Luật di sản văn hóa mới nhất

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 10/VBHN-VPQH

Hà Nội, ngày 23 mon 07 năm 2013

LUẬT

DISẢN VĂN HÓA

Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29tháng 6năm2001 của Quốc hội, có hiệu lực thực thi hiện hành kểtừngày 01 tháng 01 năm 2002, được sửa đổi, bổ sung bởi:

Luật số 32/2009/QH12 ngày 18 mon 6 năm 2009 của Quốc hội sửa đổi, bổsungmột số điều của lao lý di sản văn hóa, có hiệu lực tính từ lúc ngày 01 mon 01 năm 2010.

Bạn đang xem: Luật di sản văn hóa mới nhất

Di sản văn hóa vn là gia sản quý giá của cộng đồng các dân tộc nước ta và là một phần tử của di sản văn hóa nhân loại, gồm vai trò to khủng trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân chúng ta.

Để bảo vệ và phạt huy quý giá di sản văn hóa, thỏa mãn nhu cầu nhu ước về văn hóa ngày càng cao của nhân dân, đóng góp phần xây dựng và cải tiến và phát triển nền văn hóa nước ta tiên tiến, đậm đà phiên bản sắc dân tộc bản địa và góp phần vào kho tàng di sản văn hóa truyền thống thế giới;

Để tăng tốc hiệu lực làm chủ nhà nước, nâng cao trách nhiệm của dân chúng trong câu hỏi tham gia bảo vệvàphát huy quý giá di sản văn hóa;

Căn cứ vào Hiến pháp nướcCộng hòa xã hội công ty nghĩa nước ta năm 1992; lý lẽ này quy địnhvề di tích văn hóa<1>.

Chương 1.

NHỮNGQUY ĐỊNH CHUNG

Điều1.

Di sản văn hóa quy định tại luật này bao hàm di sản văn hóa truyền thống phi đồ thể với di sản văn hóa truyền thống vật thể, là thành phầm tinh thần, trang bị chất có giá trị kế hoạch sử, văn hóa, khoa học, được lưu giữ truyền từ nuốm hệ này qua cố kỉnh hệ khác ở nước cộng hòa thôn hội nhà nghĩa Việt Nam.

Điều2.

Luật này nguyên lý về các hoạt động bảo đảm và phát huy cực hiếm di sản văn hóa; xác minh quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với di sản văn hóa truyền thống ở nước cùng hòaxãhội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều3.

Luật này áp dụng so với tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoàivà người việt nam định cư ngơi nghỉ nướcngoài đanghoạtđộngtạiViệt Nam; trong trường vừa lòng điều ước thế giới mà cộng hòa buôn bản hội công ty nghĩa vn ký kết hoặctham gia có quy định khác thì vận dụng quy định của điều cầu quốctếđó.

Điều4.

Trong phép tắc này, những từ ngữ tiếp sau đây đượchiểu như sau:

1. <2> Di sản văn hóa truyền thống phi đồ thể là thành phầm tinh thần gắn thêm với cộng đồng hoặc cá nhân, trang bị thể và không gian văn hóa liên quan, có giá trị kế hoạch sử, văn hóa, khoa học, thể hiện bản sắc của cùng đồng, không chấm dứt được tái chế tạo và được lưu lại truyền từ cố gắng hệ này sang chũm hệ khác bởi truyền miệng, truyền nghề, thuyết trình và các vẻ ngoài khác.

2. Di sản văn hóa truyền thống vật thể là sản phẩm vật chất có mức giá trị kế hoạch sử, văn hóa, khoa học, bao gồm di tích lịch sử hào hùng - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, báu vật quốc gia.

3. Di tích lịch sử dân tộc - văn hóa truyền thống là công trình xây dựng xây dựng, địa điểm và các di vật,cổ vật, báu vật quốc giathuộc công trình, địađiểm đócógiá trị lịchsử, văn hóa, khoa học.

4. Danh lam chiến hạ cảnh là cảnh sắc thiên nhiên hoặc địa điểm có sự phối kết hợp giữa phong cảnh thiên nhiên với công trình xây dựng kiến trúc có mức giá trị kế hoạch sử, thẩm mỹ, khoa học.

5. Di đồ gia dụng là hiện vật được lưu giữ truyền lại, có mức giá trị kế hoạch sử, văn hóa, khoa học.

6. Cổ đồ là hiện đồ dùng được lưu truyền lại, có giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, khoa học, cótừ một trăm năm tuổi trởlên.

7. Bảo vật quốc gia là hiện đồ dùng được lưu truyền lại, có giá trị quan trọng quý hiếm tiêu biểu của khu đất nướcvề lịch sử, văn hóa, khoa học.

8. Bạn dạng sao di vật, cổ vật, bảo vật quốcgia là thành phầm đượclàmgiống như bản gốc về hình dáng, kích thước, hóa học liệu, màu sắc, trang trí cùng những điểm lưu ý khác.

9. Sưu tập là 1 tập hợp các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia hoặc di sản văn hóa phi vật thể, được thu thập, gìn giữ, thu xếp có hệ thống theo những dấu hiệu chung về hình thức, nội dung và cấu tạo từ chất để đáp ứng nhu cầu khám phá lịch sử thoải mái và tự nhiên và buôn bản hội.

10. Thămdò,khai quậtkhảo cổ làhoạt rượu cồn khoa họcnhằm phát hiện, thu thập, nghiên cứu và phân tích di vật, cổ vật, báu vật quốc gia vàđịa điểm khảo cổ.

11. Bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam chiến thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo bối quốc gia là vận động nhằm phòng phòng ngừa và hạn chế những nguy hại làm hỏng hỏng nhưng không làm chuyển đổi những nguyên tố nguyên gốc vốn có của di tích lịch sử vẻ vang - văn hóa, danh lam chiến thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo bối quốc gia.

12. Tu bửa di tích lịch sử - văn hóa, danh lam chiến thắng cảnh là hoạt động nhằm tu sửa, gia cố, cải tiến di tích lịch sử vẻ vang -vănhóa, danh lam thắng cảnh.

13. Hồi sinh di tích lịch sử vẻ vang - văn hóa, danh lam chiến hạ cảnh là hoạt động nhằm phục dựng lại di tích lịch sử hào hùng - văn hóa, danh lam chiến thắng cảnh đã bị hủy hoại bên trên cơ sởcác chứng dẫn khoa họcvề di tích lịch sử vẻ vang -vănhóa, danh lam chiến hạ cảnh đó.

14. <3>Kiểm kê di sản văn hóa là hoạt động nhận diện, xác minh giá trị cùng lập danh mục di sản văn hóa.

15. <4>Yếu tố cấu thành di tích là yếu hèn tố có giá trị kế hoạch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ, thểhiện đặc trưng của di tích lịch sử hào hùng - văn hóa, danh lam chiến hạ cảnh.

16. <5>Bảo tàng là thiết chế văn hóa có tính năng sưu tầm, bảo quản, nghiên cứu, trưng bày, ra mắt di sản vănhóa, dẫn chứng vật hóa học về thiên nhiên, nhỏ ngườivàmôi trường sống của con người, nhằm phục vụ nhu mong nghiên cứu, học tập tập, thamquan và hưởng thụ văn hóa của công chúng.

Điều5.

Nhà nước thống nhất quản lý di sản văn hóa thuộc về nhà nước<6>; công nhận và đảm bảo an toàn các bề ngoài sở hữu tập thể, sở hữu chung của cộng đồng, sở hữu tư nhân vàcác vẻ ngoài sở hữu không giống về di sản văn hóa theo hiện tượng của pháp luật.

Quyền sở hữu, quyền tác giả đối với di sản văn hóa truyền thống được xác định theo khí cụ của Luậtnày, Bộ cơ chế dân sự với cácquy định khác của luật pháp có liên quan.

Điều6.

Mọi di sản văn hóa ở trong tâm địa đất thuộc khu đất liền, hải đảo, sống vùng nội thủy, lãnh hải, vùng độc quyền kinh tế cùng thềm châu lục của nước cùng hòa thôn hội chủnghĩa việt nam đều thuộc sở hữu nhà nước<7>.

Điều7.

Di sản văn hóa truyền thống phát hiện nay được mà lại không khẳng định được công ty sở hữu, thu được trong quá trình thăm dò, khai quật khảo cổ hồ hết thuộcsở hữu bên nước<8>.

Điều8.

1. Phần đông di sản văn hóa truyền thống trên phạm vi hoạt động Việt Nam, có nguồn gốc ở trong nước hoặc tự nước ngoài, nằm trong cáchình thức sở hữu, đa số được bảo đảm an toàn và vạc huy giá bán trị.

2. Di sản văn hóa truyền thống của việt nam ở quốc tế được bảo hộ theo tập quán nước ngoài và theo quy định của những điều ước thế giới mà cộng hòa làng mạc hội chủ nghĩa nước ta ký kết hoặc tham gia.

Điều9.

1. Nhà nước có chính sách bảo đảm an toàn và phạt huy cực hiếm di sản văn hóa truyền thống nhằmnângcao đời sống lòng tin của nhân dân, đóng góp thêm phần phát triển kinh tế tài chính - xóm hội của đất nước; khích lệ tổ chức, cá thể trong nước và nước ngoài đóng góp, tài trợcho việc đảm bảo vàphát huy quý giá di sản vănhóa.

2. Bên nước đảm bảo an toàn quyền và tiện ích hợp pháp của chủ tải di sản văn hóa. Chủ cài di sản văn hóa truyền thống có trách nhiệm đảm bảo an toàn và phân phát huy quý giá di sản văn hóa.

3. Bên nước đầu tư chi tiêu cho công tác đào tạo, tu dưỡng đội ngũ cán bộ, nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong việc đảm bảo và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Điều10.

Cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị - làng hội, tổ chức xã hội, tổ chức triển khai xã hội - nghề nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế, đơn vị chức năng vũ trang quần chúng. # (sau đâygọi làtổchức) và cá thể có trách nhiệmbảo vệ vàphát huy quý hiếm di sản văn hóa.

Điều11.

Các cơ quanvăn hóa, thôngtinđạichúngcó tráchnhiệm tuyên truyền,phổbiến rộng thoải mái ở trong nước và quốc tế các giá trị di sản văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc bản địa Việt Nam, góp phần nâng cấp ý thức bảo đảm an toàn và phát huy giá trị di sản văn hóa trong nhân dân.

Điều12.

Di sản văn hóa vn đượcsửdụng nhằm mục tiêu mục đích:

1. Phạt huy giá trị di sản văn hóa vì tiện ích của toàn buôn bản hội;

2. Phát huy truyền thống xuất sắc đẹp của cộng đồng cácdân tộc Việt Nam;

3. đóng góp thêm phần sáng tạo các giá trị văn hóa mới, có tác dụng giàu kho báu di sản văn hóa vn và mở rộng giao lưu văn hóa quốctế.

Điều13.

Nghiêm cấm cáchành vi sau đây:

1. <9>Chiếm đoạt, làm xô lệch di tích lịch sử vẻ vang - văn hóa, danh lam chiến hạ cảnh;

2. Tiêu diệt hoặc tạo nguy cơhủyhoại di sản văn hóa;

3. Đào bới trái phép địa điểm khảo cổ; xuất bản trái phép, xâm lăng đất đai ở trong di tích lịch sử vẻ vang - vănhóa, danh lam thắng cảnh;

4. <10>Mua bán, trao đổi, vận chuyển phi pháp di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia ở trong di tích lịch sử dân tộc - văn hóa, danh lam win cảnh và di vật, cổ vật, bảo bối quốc

gia có bắt đầu bất thích hợp pháp; đưa phi pháp di vật, cổ vật, bảo bối quốc gia ra

nước ngoài;

5. <11>Lợi dụng việc đảm bảo an toàn và phân phát huy quý hiếm di sản văn hóa truyền thống để trục lợi, vận động mê tín dị đoan và thực hiện những hành vi khác trái pháp luật.

Chương 2.

QUYỀNVÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỐI VỚI DI SẢN VĂN HÓA

Điều14.

Tổ chức,cá nhân có các quyềnvà nghĩa vụ sau đây:

1. Thiết lập hợp pháp di sản văn hóa;

2. Tham quan, nghiên cứu di sản văn hóa;

3. Tôn trọng, bảo vệ vàphát huy quý hiếm di sản văn hóa;

4. Thông tin kịp thời vị trí phát hiện di vật, cổ vật, báu vật quốc gia,di tíchlịch sử - văn hóa, danh lam chiến thắng cảnh; giao nộp di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia vì chưng mình search đượccho cơ quan nhànước có thẩm quyền nơi gần nhất;

5. Ngăn chặn hoặc đề xuất cơ quan nhà nước gồm thẩm quyền chống chặn, giải pháp xử lý kịp thời số đông hành vi phá hoại, chiếm đoạt, áp dụng trái phép di tích vănhóa.

Điều15.

Tổ chức, cánhânlà công ty sởhữudi sản văn hóacó cácquyềnvà nghĩavụ sau đây:

1. Tiến hành các qui định tại Điều 14 của giải pháp này.

2. Triển khai các biện pháp bảo đảm và phát huy cực hiếm di sản văn hóa; thông tin kịp thời cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường đúng theo di sản văn hóa có nguy hại bị có tác dụng sai lệchgiá trị, bị bỏ hoại, bị mất.

3. Gửi sưu tập di sản văn hóa truyền thống phi vật dụng thể, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia vào bảo tàng nhà nước hoặc cơ quan nhà nước gồm thẩm quyền vào trường thích hợp không đủ điều kiện và khả năng bảo vệvàphát huy giá bán trị.

4. Chế tạo ra điều kiện dễ ợt cho tổ chức, cá nhân tham quan, du lịch, nghiên cứu và phân tích di sản vănhóa.

5. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo dụng cụ của pháp luật.

Điều16.

Tổ chức, cá thể quản lý trực tiếp di sản văn hóa có những quyền và nghĩa vụ sau đây:

1. Bảo vệ, giữ lại gìn di sản vănhóa.

2. Tiến hành các giải pháp phòng ngừa, ngăn ngừa kịp thời các hành vi xâm hại di sản văn hóa.

3. Thông tin kịp thời cho chủ thiết lập hoặc cơ sở nhà nước gồm thẩm quyền vị trí gần nhất lúc di sản văn hóa bị mất hoặc bao gồm nguycơ bị bỏ hoại.

4. Chế tạo điều kiện tiện lợi cho tổ chức, cá nhân tham quan, du lịch, nghiên cứudisản văn hóa.

5. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo mức sử dụng của pháp luật.

Chương 3.

BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁTRỊ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

Điều 17<12>.

Nhà nước đảm bảo an toàn và phân phát huy cực hiếm di sản văn hóa phi đồ thể thông qua các biện pháp sau đây:

1. Tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, phân một số loại di sản văn hóa phi trang bị thể.

2. Tổ chức truyền dạy, phổbiến,xuất bản, miêu tả và phụcdựngcác loại hình di sản văn hóaphi đồ vật thể.

3. Khuyến khích và tạo đk để tổ chức, cá nhân nghiên cứu, sưu tầm, lưu lại giữ, truyền dạy dỗ và reviews di sản văn hóaphivậtthể.

4. Trả lời nghiệp vụ đảm bảo an toàn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống phi vật dụng thể theo đề nghị của tổ chức,cá nhân sở hữu di sản văn hóa truyền thống phivật thể.

5. Đầu tư ngân sách đầu tư cho hoạt động đảm bảo an toàn và vạc huy giá trị di sản văn hóa phi thứ thể, phòng ngừa nguy cơlàm mai một, thất truyền di sản văn hóa truyền thống phi đồ dùng thể.

Điều 18<13>.

1. Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # tỉnh, thành phố trực thuộc tw (sau đây gọi tầm thường là cấp cho tỉnh) tổ chức triển khai kiểm kê di sản văn hóa truyền thống phi trang bị thể ngơi nghỉ địa phương cùng lựa chọn, lập hồ nước sơ kỹ thuật để đề xuất Bộ trưởng bộ Văn hóa, thể dục thể thao và phượt đưavàoDanh mục di sản văn hóa truyền thống phi thiết bị thểquốcgia.

2. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể dục thể thao và du ngoạn quyết định chào làng Danh mục di sản văn hóa truyền thống phi trang bị thểquốc gia vàcấpGiấy ghi nhận di sản văn hóa truyền thống phi đồ thể đượcđưa vào Danh mụcdi sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Trong trường vừa lòng di sản văn hóa phi thiết bị thể đang được gửi vào danh mục di sản văn hóa phi đồ gia dụng thể đất nước mà tiếp nối có cơ sở xác minh không đầy đủ tiêu chuẩn thì bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể dục thể thao và phượt quyết định chỉ dẫn khỏi danh mục di sản vănhóa phi thứ thể quốc gia.

3. Bộ trưởng liên nghành Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch quy định cụ thể khoản 1Điều này.

Điều19.

Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ xem xét ra quyết định việc ý kiến đề xuất Tổ chức Giáo dục, Khoahọc và văn hóa của phối hợp quốc (UNESCO)công nhấn di sản văn hóa phi đồ thể tiêu biểu của việt nam là Di sản văn hóa thế giới, theo đề xuất của bộ trưởng liên nghành BộVăn hóa, Thể thao với Du lịch<14>.

Hồ sơ trình Thủ tướng chính phủ nước nhà phải có ý kiến thẩm định bằng văn phiên bản của Hội đồng di sản văn hóa truyền thống quốcgia.

Điều20.

Cơ quan nhà nước tất cả thẩm quyền phảiápdụng các biện phápcần thiết để bảo vệ di sản văn hóa truyền thống phi thiết bị thể, ngăn chặn nguy hại làm không đúng lệch, bị mai một hoặc thất truyền.

Điều 21<15>.

Nhà nước đảm bảo an toàn và cải cách và phát triển tiếng nói, chữ viết của những dân tộc việt nam thông qua cácbiện pháp sau đây:

1. Nghiên cứu, sưu tầm, giữ gìn tiếng nói, chữ viết của cộng đồng các dân tộc; phát hành quy tắc phiên âm giờ đồng hồ nói của rất nhiều dân tộc chưa xuất hiện chữ viết; gồm biện pháp bảo đảm đặc biệt so với tiếng nói, chữ viết có nguy cơ mai một.

2. Dạy tiếng nói,chữviếtcủadântộcthiểusố đến cánbộ,công chức,viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ khí nhân dân công tác làm việc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo yêu mong công việc; dạy tiếng nói, chữ viết của dân tộc bản địa thiểu số cho học viên người dân tộc bản địa thiểu số theo giải pháp của công cụ giáo dục; xuất bản sách, báo, triển khai các chương trình phát thanh, truyền hình, sảnh khấu bởi tiếng dân tộcthiểu số.

3. Ban hành văn bạn dạng quy bất hợp pháp luật, tổ chức chuyển động thông tin tuyên truyền đểbảo vệsựtrong sáng sủa của giờ đồng hồ Việt và cách tân và phát triển tiếng Việt.

Điều22.

Nhà nướcvà xãhộibảovệ, pháthuy đa số thuầnphong mỹ tục vào lối sống, nếp sinh sống của dân tộc; bài trừ những hủ tục ăn hại đến đời sống văn hóa của nhân dân.

Điều 23.

Nhànước cóchínhsáchkhuyếnkhích vấn đề sưu tầm, biên soạn,dịchthuật, thống kê, phân nhiều loại và lưu giữ những tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, ngữ văn truyền miệng, diễn xướng dân gian của xã hội các dân tộc nước ta để giữ truyền vào nước và giao lưu văn hóa với nước ngoài.

Điều24.

Nhà nước có chính sách khuyến khích việc duy trì, hồi phục và cách tân và phát triển các nghề thủ công bằng tay truyền thống có giá trị tiêu biểu; nghiên cứu và phân tích và ứng dụng những tri thức về y, dược khoa cổ truyền; gia hạn và phát huy giá bán trị văn hóa ẩm thực, cực hiếm vềtrangphụctruyền thống dân tộcvà các tri thức dân gian khác.

Điều 25<16>.

Nhà nước chế tạo ra điều kiện duy trì và vạc huy giá chỉ trị văn hóa truyền thống của liên hoan truyền thống thông quacácbiện pháp sau đây:

1. Tạo thành điều kiện dễ dàng cho việctổchức lễhội.

2. Khuyếnkhích việc tổchức hoạt động văn hóa, vănnghệdângiantruyền thống đính thêm với lễ hội.

3. Phục dựng có tinh lọc nghi thức tiệc tùng, lễ hội truyền thống.

4. Khuyến khích vấn đề hướng dẫn, thông dụng rộng rãi ở trong nước và nước ngoài về mối cung cấp gốc, văn bản giátrị truyền thống tiêu biểu, độcđáo của lễhội.

Điều 26<17>.

1. Bên nước tôn vinh và có chế độ đãi ngộ đối với nghệ nhân có tài năng xuất sắc, nắm giữ và có công đảm bảo an toàn và phân phát huy quý giá di sản văn hóa phi thiết bị thể thôngqua những biện pháp sau đây:

a) Tặng, truy khuyến mãi Huân chương, danh hiệu vinh dự công ty nước và triển khai các vẻ ngoài tôn vinh khác;

b) Tạo điều kiện và cung cấp kinh giá thành cho chuyển động sáng tạo, trình diễn, trưng bày, giới thiệu sản phẩm củanghệnhân;

c) Trợ cấpsinhhoạthàng tháng vàưu đãikhác đối với nghệ nhânđã được phong khuyến mãi danh hiệu vinh dự đơn vị nướccóthu nhập thấp, thực trạng khó khăn.

2. Cơ quan chính phủ banhành cơ chế đãingộ đốivớinghệ nhânquyđịnh tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này.

Điều27.

Người vn định cư nghỉ ngơi nước ngoài, tổ chức, cá thể nước quanh đó được thực hiện nghiên cứu, học hỏi di sản văn hóa truyền thống phi đồ vật thể ở việt nam sau khi bao gồm sựđồng ý bởi văn bạn dạng củacơ quan đơn vị nước bao gồm thẩm quyền.

Chương 4.

BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁTRỊ DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ

MỤC 1. DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA, DANH LAM THẮNGCẢNH

Điều28.

1. <18>Di tích lịch sử hào hùng - văn hóa phải có một trongcáctiêu chí sau đây:

a) công trình xây dựng, vị trí gắn với việc kiện định kỳ sử, văn hóa truyền thống tiêu biểu của tổ quốc hoặc của địa phương;

b) công trình xây dựng xây dựng, địa điểm gắn cùng với thân chũm và sự nghiệp của hero dân tộc, danh nhân, nhân vật lịch sử dân tộc có tác động tích cực đến sự cải tiến và phát triển của đất nước hoặc của địa phương trongcácthời kỳ lịch sử;

c) Địa điểm khảo cổ có giá trị tiêu biểu;

d) công trình kiến trúc, nghệ thuật, quần thể con kiến trúc, toàn diện và tổng thể kiến trúc đô thị và vị trí cư trú có mức giá trị vượt trội cho một hoặc nhiều giai đoạn trở nên tân tiến kiến trúc, nghệ thuật.

2. Danh lam chiến thắng cảnh phải có mộttrong những tiêu chísau đây:

a) cảnh quan thiên nhiên hoặc địa điểm có sự phối kết hợp giữa phong cảnh thiên nhiên với dự án công trình kiến trúccógiá trị thẩm mỹ và làm đẹp tiêu biểu;

b) quanh vùng thiên nhiên có mức giá trị công nghệ về địa chất, địa mạo, địa lý, đa dạng chủng loại sinh học, hệ sinh thái tính chất hoặc khu vực thiên nhiên chứa đựng những dấu tích vật chất về các giai đoạnphát triển của trái đất.

Điều 29<19>.

Di tích lịch sử vẻ vang - văn hóa, danh lam chiến thắng cảnh (sau phía trên gọi thông thường là di tích) được xếp hạng như sau:

1. Di tích cấp tỉnh giấc là di tích có giá trị tiêu biểucủa địa phương, bao gồm:

a) công trình xây dựng, địa điểm ghi lốt sự kiện, mốclịch sử đặc trưng của địa phương hoặc thêm với nhân vật có tác động tích rất đếnsự cải tiến và phát triển của địa phương trong những thời kỳ kế hoạch sử;

b) công trình kiến trúc, nghệ thuật, quần thể kiếntrúc, toàn diện kiến trúc city và vị trí cư trú có mức giá trị vào phạm vi địaphương;

c) Địa điểm khảo cổ có giá trị vào phạm vi địaphương;

d) phong cảnh thiên nhiên hoặc địa điểm có sự kết hợpgiữa phong cảnh thiên nhiên với công trình xây dựng kiến trúc, thẩm mỹ và nghệ thuật có giá bán trịtrong phạm vi địa phương.

2. Di tích tổ quốc là di tích có giá trị tiêu biểucủa quốc gia, bao gồm:

a) công trình xây dựng xây dựng, địa điểm ghi vết sự kiện, mốclịch sử đặc trưng của dân tộc hoặc đính với hero dân tộc, danh nhân, bên hoạtđộng thiết yếu trị, văn hóa, nghệ thuật, khoa học danh tiếng có ảnh hưởng quan trọngđối với tiến trình lịch sử dân tộc của dân tộc;

b) dự án công trình kiến trúc, nghệ thuật, quần thể kiếntrúc, tổng thể và toàn diện kiến trúc đô thị và vị trí cư trú có mức giá trị tiêu biểu vượt trội trongcác giai đoạn trở nên tân tiến kiến trúc, thẩm mỹ Việt Nam;

c) Địa điểm khảo cổ có mức giá trị nổi bật đánh dấu cácgiai đoạn cách tân và phát triển của văn hóa khảo cổ;

d) phong cảnh thiên nhiên đẹp mắt hoặc vị trí có sự kếthợp giữa phong cảnh thiên nhiên với dự án công trình kiến trúc, nghệ thuật và thẩm mỹ hoặc quần thể vựcthiên nhiên có giá trị khoa học về địa chất, địa mạo, địa lý, phong phú sinh học,hệ sinh thái xanh đặc thù.

3. Di tích quốc gia nhất là di tích có mức giá trịđặc biệt tiêu biểu của quốc gia, bao gồm:

a) công trình xây dựng, vị trí gắn với sự kiệnđánh dấu cách chuyển biến đặc biệt quan trọng quan trọng của lịch sử dân tộc hoặc thêm vớianh hùng dân tộc, danh nhân vượt trội có ảnh hưởng to lớn so với tiến trình lịchsử của dân tộc;

b) công trình kiến trúc, nghệ thuật, quần thể kiếntrúc, tổng thể và toàn diện kiến trúc city và địa điểm cư trú có mức giá trị đặc biệt đánh dấucác giai đoạn cách tân và phát triển kiến trúc, nghệ thuật và thẩm mỹ Việt Nam;

c) Địa điểm khảo cổ có giá trị nổi bật khắc ghi cácgiai đoạn cải tiến và phát triển văn hóa khảo cổ đặc biệt quan trọng của nước ta và nỗ lực giới;

d) phong cảnh thiên nhiên lừng danh hoặc vị trí cósự phối hợp giữa cảnh quan thiên nhiên với dự án công trình kiến trúc, thẩm mỹ cógiá trị quan trọng của quốc gia hoặc quanh vùng thiên nhiên có giá trị về địa chất,địa mạo, địa lý, đa dạng và phong phú sinh học và hệ sinh thái đặc thù khét tiếng của ViệtNam và nuốm giới.

Điều 30.

1. <20> Thẩm quyềnquyết định xếp hạng di tích được quy định như sau:

a) quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đưa ra quyết định xếphạng di tích lịch sử cấp tỉnh, cấp bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh;

b) bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể dục thể thao và phượt quyếtđịnh xếp hạng di tích lịch sử quốc gia, cấp bằng xếp hạng di tích quốc gia;

c) Thủ tướng chính phủ ra quyết định xếp hạng di tíchquốc gia đặc biệt, cấp bởi xếp hạng di tích đất nước đặc biệt; ra quyết định việcđề nghị tổ chức Giáo dục, công nghệ và văn hóa của phối hợp quốc lưu ý đưa ditích tiêu biểu vượt trội của việt nam vào danh mục di sản cố gắng giới.

2. Trong trường hợp di tích lịch sử đã được xếp hạng mà sauđó bao gồm đủ căn cứ xác định là không được tiêu chuẩn chỉnh hoặc bị hủy diệt không bao gồm khảnăng phục sinh thì người dân có thẩm quyền ra quyết định xếp hạng di tích lịch sử nào bao gồm quyềnra ra quyết định hủy bỏ xếp hạng đối với di tích đó.

Điều 31<21>.

Thủ tục xếp hạng di tích lịch sử đượcquy định như sau:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh tổ chức triển khai kiểmkê di tích ở địa phương với lựa chọn, lập hồ nước sơ công nghệ để đưa ra quyết định xếp hạngdi tích cung cấp tỉnh; trình bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể dục và du ngoạn quyết định xếphạng di tích lịch sử quốc gia.

2. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch chỉ đạolập hồ nước sơ kỹ thuật trình Thủ tướng chính phủ đưa ra quyết định xếp hạng di tích quốcgia quánh biệt, lập hồ nước sơ khoa học di tích tiêu biểu vượt trội của việt nam trình Thủ tướngChính phủ quyết định đề nghị

Tổ chức Giáo dục, công nghệ và văn hóa truyền thống của Liên hợpquốc chăm chú đưa vào danh mục di sản cầm cố giới.

Hồ sơ trình Thủ tướng chính phủ phải có chủ kiến thẩmđịnh bằng văn phiên bản của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia.

Điều 32<22>.

1. Các khu vực đảm bảo an toàn di tích bao gồm:

a) quần thể vực bảo đảm I là vùng có những yếu tố gốc cấuthành di tích;

b) khu vực vực bảo đảm an toàn II là vùng bảo phủ hoặc tiếpgiáp khu vực vực đảm bảo an toàn I.

Trong trường hợp không khẳng định được khoanh vùng bảo vệII thì việc khẳng định chỉ gồm khu vực bảo đảm I đối với di tích cấp cho tỉnh bởi vì Chủ tịchỦy ban nhân dân cung cấp tỉnh quyết định, so với di tích tổ quốc do bộ trưởng liên nghành BộVăn hóa, thể dục và du ngoạn quyết định, so với di tích quốc gia đặc trưng doThủ tướng cơ quan chính phủ quyết định.

2. Những khu vực bảo đảm quy định trên khoản 1 Điều nàyphải được những cơ quan đơn vị nước có thẩm quyền xác minh trên bản đồ địa chính,trong biên bạn dạng khoanh vùng bảo vệ của hồ nước sơ di tích và nên được gặm mốc giớitrên thực địa.

3. Khu vực đảm bảo an toàn I bắt buộc được bảo vệ nguyên trạng vềmặt bởi và ko gian. Trường hợp quan trọng có yêu cầu xây dựng dự án công trình trựctiếp giao hàng việc bảo vệ và phạt huy quý giá di tích, việc xây dựng yêu cầu được sựđồng ý bằng văn bạn dạng của người có thẩm quyền xếp hạng di tích đó.

Việc xuất bản công trình bảo đảm an toàn và phạt huy giá chỉ trịdi tích ở quần thể vực bảo đảm II so với di tích cấp tỉnh đề nghị được sự đồng ý bằngvăn bạn dạng của quản trị Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh, đối với di tích giang sơn và ditích quốc gia quan trọng đặc biệt phải được sự đồng ý bằng văn phiên bản của bộ trưởng Bộ Vănhóa, Thể thao và Du lịch.

Việc xây dựng công trình xây dựng quy định tại khoản nàykhông được làm tác động đến yếu tố gốc cấu thành di tích, phong cảnh thiênnhiên và môi trường thiên nhiên - sinh thái của di tích.

Điều 33.

1. Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quảnlý, sử dụng di tích lịch sử có trách nhiệm bảo đảm di tích đó; trong trường vừa lòng phát hiệndi tích bị lấn chiếm, hủy hoại hoặc có nguy cơ bị hủy diệt phải kịp thời có biệnpháp ngăn ngừa và thông tin cho cơ quan chủ yếu cấp bên trên trực tiếp, Ủy bannhân dân địa phương hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền về văn hóa, thể thao vàdu lịch<23> khu vực gần nhất.

2. Ủy ban nhân dân địa phương hoặc cơ quan nhà nướccó thẩm quyền về văn hóa, thể thao với du lịch<24>khi nhấn được thông báo về di tích lịch sử bị hủy diệt hoặc có nguy cơ bị phá hủy phảikịp thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn, bảo vệ và báo cáo ngay với ban ngành cấptrên trực tiếp.

3. Bộ Văn hóa, Thể thao cùng Du lịch<25> khi dấn được thông tin về di tích bị hủy hoại hoặc gồm nguycơ bị tàn phá phải kịp thời lãnh đạo và chỉ dẫn cơ quan công ty nước tất cả thẩm quyềnở địa phương, chủ mua di tích vận dụng ngay những biện pháp phòng chặn, bảo vệ;đối với di tích lịch sử quốc gia đặc trưng phải report với Thủ tướng chính phủ.

4. <26> những côngtrình xây dựng, địa điểm, cảnh sắc thiên nhiên, khu vực thiên nhiên có tiêuchí như lao lý tại Điều 28 của luật pháp này, đã có được Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh đưavào danh mục kiểm kê di tích lịch sử của địa phương, được đảm bảo theo cách thức của Luậtnày.

Ít duy nhất 5 năm một lần, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổchức thanh tra rà soát và ra quyết định đưa ra khỏi hạng mục kiểm kê di tích lịch sử của địa phươngcác dự án công trình xây dựng, địa điểm, cảnh sắc thiên nhiên, khu vực thiên nhiênkhông đầy đủ tiêu chuẩn chỉnh xếp hạng di tích.

Xem thêm: Thủ Tục Kê Biên Là Gì ? Đối Tượng, Thẩm Quyền Ra Quyết Định Kê Biên Tài Sản

Điều 34<27>.

1. Vấn đề bảo quản, tu bổ, phục sinh di tích phải bảođảm những yêu mong sau đây:

a) giữ lại gìn buổi tối đa những yếu tố gốc cấu thành di tích;

b) Lập quy hoạch, dự án trình ban ngành nhà nước cóthẩm quyền phê duyệt, trừ trường phù hợp sửa chữa nhỏ không tác động đến yếu tố gốccấu thành di tích. Đối với di tích lịch sử cấp tỉnh, đề nghị được sự chấp nhận bằng văn phiên bản củacơ quan bao gồm thẩm quyền về văn hóa, thể thao và du lịch cấp tỉnh; so với di tíchquốc gia với di tích giang sơn đặc biệt, đề xuất được sự chấp nhận bằng văn bạn dạng của Bộtrưởng bộ Văn hóa, Thể thao với Du lịch;

c) chào làng công khai quy hoạch, dự án công trình đã được phêduyệt trên địa phương nơi bao gồm di tích.

2. Tổ chức, cá thể chủ trì lập quy hoạch, dự án công trình hoặcchủ trì tổ chức thi công, đo lường và tính toán thi công dự án công trình bảo quản, tu ngã và phục hồidi tích phải có giấy ghi nhận đủ điều kiện hành nghề đối với tổ chức với chứngchỉ hành nghề so với cá nhân.

3. Cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tụclập, phê để mắt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục sinh di tích.

Bộ trưởng cỗ Văn hóa, thể dục thể thao và phượt ban hànhquy chế bảo quản, tu bổ, hồi sinh di tích và quy chế cấp giấy ghi nhận đủ điềukiện hành nghề, chứng chỉ hành nghề đến các đối tượng người tiêu dùng quy định trên khoản 2 Điềunày.

Điều 35 <28>. (được bến bãi bỏ)

Điều 36.

1. Lúc phê duyệt dự án cải tạo, xây dựng những côngtrình nằm ngoài các khu vực bảo đảm di tích hình thức tại Điều 32 của luật này màxét thấy gồm khả năng tác động xấu đến phong cảnh thiên nhiên và môi trường xung quanh -sinh thái của di tích thì yêu cầu có chủ kiến thẩm định bằng văn bản của cơ quan nhànước bao gồm thẩm quyền về văn hóa, thể dục và du lịch <29>.

2. Trong trường thích hợp chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựngcông trình qui định tại khoản 1 Điều này có đề nghị thì phòng ban nhà nước tất cả thẩmquyền về văn hóa, thể thao với du lịch<30> cótrách nhiệm cung cấp tài liệu tương quan và số đông yêu cầu rõ ràng về bảo đảm ditích nhằm chủ đầu tư lựa chọn các phương án thích hợp bảo đảm cho việc đảm bảo vàphát huy cực hiếm di tích.

3.<31> Chủ đầu tư chi tiêu dựán cải tạo, xây dựng công trình xây dựng ở khu vực có tác động tới di tích lịch sử có trách nhiệmphối hợp và tạo đk để phòng ban nhà nước có thẩm quyền về văn hóa, thểthao với du lịch giám sát quá trình cải tạo, xây dựng công trình đó.

Điều 37<32>.

1. Quản trị Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh tổ chức việc lậpquy hoạch khảo cổ làm việc địa phương; phê để mắt và chào làng quy hoạch sau thời điểm được sựđồng ý bởi văn phiên bản của bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao với Du lịch.

2. Chủ đầu tư chi tiêu dự án cải tạo, xây dựng công trình xây dựng ởđịa điểm thuộc quy hoạch khảo cổ có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện để cơquan bên nước gồm thẩm quyền về văn hóa, thể dục và du ngoạn tiến hành thăm dò,khai quật khảo cổ trước khi triển khai dự án công trình và triển khai việc thống kê giám sát quátrình cải tạo, xây dựng công trình xây dựng đó.

3. Trong quy trình cải tạo, xây dựng công trình màthấy có chức năng có di tích, di vật, cổ vật, bảo bối quốc gia hoặc phát hiện tại đượcdi tích, di vật, cổ vật, báu vật quốc gia thì chủ dự án công trình phải tạm chấm dứt thi côngvà thông báo kịp thời mang lại cơ quan đơn vị nước có thẩm quyền về văn hóa, thể thaovà du lịch.

Khi nhận thấy thông báo, phòng ban nhà nước tất cả thẩmquyền về văn hóa, thể dục thể thao và phượt phải có giải pháp xử lý kịp thời để bảo đảmtiến độ xây dựng. Trường thích hợp xét thấy bắt buộc đình chỉ xây dựng công trình tại địađiểm đó để bảo đảm di tích thì ban ngành nhà nước bao gồm thẩm quyền về văn hóa, thểthao và phượt phải report lên cơ quan cấp cho trên tất cả thẩm quyền quyết định.

4. Vào trường phù hợp cần tổ chức thăm dò, khai quậtkhảo cổ tại vị trí cải tạo, xây dựng công trình thì kinh phí đầu tư thăm dò, khai quậtkhảo cổ được quy định như sau:

a) Đối với công trình được cải tạo, xây dựng bằng vốncủa bên nước thì ngân sách đầu tư thăm dò, khai quật được tính vào tổng vốn chi tiêu củacông trình đó;

b) Đối với dự án công trình được cải tạo, xây đắp khôngphải bằng vốn của nhà nước thì kinh phí thăm dò, khai thác được bên nước cấp.

Bộ trưởng bộ Tài bao gồm chủ trì phối hợp với Bộ trưởngBộ Văn hóa, thể thao và du ngoạn hướng dẫn giấy tờ thủ tục và cấp kinh phí đầu tư thăm dò, khaiquật đối với các trường hợp lao lý tại khoản này.

Điều 38<33>.

1. Việc thăm dò, khai quật khảo cổ chỉ được tiếnhành sau thời điểm có giấy phép của bộ trưởng bộ Văn hóa, Thể thao cùng Du lịch.

2. Vào trường hợp vị trí khảo cổ đang bị hủy hoạihoặc có nguy cơ tiềm ẩn bị hủy hoại, chủ tịch Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh cấp thủ tục phépkhai quật nguy cấp và report ngay cho bộ Văn hóa, Thể thao với Du lịch. Thời hạncấp giấy phép khai quật khẩn cấp không thật 3 ngày, kể từ ngày nhận ra văn bảnđề nghị; trường phù hợp không cấp thủ tục phép, đề xuất nêu rõ nguyên nhân bằng văn bản.

Điều 39.

1. Tổ chức triển khai có tác dụng nghiên cứu vãn khảo cổ ước ao tiếnhành thăm dò, khai thác khảo cổ nên gửi làm hồ sơ xin phép thăm dò, khai thác khảocổ đến cỗ Văn hóa, Thể thao cùng Du lịch<34>.

2. Bộ trưởng liên nghành Bộ Văn hóa, Thể thao cùng Du lịch<35> có trọng trách cấp giấy tờ thăm dò, khai quậtkhảo cổ ẩn bên trong thời hạn 30 ngày, kể từ khi nhận được hồ sơ xin phép thăm dò,khai quật khảo cổ; trường thích hợp không cấp giấy phép đề xuất nêu rõ tại sao bằng văn bản.

3. Bộ trưởng liên nghành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch<36> ban hành quy chế trở về viếng thăm dò, khai thác khảo cổ.

Điều 40.

1. Người sở hữu trì cuộc thăm dò, khai quật khảo cổ phảicó những điều khiếu nại sau đây:

a) Có bằng cử nhân siêng ngành khảo cổ học hoặc bằngcử nhân chuyên ngành khác có tương quan đến khảo cổ học;

b) Có ít nhất 5 năm thẳng làm công tác làm việc khảo cổ;

c) Được tổ chức triển khai xin phép thăm dò, khai quật khảo cổđề nghị bằng văn bản với bộ Văn hóa, Thể thao cùng Du lịch<37>.

Trong trường phù hợp cần biến hóa người nhà trì thì phảiđược sự gật đầu bằng văn phiên bản của bộ trưởng liên nghành Bộ Văn hóa, Thể thao với Du lịch<38>.

2. Tổ chức triển khai có công dụng nghiên cứu vãn khảo cổ của ViệtNam được hợp tác và ký kết với tổ chức, cá thể nước ngoài tiến hành thăm dò, khai quậtkhảo cổ tại nước ta theo phương pháp của pháp luật.

MỤC 2. DI VẬT, CỔ VẬT, BẢO VẬTQUỐC GIA

Điều 41<39>.

1. Gần như di vật, cổ thứ thu được trong quy trình thămdò, khai thác khảo cổ hoặc do tổ chức, cá thể phát hiện, giao nộp buộc phải được tạmnhập vào bảo tàng cấp tỉnh nơi phát hiện. Kho lưu trữ bảo tàng cấp thức giấc có trọng trách tiếpnhận, làm chủ và report Bộ trưởng cỗ Văn hóa, Thể thao cùng Du lịch.

2. địa thế căn cứ giá trị và yêu cầu bảo quản di vật, cổ vậtquy định tại khoản 1 Điều này, bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể dục thể thao và phượt quyếtđịnh giao di vật, cổ đồ đó cho bảo tàng công lập có chức năng thích hợp nhằm bảovệ và phát huy giá bán trị.

3. Tổ chức, cá nhân phát hiện, giao nộp di vật, cổvật được bồi hoàn ngân sách chi tiêu phát hiện, bảo quản và được thưởng một khoản tiềntheo biện pháp của thiết yếu phủ.

Điều 41a<40>.

1. Báu vật quốc gia phải có các tiêu chí sau đây:

a) Là hiện nay vật cội độc bản;

b) Là hiện vật dụng có hiệ tượng độc đáo;

c) Là hiện vật có mức giá trị quan trọng liên quan cho mộtsự khiếu nại trọng đại của non sông hoặc liên quan đến sự nghiệp của hero dân tộc,danh nhân tiêu biểu; hay những tác phẩm nghệ thuật nổi giờ đồng hồ về giá bán trị tứ tưởng,nhân văn, giá trị thẩm mỹ tiêu biểu cho 1 khuynh hướng, một phong cách, mộtthời đại; hoặc là sản phẩm được vạc minh, trí tuệ sáng tạo tiêu biểu, có mức giá trị thựctiễn cao, có tác dụng thúc đẩy xóm hội trở nên tân tiến ở một giai đoạn lịch sử dân tộc nhất định;hoặc là mẫu vật tự nhiên chứng tỏ cho các giai đoạn có mặt và phân phát triểncủa lịch sử trái đất, lịch sử vẻ vang tự nhiên.

2. Bảo bối quốc gia yêu cầu được đăng ký với cơ quannhà nước bao gồm thẩm quyền về văn hóa, thể thao với du lịch. Tổ chức, cá nhân sở hữubảo vật đất nước đã đk có các quyền nguyên tắc tại khoản 3 Điều 42 của Luậtnày. Khi đưa quyền sở hữu bảo bối quốc gia, tổ chức, cá thể sở hữu bảo vậtquốc gia phải thông báo cho cơ sở nhà nước bao gồm thẩm quyền về văn hóa, thể thaovà du lịch về nhà sở hữu bắt đầu trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày đưa quyền sởhữu.

3. Báu vật quốc gia được bảo vệ và bảo quản theo chếđộ quánh biệt.

4. Công ty nước dành túi tiền thích đáng để sở hữ bảo vậtquốc gia.

5. Thủ tướng thiết yếu phủ quyết định công thừa nhận bảo vậtquốc gia sau khi có ý kiến thẩm định của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia.

6. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể dục và du ngoạn quy địnhtrình tự, thủ tục công nhận bảo bối quốc gia.

Điều 42<41>.

1. Nhà nước khích lệ tổ chức, cá nhân đăng kýdi vật, cổ vật dụng thuộc sở hữu của bản thân mình với cơ sở nhà nước tất cả thẩm quyền về vănhóa, thể thao cùng du lịch.

2. Di vật, cổ vật đề xuất được thẩm định tại cơ sởgiám định cổ vật trước khi đăng ký. Cơ sở giám định cổ vật phụ trách trướcpháp khí cụ về hiệu quả giám định của mình.

3. Tổ chức, cá thể sở hữu di vật, cổ vật đã đăngký có các quyền sau đây:

a) Được cơ sở nhà nước tất cả thẩm quyền về văn hóa,thể thao và du ngoạn cấp giấy chứng nhận đăng cam kết di vật, cổ vật; được giữ túng thiếu mậtthông tin về di vật, cổ vật sẽ đăng ký, nếu có yêu cầu;

b) Được phòng ban nhà nước có thẩm quyền về văn hóa,thể thao và du ngoạn hướng dẫn nghiệp vụ, sản xuất điều kiện bảo đảm an toàn và phát huy giátrị di vật, cổ vật.

4. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể dục và du lịch quy địnhcụ thể thủ tục đăng ký kết di vật, cổ vật; điều kiện ra đời và buổi giao lưu của cơsở giám định cổ vật.

Điều 43.

1. Di vật, cổ vật, báu vật quốc gia nằm trong sở hữunhà nước<42>, cài đặt của tổ chức triển khai chính trị, tổchức chủ yếu trị - buôn bản hội bắt buộc được làm chủ trong những bảo tàng và không được muabán, tặng cho; di vật, cổ đồ dùng thuộc các bề ngoài sở hữu không giống được cài đặt bán,trao đổi, tặng ngay cho với để vượt kế sinh sống trong nước và quốc tế theo phép tắc củapháp luật; bảo bối quốc gia thuộc các vẻ ngoài sở hữu khác chỉ được sở hữu bán,trao đổi, khuyến mãi cho cùng để vượt kế nghỉ ngơi trong nước theo luật pháp của pháp luật.

Việc mang di vật, cổ vật ra nước ngoài phải gồm giấyphép của cơ sở nhà nước tất cả thẩm quyền về văn hóa, thể thao cùng du lịch<43>.

2. Việc mua bán di vật, cổ vật, bảo bối quốc gia đượcthực hiện theo giá thỏa thuận hợp tác hoặc tổ chức triển khai đấu giá. Công ty nước được ưu tiên muadi vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

Điều 44.

Việc gửi di vật, cổ vật, bảovật đất nước ra nước ngoài để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu và phân tích hoặc bảo quản phảibảo đảm các điều khiếu nại sau đây:

1. Có sự bảo đảm từ phía tiếp nhận di vật, cổ vật,bảo đồ dùng quốc gia;

2. Có quyết định của Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ cho phépđưa báu vật quốc gia ra nước ngoài; ra quyết định của bộ trưởng liên nghành Bộ Văn hóa, Thểthao với Du lịch<44> cho phép đưa di vật, cổ vậtra nước ngoài.

Điều 45.

Cơ quan công ty nước bao gồm thẩm quyềnphải báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao cùng Du lịch<45>về những di vật, cổ vật, báu vật quốc gia tịch thâu được bởi vì tìm kiếm, mua bán, vậnchuyển, xuất khẩu, nhập khẩu trái phép để bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Dulịch<46> quyết định việc giao di vật, cổ vật, bảovật tổ quốc đó mang lại cơ quan liêu có chức năng thích hợp.

Điều 46.

Việc làm bản sao di vật, cổvật, bảo bối quốc gia phải đảm bảo các điều kiện sau:

1. Có mục đích rõ ràng.

2. Có bạn dạng gốc để đối chiếu.

3. Có dấu hiệu riêng để khác nhau với phiên bản gốc.

4. Bao gồm sự chấp nhận của chủ sở hữu di vật, cổ vật, bảovật quốc gia.

5. Có giấy tờ của ban ngành nhà nước có thẩm quyềnvề văn hóa, thể thao với du lịch<47>.

MỤC 3. BẢO TÀNG

Điều 47<48>.

1. Hệ thống bảo tàng bao hàm bảo tàng công lập với bảotàng ngoại trừ công lập.

2. Kho lưu trữ bảo tàng công lập bao gồm:

a) bảo tàng quốc gia;

b) bảo tàng chuyên ngành nằm trong bộ, ngành, tổ chứcchính trị, tổ chức triển khai chính trị - thôn hội ở trung ương;

c) bảo tàng chuyên ngành thuộc những đơn vị trực thuộcbộ, ngành, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị - thôn hội ở Trung ương;

d) kho lưu trữ bảo tàng cấp tỉnh.

3. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và phượt banhành quy định về tổ chức triển khai và hoạt động vui chơi của bảo tàng.

Điều 48<49>.

Bảo tàng có các nhiệm vụ sauđây:

1. Sưu tầm, kiểm kê, bảo vệ và trưng bày các sưutập hiện nay vật.

2. Nghiên cứu khoa học ship hàng việc đảm bảo an toàn và pháthuy cực hiếm di sản văn hóa.

3. Tổ chức triển khai phát huy quý giá di sản văn hóa phục vụxã hội.

4. Xây dựng, đào tạo, tu dưỡng nguồn lực lượng lao động củabảo tàng.

5. Làm chủ cơ sở vật chất và trang lắp thêm kỹ thuật.

6. Thực hiện hợp tác thế giới theo vẻ ngoài của phápluật.

7. Tổ chức hoạt động dịch vụ giao hàng khách thamquan cân xứng với trách nhiệm của bảo tàng.

8. Tiến hành các nhiệm vụ khác theo phương tiện củapháp luật.

Điều 49.

Điều kiện để thành lập và hoạt động bảotàng bao gồm:

1. Tất cả sưu tập theo một hoặc những chủ đề.

2. Gồm nơi trưng bày, kho và phương tiện bảo quản.

3. Gồm người thông liền chuyên môn cân xứng với hoạt độngbảo tàng.

Điều 50<50>.

1. Thẩm quyền quyết định ra đời bảo tàng đượcquy định như sau:

a) Thủ tướng cơ quan chính phủ quyết định ra đời bảotàng quốc gia, kho lưu trữ bảo tàng chuyên ngành nằm trong bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chứcchính trị - làng hội ở tw theo ý kiến đề xuất của bộ trưởng, fan đứng đầungành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - buôn bản hội ở trung ương;

b) cỗ trưởng, tín đồ đứng đầu ngành, tổ chức chínhtrị, tổ chức triển khai chính trị - làng hội ở tw quyết định thành lập bảo tàngchuyên ngành thuộc đơn vị chức năng trực ở trong theo ý kiến đề xuất của tín đồ đứng đầu đơn vị chức năng trựcthuộc;

c) quản trị Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh quyết địnhthành lập kho lưu trữ bảo tàng cấp tỉnh giấc theo ý kiến đề nghị của cơ quan bao gồm thẩm quyền về văn hóa,thể thao và du lịch ở địa phương; cấp giấy phép hoạt động cho bảo tàng ngoàicông lập theo đề xuất của tổ chức, cá nhân thành lập bảo tàng.

2. Thủ tục thành lập, cấp giấy phép hoạt động bảotàng được qui định như sau:

a) Tổ chức, cá nhân có yêu thương cầu ra đời hoặc đềnghị cấp chứng từ phép chuyển động bảo tàng đề nghị gửi làm hồ sơ đến người có thẩm quyềnquy định trên khoản 1 Điều này.

Hồ sơ tất cả văn phiên bản đề nghị thành lập hoặc văn bản đềnghị cấp giấy phép hoạt động bảo tàng với văn bạn dạng của bộ Văn hóa, Thể thao cùng Dulịch chứng thực đủ điều kiện quy định tại Điều 49 của hình thức này đối với bảo tàngquốc gia, kho lưu trữ bảo tàng chuyên ngành; văn bản của cơ quan bao gồm thẩm quyền về văn hóa,thể thao và du lịch cấp tỉnh chứng thực đủ điều kiện quy định trên Điều 49 của Luậtnày so với bảo tàng cung cấp tỉnh, bảo tàng ngoài công lập;

b) trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận ra hồsơ, người dân có thẩm quyền quyết định ra đời hoặc cấp giấy phép hoạt động bảotàng có trách nhiệm xem xét, quyết định; trường hợp lắc đầu phải nêu rõ lý do bằngvăn bản.

Điều 51.

1. Việc xếp hạng bảo tàng căn cứ vào các tiêu chuẩnsau đây:

a) con số và giá chỉ trị các sưu tập;

b) chất lượng bảo vệ và trưng bày sưu tập;

c) đại lý vật hóa học và trang sản phẩm công nghệ kỹ thuật;

d) mức độ chuẩn hóa đội ngũ nhân viên chuyên môn, nghiệpvụ.

2. Căn cứ vào khoảng độ đạt được các tiêu chuẩn quy địnhtại khoản 1 Điều này, cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định ví dụ về vấn đề xếp hạng bảo tàng.

Điều 52.

Di sản văn hóa truyền thống có trong nhàtruyền thống, nhà lưu niệm yêu cầu được bảo đảm và phạt huy giá trị theo vẻ ngoài củaLuật này.

Điều 53.

Nhà nước khuyến khích công ty sởhữu tổ chức triển khai trưng bày, giới thiệu rộng rãi sưu tập, di vật, cổ vật, bảo vật quốcgia thuộc về của mình.

Khi buộc phải thiết, cơ quan nhà nước có thẩm quyền vềvăn hóa, thể thao cùng du lịch<51> rất có thể thỏa thuậnvới chủ tải về việc áp dụng di vật, cổ vật, bảo bối quốc gia để giao hàng chocông tác nghiên cứu và phân tích hoặc trưng bày tại những bảo tàng bên nước.

Điều kiện, câu chữ và thời hạn sử dụng di vật, cổvật, báu vật quốc gia bởi vì cơ quan công ty nước có thẩm quyền với chủ mua thỏa thuậnbằng văn bản.

Chương 5.

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DI SẢNVĂN HÓA

MỤC 1. NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚCVÀ CƠ quan QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DI SẢN VĂN HÓA

Điều 54.

Nội dung cai quản nhà nước vềdi sản văn hóa bao gồm:

1. Phát hành và lãnh đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch,kế hoạch, chính sách phát triển sự nghiệp bảo đảm và vạc huy quý giá di sản vănhóa.

2. Phát hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạmpháp cơ chế về di sản văn hóa.

3. Tổ chức, chỉ huy các hoạt động bảo đảm an toàn và pháthuy giá trị di sản văn hóa; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục điều khoản về di sảnvăn hóa.

4. Tổ chức, cai quản hoạt động nghiên cứu khoa học;đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trình độ chuyên môn về di tích văn hóa.

5. Huy động, cai quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảovệ cùng phát huy cực hiếm di sản văn hóa.

6. Tổ chức, lãnh đạo khen thưởng trong việc bảo vệvà phát huy quý hiếm di sản văn hóa.

7. Tổ chức triển khai và cai quản hợp tác thế giới về bảo đảm an toàn vàphát huy giá trị di sản văn hóa.

8. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, giảiquyết khiếu nại, tố giác và giải pháp xử lý vi bất hợp pháp luật về di tích văn hóa.

Điều 55.

1. Chính phủ thống nhất cai quản nhà nước về di sảnvăn hóa.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao cùng Du lịch<52> phụ trách trước cơ quan chỉ đạo của chính phủ thực hiện cai quản nhà nước vềdi sản văn hóa.

3. Các bộ, cơ sở ngang bộ, cơ quan thuộc bao gồm phủcó trách nhiệm làm chủ nhà nước về di sản văn hóa truyền thống theo cắt cử của bao gồm phủ.

Chính bao phủ quy định cụ thể trách nhiệm của những bộ,cơ quan tiền ngang bộ, cơ quan thuộc cơ quan chỉ đạo của chính phủ trong câu hỏi phối hợp với Bộ Văn hóa,Thể thao với Du lịch<53> để triển khai thống nhấtquản lý đơn vị nước về di sản văn hóa.

4. Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụvà quyền hạn của bản thân mình thực hiện tại việc thống trị nhà nước về di sản văn hóa ở địaphương theo phân cấp của chính phủ.

Điều 56.

Hội đồng di sản văn hóa truyền thống quốcgia là hội đồng tư vấn của Thủ tướng cơ quan chính phủ về di tích văn hóa.

Thủ tướng chính phủ quy định tổ chức triển khai và chuyển động củaHội đồng di sản văn hóa truyền thống quốc gia.

MỤC 2. NGUỒN LỰC đến CÁC HOẠTĐỘNG BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA

Điều 57.

Nhà nước khuyến khích với tạođiều kiện cho những hội về văn học và nghệ thuật, kỹ thuật và công nghệ tham giacác hoạt động bảo vệ và vạc huy giá trị di sản văn hóa.

Nhà nước khuyến khích vấn đề xã hội hóa chuyển động bảovệ với phát huy giá trị di sản văn hóa.

Điều 58.

Nguồn tài bao gồm để đảm bảo an toàn vàphát huy quý hiếm di sản văn hóa bao gồm:

1. Túi tiền nhà nước.

2. Các khoản thu từ chuyển động sử dụng cùng phát huygiá trị di sản văn hóa.

3. Tài trợ và đóng góp của tổ chức, cá nhân trongnước cùng nước ngoài.

Điều 59.

Nhà nước ưu tiên đầu tư chi tiêu ngânsách cho các hoạt động đảm bảo và vạc huy quý hiếm di tích đất nước đặc biệt, bảotàng quốc gia, bảo vật quốc gia, di tích lịch sử hào hùng cách mạng cùng di sản văn hóaphi đồ vật thể có giá trị tiêu biểu.

Điều 60.

Tổ chức, cá nhân là nhà sở hữuhoặc được giao quản ngại lý, thực hiện di tích, sưu tập, bảo tàng được thu tiền phí thamquan và lệ phí sử dụng di tích, sưu tập, kho lưu trữ bảo tàng theo công cụ của pháp luật.

Điều 61.

1. đơn vị nước khuyến khích tổ chức, cá nhân đóng góp,tài trợ mang đến việc bảo đảm an toàn và phạt huy quý giá di sản văn hóa.

2. Việc đóng góp, tài trợ mang đến các chuyển động bảo vệvà phân phát huy quý giá di sản văn hóa được chú ý ghi thừa nhận bằng các hình thứcthích hợp.

Điều 62.

Nguồn tài chính dành cho việcbảo vệ và phát huy quý giá di sản văn hóa phải được cai quản lý, áp dụng đúng mụcđích và gồm hiệu quả.

MỤC 3. HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ DI SẢNVĂN HÓA

Điều 63.

Nhà nước có chính sách và biệnpháp đẩy mạnh quan hệ hợp tác ký kết với những nước, tổ chức, cá nhân nước không tính trongviệc đảm bảo an toàn và vạc huy giá trị di sản văn hóa truyền thống trên đại lý tôn trọng độc lập, chủquyền quốc gia, bình đẳng và những bên cùng bao gồm lợi, tương xứng với dụng cụ của phápluật nước ta và điều ước quốc tế mà cùng hòa làng hội chủ nghĩa vn ký kếthoặc tham gia; góp thêm phần phát huy quý giá di sản văn hóa thế giới, tăng cườngquan hệ hợp tác ký kết hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa những dân tộc.

Điều 64.

Nhà nước khích lệ ngườiViệt tỉnh nam định cư ở nước ngoài và tổ chức, cá thể nước ngoại trừ tham gia các hoạtđộng bảo đảm an toàn và phân phát huy quý hiếm di sản văn hóa nước ta theo điều khoản của phápluật.

Điều 65.

Nội dung phù hợp tác quốc tế vềdi sản văn hóa bao gồm:

1. T