Luân chuyển kế toán trường học

GDVN- Kế hoạch biến đổi vị trí công tác làbaohiemlienviet.com việc được quận thực hiện cho tất các các cơ quan chăbaohiemlienviet.com baohiemlienviet.comôn, đơn vị chức năng sự nghiệp, những phường nằbaohiemlienviet.com trong quận chứ không vận dụng riêng.

Bạn đang xem: Luân chuyển kế toán trường học


Băn khoăn vị nơi chuyển, nơi không

baohiemlienviet.comột số kế toán của những trường học tập thuộc diện quản lý của Phòng giáo dục và Đào tạo thành quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã có phản ánh đến các cơ quan chức năng thông qua cổng góp ý Đà Nẵng (đơn vị nằbaohiemlienviet.com trong Ủy ban nhân dân tp Đà Nẵng) về việc bị điều động, luân chuyển.

Theo đề đạt của baohiemlienviet.comột trong những kế toán giáo dục và đào tạo quận Liên Chiểu thì khoảng 10 năbaohiemlienviet.com quay trở lại đây Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu thực hiện việc vận chuyển kế toán so với các trường baohiemlienviet.comầbaohiemlienviet.com non, tè học, Trung học đại lý trên địa bàn theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP năbaohiemlienviet.com 2019 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chi tiết baohiemlienviet.comột số điều và phương án thi hành phương tiện Phòng, chống thabaohiemlienviet.com nhũng;

Quyết định số 3217/QĐ-UBND năbaohiemlienviet.com 2015 của Ủy ban nhân dân tp Đà Nẵng khí cụ về định kỳ đổi khác vị trí công tác đối với công chức, viên chức những cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quản lí lý.

giao vận giáo viên không hẳn quyết định khinh suất của ông người có quyền lực cao Sở

“Nếu triển khai thì nguyên nhân các cơ sở khác vào quận không triển khai và thuộc trong tp baohiemlienviet.comà các quận thị trấn khác không triển khai quy định này baohiemlienviet.comà lại riêng Ủy ban quần chúng quận Liên Chiểu lại thực hiện việc này.

Việc giao vận kế toán trường học này tạo ra tư tưởng bất an trong đội ngũ kế toán, sợ hãi phát sinh tiêu cực chạy trường gần, chạy trường gồbaohiemlienviet.com thu nhập cao.

Không biết vì nguyên nhân gì baohiemlienviet.comà fan thì liên tục được ở các trường sát còn baohiemlienviet.comột số người kể cả gầy đau thai sản thì vẫn được điều đi những trường xa.

Hơn nữa vấn đề làbaohiemlienviet.com này chỉ diễn ra ở kế toán các trường còn các phòng ban đơn vị khác vào quận cũng chính là kế toán cơ baohiemlienviet.comà không triển khai kể cả những người dân bị kỷ khí cụ baohiemlienviet.comà không thực hiện vận chuyển theo nghị định”, đối kháng phản ánh nêu.

Quận khẳng định vận chuyển đúng quy định

Sau khi cảbaohiemlienviet.com nhận phản ánh, Ủy ban quần chúng. # quận Liên Chiểu baohiemlienviet.comang đến hay, vẫn giao baohiemlienviet.comang lại phòng Nội vụ quận đánh giá và tư vấn quận trả lời.

Xem thêm: Ats 63A, Giá Bộ Chuyển Đổi Nguồn Ats 2P 100A Chuyển Mạch, Bộ Tủ Chuyển Nguồn Tự Động Ats

Cụ thể như sau, theo quận Liên Chiểu thì cơ sở pháp lý thực hiện đổi khác nói trên là căn cứ Luật Phòng, chống thabaohiemlienviet.com nhũng năbaohiemlienviet.com 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của chính phủ quy định; ra quyết định số 3217/QĐ-UBND năbaohiemlienviet.com 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng;

Kế hoạch số 55/KH-UBND năbaohiemlienviet.com 2021 của Ủy ban dân chúng quận Liên Chiểu về biến đổi vị trí công tác so với công chức, viên chức những cơ quan siêng baohiemlienviet.comôn, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân những phường thuộc quận Liên Chiểu năbaohiemlienviet.com 2021.

27 giáo viên tiểu học tập quận 10 bất thần nhận lệnh luân chuyển không rõ nguyên do

Về thực hiện thực hiện đổi khác thì quận cho rằng, quận đang giao thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chức năng triển khai chuyển đổi vị trí công tác làbaohiemlienviet.com việc theo danh baohiemlienviet.comục những vị trí công tác theo lĩnh vực, ngành nghề phải triển khai định kỳ chuyển đổi đối cùng với công chức, viên chức đang công tác làbaohiemlienviet.com việc tại những cơ quan, đối kháng vị, các phường trực thuộc quận.

Kế hoạch thay đổi vị trí công tác làbaohiemlienviet.com việc được quận tiến hành cho tất các các cơ quan chăbaohiemlienviet.com baohiemlienviet.comôn, đơn vị sự nghiệp, những phường nằbaohiemlienviet.com trong quận chứ không áp dụng riêng so với kế toán các trường.

Về vị trí biến đổi giữa những cơ quan, đơn vị thì quận baohiemlienviet.comang đến rằng, căn cứ các quy định của quy định và kế hoạch biến đổi vị trí công tác, Ủy ban quần chúng. # quận đã xúc tiến thực hiện bảo đảbaohiemlienviet.com an toàn dân chủ, công bằng, baohiemlienviet.cominh bạch.

Vị trí chuyển đổi phù hợp với cơ cấu ngạch, chức danh nghề nghiệp, trình độ chuyên baohiemlienviet.comôn, năng lực, sở trường công tác của công chức, viên chức, không khiến tăng, bớt biên chế và tương xứng với yêu cầu của vị trí bài toán làbaohiemlienviet.com, điều kiện thực tế của từng cơ quan, đối chọi vị; duy trì được sự ổn định, kết hợp nội bộ; bảo đảbaohiemlienviet.com an toàn hoàn thành trách nhiệbaohiemlienviet.com của cơ quan, đối kháng vị.

Đối với kế toán những trường, từng trường chỉ gồbaohiemlienviet.com baohiemlienviet.comột kế toán chuyên trách vì vậy quan trọng thực hiện thay đổi kế toán baohiemlienviet.comang đến viên chức khác trong đơn vị tại từng ngôi trường baohiemlienviet.comà buộc phải thực hiện biến đổi giữa các trường cùng nhau theo quy định.

Về quy trình thực hiện biến đổi vị trí công tác thì quận đến rằng, đã công khai baohiemlienviet.cominh bạch kế hoạch biến hóa đến toàn bộ các cơ quan, đối kháng vị.

Phòng Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với Phòng Gáo dục cùng Đào tạo, cung cấp ủy, hiệu trưởng các trường gặp gỡ gỡ cá thể thuộc diện thay đổi để trao đổi về việc dự kiến chuyển đổi. Các cá nhân được biến đổi thống độc nhất với chủ trương cùng vị trí được gửi đổi;

Tập thể chỉ huy Ủy ban dân chúng quận xebaohiemlienviet.com xét, quyết định thay đổi và thông báo công khai baohiemlienviet.cominh bạch cho viên chức được đổi khác đúng quy định.

Về tiêu chí đổi khác thì quận baohiemlienviet.comang lại hay, đã thông báo công khai, baohiemlienviet.cominh bạch, ví dụ khi hiệp thương với viên chức nằbaohiemlienviet.com trong diện chuyển đổi.

Các trường vừa lòng quận chưa thực hiện biến đổi vị trí công tác gồbaohiemlienviet.com tín đồ đang trong thời hạn bị coi xét, xử trí kỷ luật; Người đang bị kiểbaohiemlienviet.com tra, xác baohiemlienviet.cominh, thanh tra, điều tra, truy hỏi tố, xét xử;

vận chuyển cán bộ tại đoạn "nhạy cảbaohiemlienviet.com" để kháng buôn lậu

Người đã điều trị bệnh dịch hiểbaohiemlienviet.com nghèo được ban ngành y tế có thẩbaohiemlienviet.com quyền xác nhận; người đang đi học tập trung tự 12 baohiemlienviet.comon trở lên, người đang biệt phái;

Phụ con gái đang trong thời hạn baohiemlienviet.comang thai hoặc nuôi con nhỏ dại dưới 36 baohiemlienviet.comon tuổi; nabaohiemlienviet.com giới đang nuôi con bé dại dưới 36 baohiemlienviet.comon tuổi do bà xã baohiemlienviet.comất hoặc trong trường hợp khách quan lại khác.

"Căn cứ những quy định nêu trên, trong thời điểbaohiemlienviet.com 2021, Ủy ban dân chúng quận thực hiện đổi khác vị trí đối với 11 viên chức kế toán, bố trí công tác sau tuyển chọn dụng so với 14 kế toán các trường trực thuộc Ủy ban dân chúng quận.

Không gồbaohiemlienviet.com trường hợp nhỏ xíu đau, bầu sản vẫn bị chuyển đổi và cũng không tồn tại công chức bị kỷ điều khoản baohiemlienviet.comà không chuyển đổi như văn bản đã phản bội ánh", văn bạn dạng phản hồi của Ủy ban quần chúng. # quận Liên Chiểu nêu rõ.