Quyết Định 27/2018/Qđ

phần đa Đặt Điểm tầm thường Của điều khoản Sư tốt Ngày ni

Điều gì tạo nên một qui định sư giỏi? hầu như Đặc Điểm Chung của những Luật Sư Thành Côn…

chứng từ hành nghề kinh doanh bất hễ sản

Cá nhân gồm quyền kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản nhà đất phải có chứng từ hành…

Lừa Đảo Là Gì? định nghĩa Tội Lừa Đảo

Lừa đảo là hành vi gian dối để làm người không giống tin nhằm mục tiêu thực hiện hầu như mục đích…

Vốn đầu tư là gì?

Vốn đầu tư là gì ? Vốn đầu tư là số chi phí vốn được huy động tập tầm thường được sử dụn…

ts luật trước tiên của nước ta

Phan Văn ngôi trường (1876 - 1933) là tiến sỹ luật về phương pháp hình đầu tiên của Việt nam…


*

*

*

Tải ra quyết định số 27/QĐ-TTg file Doc Tại Đây:

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 27/2018/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày thứ 6 tháng 7 năm 2018

 

 

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH HỆ THỐNG NGÀNH gớm TẾ VIỆT NAM

Căn cứ lý lẽ tổ chức cơ quan chỉ đạo của chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ cách thức thống kê ngày 23 mon 11 năm 2015;

Theo ý kiến đề xuất của bộ trưởng liên nghành Bộ chiến lược và Đầu tư;

Thủ tướng chủ yếu phủ phát hành Quyết định khối hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

Bạn đang xem: Quyết định 27/2018/qđ

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định cụ thể Hệ thống ngành kinh tế Việt phái mạnh gồm danh mục (Phụ lục I gắn kèm) và câu chữ (Phụ lục II thêm kèm) được thực hiện thống tốt nhất trong chuyển động thống kê công ty nước.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng của quyết định này là cơ quan, tổ chức, cá nhân theo nguyên tắc của lao lý thống kê 2015.

Điều 3. Khối hệ thống ngành tài chính Việt nam gồm hạng mục và nội dung

Ban hành kèm theo đưa ra quyết định này hạng mục và Nội dung khối hệ thống ngành tài chính Việt Nam

Danh mục hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tất cả 5 cấp:

- Ngành cấp cho 1 tất cả 21 ngành được mã hóa theo bảng vần âm lần lượt trường đoản cú A đến U;

- Ngành cấp cho 2 bao gồm 88 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng hai số theo ngành cung cấp 1 tương ứng;

- Ngành cấp 3 gồm 242 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng bố số theo ngành cung cấp 2 tương ứng;

- Ngành cấp cho 4 gồm 486 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng bốn số theo ngành cấp cho 3 tương ứng;

- Ngành cấp 5 gồm 734 ngành; từng ngành được mã hóa bởi năm số theo ngành cung cấp 4 tương ứng.

Nội dung khối hệ thống ngành kinh tế Việt Nam giải thích rõ những vận động kinh tế gồm những yếu tố được xếp vào từng bộ phận, vào đó:

- bao gồm: Những vận động kinh tế được khẳng định trong ngành tởm tế;

- các loại trừ: Những chuyển động kinh tế không được khẳng định trong ngành tài chính nhưng thuộc những ngành tài chính khác.

Xem thêm: Cách Sút Rabona Trong Fifa Online 3, Cách Dứt Điểm Rabona Chip Trong Fifa Online 4

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này còn có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 8 năm 2018.

Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 mon 01 trong năm 2007 của Thủ tướng chính phủ nước nhà về việc phát hành Hệ thống ngành kinh tế tài chính của vn hết hiệu lực tính từ lúc ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 5. Tổ chức triển khai thực hiện

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ sở ngang bộ, Thủ trưởng phòng ban thuộc bao gồm phủ, chủ tịch Ủy ban dân chúng tỉnh, thành phố trực nằm trong trung ương phụ trách thi hành đưa ra quyết định này./.

 

Nơi nhận:- Ban túng thiếu thư trung ương Đảng;- Thủ tướng, những Phó Thủ tướng bao gồm phủ;- các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ sở thuộc chính phủ;- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực nằm trong trung ương;- Văn phòng tw và các Ban của Đảng;- văn phòng Tổng túng bấn thư;- Văn phòng quản trị nước;- Hội đồng dân tộc bản địa và các Ủy ban của Quốc hội;- văn phòng và công sở Quốc hội;- tòa án nhân dân nhân dân tối cao;- Viện kiểm cạnh bên nhân dân về tối cao;- kiểm toán nhà nước;- Ủy ban giám sát và đo lường tài bao gồm Quốc gia;- Ngân hàng chế độ xã hội;- Ngân hàng trở nên tân tiến Việt Nam;- Ủy ban trung ương Mặt trận non sông Việt Nam;- cơ quan trung ương của các đoàn thể;- VPCP: BTCN, những PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;- Lưu: VT, KTTH (2).