạt mạch (histamin) khi bị kích say đắm bởi các yếu tố hoạt hóa tiểu cầu (PAF – platelet activating factor) tham gia vào quy trình viêm. Trên bề mặt tiểu cầu cũng bao gồm MHC-I và các thụ thể giành cho Ig
E.


Các tế bào lympho

những tế bào gốc từ tủy xương vạc triển thành 2 quần thể tế bào lympho chính. Nếu biệt hóa vào tuyến ức thì được tế bào T còn vào túi Fabricius (hoặc tủy xương của động vật gồm vú) thì được tế bào B. Đây là cơ quan tiếp tục sản sinh cùng hoàn thiện tế bào lympho trong suốt đời sống cá thể.


Sự phát triển của tế bào B

Trước hết tiền tế bào B (pre.B) được gắn với chuỗi muy của Ig
M, sau đó chuỗi muy lại gắn ngẫu nhiên với chuỗi nhẹ để tạo Ig
M nằm bên trên bề mặt tế bào chưa chín, với chức năng thụ thể tế bào B (BCR), tất cả thể liên kết được với KN. Thụ thể tế bào B rất đa dạng. Sở dĩ như vậy vì tất cả sự sắp xếp lại gen dòng phôi. Chúng tất cả khả năng chọn lựa một cách ngẫu nhiên các gen vùng biến đổi mã đến vị trí kết hợp với KN. Sự tái sắp xếp các gen này tạo ra vào cơ thể một lượng khổng lồ, bao gồm thể lên tới 108, những dòng tế bào B siêng biệt có các BCR khác biệt và vày thế mà lại hệ thống miễn dịch gồm khả năng nhận ra nhiều loại KN không giống nhau. Tuy vậy mỗi tế bào B chỉ tất cả một loại thụ thể giống nhau dành cho một loại KN xác định. Một số tế bào B không được trưởng thành theo phong cách này. Chúng không tái sắp xếp lại những gen vùng biến đổi để mã hóa mang đến chức năng nhận biết KN lạ, nhưng mà lại nhận biết KN bản thân, do đó chúng phải bị tự chết theo lập trình (apoptosis), theo đó ADN của chúng sẽ bị tự phân giải.


Quá trình hoạt hóa và thành thục tế bào B

Phần lớn tế bào B chín được gắn đầu tiên là Ig
M, sau đó là Ig
D trên bề mặt, sẽ rời khỏi tủy xương tới cơ quan liêu lympho ngoại vi. Tại đây bọn chúng sẽ được hoạt hóa bởi KN và bởi interleukin vị tế bào T cung cấp, nhờ đó thúc đẩy sự biểu hiện của phân tử MHC-II (HLA-II) bên trên tế bào B. Kiểu đáp ứng này gọi là phụ thuộc tuyến ức, vị nó cần sự hỗ trợ của tế bào T vị tuyến ức sinh ra. Ngược lại, một số KN (ví dụ cacbohydrat, glycolipit, một số protein trùng hợp) bao gồm thể kích say đắm hoạt hóa tế bào B một biện pháp trực tiếp nhưng không cần có sự thâm nhập của tế bào T. Kiểu đáp ứng này gọi là độc lập với tuyến ức (TI-thymus independent). Tất cả hai dạng: TI-1 là các mitogen – là những KN kích ham mê trực tiếp tế bào B tăng sinh (ví dụ lipopolysaccharit của vi khuẩn). Loại không giống là KN TI-2, bọn chúng có những epitop lặp lại, tất cả khả năng liên kết chéo với những thụ thể của tế bào B (ví dụ lông roi vi khuẩn).

sau khoản thời gian được hoạt hóa bởi KN, tế bào B trở thành nguyên bào lympho (lymphoblast), một số chuyển thành tế bào plasma (tương bào) để sản xuất KT. Trên bề mặt tế bào plasma không tồn tại KT. Một số tế bào B không giống chuyển sang trọng trạng thái nghỉ, tạo thành một quần thể tế bào B nhớ đặc hiệu; một lúc KN cũ tái xuất hiện chúng sẽ tạo ĐƯ MĐ thứ cấp nhanh và mạnh mẽ hơn.

*
Sự hóa hóa tế bào B nhớ - (Theo R.Gordon, T.Ian ,2000)

(1) Chế biến với trình diện KN nhờ MHC-II được tế bào TH2 nhận diện.

(2) Tế bào B đặc hiệu KN bao gồm MHC-II sẽ gắn và chế biến KN rồi tương tác với tế bào TH2.

(3) Hoạt hóa tế bào B tạo tế bào plasma sản xuất KT đặc hiệu với KN

Cytokine tham gia vào quá trình hoạt hóa, APC – antigen presenting cell: tế bào trình diện chống nguyên, P: tế bào plasma sản xuất phòng thể

Tóm tắt

Tế bào B

lúc tế bào B biệt hóa trong tủy xương, chúng trở thành các tế bào có thẩm quyền miễn dịch, tất cả khả năng tạo KT, là thụ thể đến một KN duy nhất. Sẽ có một tế bào B tạo ra một loại KT ứng với một loại KN nhưng mà ta sẽ gặp trong đời sống.

Nhận diện KN

1- Sự đa dạng của tế bào B là do tái tổ hợp di truyền. Lúc xẩy ra biệt hóa, các lympho bào không biệt hóa sẽ lắp ráp ngẫu nhiên những đoạn ADN để tạo ra hàng triệu tế bào B bao gồm ADN khác về mặt di truyền với những ADN nguyên thủy.

2- KT bên trên bề mặt tế bào B nhận diện KN trên bề mặt của các tác nhân tạo bệnh hoặc của tế bào nhiễm.

3- lúc KT gắn với KN sẽ tạo ra phức hợp KN-KT, chúng gồm thể gắn khít hoặc không khít. Nếu ko khít thì gọi là ái lực thấp sẽ dẫn tới ĐƯMD yếu.

Hoạt hóa tế bào B

1- Chỉ những tế bào B có thụ thể (là KT) gắn được với KN lạ mới được hoạt hóa. Các tế bào được lựa chọn này sẽ phân chia tạo ra một dòng (chọn lọc dòng). Một số tiếp tục biệt hóa tạo tế bào plasma sản xuất KT, số không giống trở thành tế bào nhớ tồn tại lâu dài, để chống lại KN trong tương lai.

2- những tế bào B gồm thể được hoạt hóa trực tiếp bới KN ko phụ thuộc tuyến ức. Các KN lớn với nhiều epitop giống nhau sẽ kích thích một ĐƯMD tương đối yếu.

3- Hầu hết KN phụ thuộc tuyến ức đòi hỏi phải tất cả tế bào TH. Tế bào TH hoạt hóa tế bào B để nhận diện KN cùng loại.

4- ĐTB và các tế bào trình diện KN không giống (APC) tiết ra cytokin gọi là interleukin-1 (IL-1) để hoạt hóa tế bào B với tế bào TH.

5- Tế bào TH đã hoạt hóa tiết ra IL-2 để hoạt hóa tế bào T với B, IL-4, IL-10 để kích thích hợp tế bào B tạo dòng và biệt hóa thành tế bào plasma, sán xuất KT. IL-5, IL-6 và IFN-γ thuộc kích mê thích tế bào B biệt hóa thành tế bào plasma.

6- lúc hết KN, quy trình sản xuất KT cũng tắt, chỉ còn lại tế bào B nhớ. Nếu gặp lại KN đó lần sau, tế bào B nhớ sẽ tạo ra ĐƯMD cấp tốc và mạnh hơn mà lại không cần phải kích mê say tế bào B nguyên thủy để nhận diện KN từ đầu.

Đáp ứng tế bào B

1- KT bao gồm thể chống KN trực tiếp hoặc con gián tiếp. Một số KT gọi là phòng độc tố (antitoxin) gắn trực tiếp vào epitop độc tố của vi khuẩn để có tác dụng bất hoạt. Số khác tất cả thể gắn trực tiếp vào KN bề mặt virut.

2- KT có thể tác động loại gián tiếp trong phản ứng opsonin, ADCC hoặc hoạt hóa bổ thể.

Xem thêm: Bboy là gì? bgirl là gì? breakdance và những bước nhảy cơ bản của breakdance

3- KT là globulin được tạo thành để chống lại KN kích thích có mặt nó. KT bao gồm cấu tạo gồm 4 chuỗi polypeptit: 2 chuỗi nhiều năm (H) và 2 chuỗi ngắn (L) gắn với nhau bằng dây nối sulfua hydro. Ở 2 đầu (phía NH2) của 2 chuỗi tạo vị trí kết hợp KN (paratop).

4- KT có 5 lớp: Ig
G, Ig
A, Ig
M, Ig
D cùng Ig
E.

5- Cơ thể bao gồm khả năng tạo nhiều loại KT để đáp ứng với bất kỳ KN là vì chúng sắp xếp lại gene ADN chiếc phôi của tế bào B.

Tế bào Mast đóng góp một vai trò đặc biệt việc giải phóng những chất nhằm mục đích kích hoạt khối hệ thống miễn dịch. Hội hội chứng kích hoạt tế bào mast (MCAS) là một trong những tình trạng khiến cho các tế bào mast giải phóng các chất này quá nhiều và thường xuyên, dẫn đến phản ứng không thích hợp nghiêm trọng.

Sau khi phát hiện ra chất gây dị ứng, những tế bào mast có nhiệm vụ giải phóng những chất được call là hóa học trung gian dẫn mang đến kích hoạt phản ứng viêm. Ở những người bị MCAS, các tế bào mast chuyển động quá mức với gây ra các phản ứng dị ứng nghiêm trọng.

Định nghĩa hội bệnh kích hoạt tế bào mast

Tế bào Mast là các tế bào miễn kháng có trong tầm giữa các mô niêm mạc cùng biểu mô và môi trường thiên nhiên bên ngoài, chẳng hạn như trong ruột, phổi, da và xung quanh những mạch máu. ở bên cạnh việc bảo trì các chức năng cơ thể không giống nhau, vai trò chủ yếu của bọn chúng là kích hoạt bội phản ứng viêm để bảo vệ cơ thể chống lại các mầm bệnh dịch và hóa học gây dị ứng.

Khi có những vật thể lạ, tế bào mast phản bội ứng bằng cách giải phóng những chất dự trữ, được điện thoại tư vấn là chất trung gian, từ các hạt của chúng trong một quá trình được điện thoại tư vấn là thoát hạt (degranulation). Mọi chất trung gian này, bao hàm các hóa học như histamine gây ra một đợt viêm. Phản ứng này giúp huy động các tế bào bạch cầu, gây co thắt cơ trơn với tăng tiếp tế chất nhầy để phá hủy chất khiến dị ứng.

Ở những người bị MCAS, khối hệ thống miễn dịch kích hoạt các tế bào mast một cách không ham mê hợp, khiến cho chúng giải phóng không ít chất trung gian. Điều này tạo ra các phản ứng không thích hợp nghiêm trọng tác động nhiều lần mang lại một số hệ thống cơ thể.

Hiện không có dữ liệu về mức phổ biến của MCAS vì chưng tình trạng này còn có các biểu hiện lâm sàng nhiều dạng, khiến cho các chưng sĩ khó xác minh và xác nhận chẩn đoán chủ yếu xác. Trước đây, tình trạng này được xem như là hiếm gặp, mặc dù nhiên, các nghiên cứu hiện tại cho thấy rằng MCAS là 1 trong những tình trạng tương đối phổ biến.

Nguyên nhân nào gây ra hội hội chứng kích hoạt tế bào mast

Một nghiên cứu và phân tích năm năm nhâm thìn cho thấy MCAS là do đột đổi mới trong gene tyrosine kinase (KIT) xuyên màng, là chất cân bằng tế bào mast. Tương tự, một phân tích năm 2010 lưu ý rằng nhiều chợt biến hoặc biến hóa phức tạp của trình tự m
RNA phụ trách mã hóa gen KIT xẩy ra ở những người mắc MCAS hệ thống.

Một phân tích khác năm 2013 cho biết tình trạng này có khả năng xảy ra trong gia đình, mặc dù nhiên cần có nhiều nghiên cứu và phân tích hơn để khám phá xem MCAS bao gồm di truyền tuyệt không.

*

Các yếu tố nguy cơ

Trong khi không ít người dân không thể khẳng định yếu tố kích đam mê khởi phát các triệu hội chứng MCAS, nhưng số đông mọi người cho thấy thêm họ đã tiếp xúc với một số tác nhân kích thích. Những yếu tố rất có thể kích hoạt tình trạng này bao gồm:

Thay đổi ánh nắng mặt trời đột ngột
Thực phẩm cùng đồ uống
Rượu, ma túy, tá dược và vắc xin
Nọc độc (rắn, sứa, nhện cùng côn trùng)Căng thẳng về thể chất, cảm xúc và môi trường
Thuốc nhuộm tương phản
Các thủ pháp phẫu thuật, nha khoa, mổ xoang xâm lấn và những chất/thuốc thực hiện trong chụp x-quang.Thay đổi nội ngày tiết tố
Sự truyền nhiễm trùng
Đau
Kích thích do chạm, ma sát, dị ứng cơ học cùng rung

Triệu chứng

Các triệu triệu chứng ở mỗi người là khác nhau. Trong MCAS, kích hoạt làm ra giải phóng từ phát của các chất trung gian gồm thể ảnh hưởng đến nhiều hệ thống. Những triệu chứng bao gồm thể gặp ở các phần tử khác nhau của khung hình bao gồm:

Tim: nhịp tim cấp tốc và hạ tiết áp
Da: nổi mề đay (mày đay), phù mạch, ngứa domain authority Phổi: thở khò khè và khó khăn thở
Đường tiêu hóa: ai oán nôn, tiêu chảy, teo thắt cùng đau bụng

Chẩn đoán

Bác sĩ đã chẩn đoán MCAS sau khi theo dõi những triệu hội chứng lâm sàng kết hợp với công dụng xét nghiệm và sa thải các bệnh lý khác.

Dựa trên sự đồng thuận từ học viện chuyên nghành Dị ứng, Hen suyễn và Miễn dịch học tập Hoa Kỳ, bắt buộc phải thỏa mãn nhu cầu các tiêu chuẩn sau và để được chẩn đoán MCAS:

Bệnh nhân có những đợt tiếp tục tái phát của một bội nghịch ứng dị ứng nghiêm trọng (phản vệ) mở ra khắp cơ thể, tương quan đến tối thiểu hai trong những các cơ quan tim, da, phổi và đường tiêu hóa.Các triệu triệu chứng cần tương quan đến sự gia tăng nồng độ chất trung gian tế bào mast sinh học ví dụ trong ngày tiết hoặc nước tiểu. Dấu ấn sinh học bao gồm histamine, tryptase, PDG2 và LTC4.Cần sút nồng độ chất trung gian và xong xuôi điểm trọn vẹn các triệu triệu chứng sau khi dùng thuốc (liệu pháp chống hóa học trung gian tế bào mast)

Hội triệu chứng kích hoạt tế bào Mast cùng hội chứng bệnh tế bào mast(Mastocytosis)

Mặc cho dù cả hai tình trạng hồ hết là bệnh tình của tế bào mast cùng có các triệu bệnh giống nhau, nhưng chúng lại không giống nhau.

Hội chứng căn bệnh tế bào mast xảy ra khi một đột nhiên biến gene khiến khung người sản xuất không ít tế bào mast. MCAS là một trong những rối loạn hoạt hóa, có nghĩa là cơ thể tất cả một lượng trung bình những tế bào mast, tuy nhiên chúng liên tục giải phóng một lượng quá mức cho phép các chất trung gian, gây nên phản ứng nghiêm trọng.

Điều trị

Hiện tại, không tồn tại cách chữa trị trị đến tình trạng này. Nhưng quản lý MCAS cũng tương tự như xử lý sốc bội phản vệ. Các bác sĩ cũng có thể cung cấp phương pháp điều trị triệu bệnh dựa trên thể hiện của từng cá nhân.

Điều trị thường xuyên sẽ ban đầu bằng việc áp dụng nhanh epinephrine, cung ứng oxy cùng thuốc chống histamine tiêm tĩnh mạch. Các bác sĩ cũng hoàn toàn có thể hướng dẫn tự thực hiện epinephrine vào trường hòa hợp khẩn cấp. Trong một trong những trường hợp, những người bị MCAS mãn tính rất có thể cần sử dụng corticosteroid.

Tùy nằm trong vào các triệu bệnh của người đó, chưng sĩ tất cả thể cho người bệnh dùng một hoặc phối kết hợp các phương thuốc sau để điều trị phản ứng dị ứng:

Thuốc chẹn H1 cầm cố hệ 1 như Diphenhydramine
Thuốc chẹn thụ thể H1 thay hệ 2 như Cetirizine
Thuốc chẹn H2 như Ranitidine
Aspirin
Chất khắc chế leukotriene như Montelukast
Kháng thể đối kháng dòng như Omalizumab
Chất định hình tế bào mast

Vì mệt mỏi cũng là nguyên nhân kích hoạt tế bào mast trong MCAS, hoàn toàn có thể tham khảo ý kiến ​​của bác sĩ trị liệu hoặc triển khai các nghệ thuật và bài bác tập thư giãn giải trí căng thẳng sẽ giúp đỡ kiểm thẩm tra căng thẳng.

Các biện pháp khắc phục tận nơi

Ngoài vấn đề dùng thuốc, những người bị MCAS nên nỗ lực tránh tiếp xúc với bất kỳ tác nhân kích ham mê nào hoàn toàn có thể gây ra những triệu chứng. Một số trong những biện pháp tự khắc phục tận nơi để giúp thống trị MCAS rất có thể bao gồm:

Chọn các sản phẩm nhiên hơn: Nhiều sản phẩm gia dụng, lau chùi và vệ sinh và có tác dụng đẹp hoàn toàn có thể chứa độc hại và hóa chất. Vì chưng vậy, có thể giảm tiếp xúc với chất độc bằng phương pháp chuyển sang các lựa chọn thoải mái và tự nhiên hơn.

Tránh thực phẩm chứa đựng nhiều histamine: cần tránh thực phẩm nhiều histamine như các sản phẩm lên men, thịt đóng hộp cùng đóng hộp, chất bảo quản, cà chua, rượu, cam quýt với sô cô la.

Điều trị sớm các tình trạng lan truyền trùng: Nhiễm trùng rất có thể kích hoạt các tế bào mast. Điều trị sớm hoàn toàn có thể giúp cơ thể hạn chế hình thành các phản ứng viêm.

Tránh các tác nhân khác: Cố gắng tránh những tác nhân rất có thể xảy ra như chuyển đổi nhiệt độ đột nhiên ngột, côn trùng nhỏ đốt, tiếp xúc với chất hóa học và kích ứng cơ học.

Cải thiện sức khỏe đường ruột: Một nghiên cứu năm 2019 cho thấy thêm các triệu bệnh MCAS có liên quan với rối loạn tiêu hóa chức năng. Vị vậy có thể nâng cao sức khỏe con đường ruột bằng cách tránh những loại thực phẩm hoàn toàn có thể gây viêm với tổn thương đường ruột.

Tóm lược

Hội chứng kích hoạt tế bào mast xẩy ra khi những tế bào mast tiếp tục giải phóng một lượng quá mức cho phép chất trung gian để thỏa mãn nhu cầu với những tác nhân kích hoạt. Khiến khung người xuất hiện hầu như phản ứng nghiêm trọng.

Hiện tất cả rất ít nghiên cứu về MCAS vì nhận thức với chẩn đoán bệnh dịch còn hạn chế. Những người dân bị MCAS có gia tốc và biểu thị triệu triệu chứng khác nhau. Mặc dù hiện tại không có cách thức điều trị, nhưng mà một số cách thức có thể giúp người bệnh kiểm soát và điều hành được triệu chứng này, từ bỏ đó nâng cấp chất lượng cuộc sống

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *