Keystone là gì

trong những loài có phương châm quan tiền trọng khác là một trong loại động vật hoang dã danh tiếng tên là bò rừng aurochs Châu Âu.

Bạn đang xem: Keystone là gì


Concerning this record, the Prophet Joseph Smith, who translated it by the gift & power of God, said, “I told the brethren that the Book of Mormon was the most correct of any book on earth, & the keystone of our religion, and a man would get nearer khổng lồ God by abiding by its precepts, than by any other book” (see the introduction at the front of the Book of Mormon).
Về biên sử nầy, Tiên Tri Joseph Smith, là tín đồ sẽ thông dịch nó bởi ân tđọng và quyền năng của Thượng Đế, đã nói: “Tôi sẽ nói cùng với những anh em rằng Sách Mặc Môn là 1 trong cuốn nắn sách đúng thật tốt nhất trong những tất cả các sách bên trên trần thế, và là nền tảng của tôn giáo họ, và một bạn sẽ đến sát Thượng Đế rộng dựa vào tuân theo phần lớn lời huấn luyện và đào tạo trong sách kia nuốm vì chưng theo đúng bất cứ một cuốn sách làm sao khác” (xem lời ra mắt ở đoạn trước của Sách Mặc Môn).
Clupea pallasii is considered a keystone species because of its very high productibaohiemlienviet.comty & interactions with a large number of predators và prey.
Clupea pallasii nhiều khi được coi là một loài nguyên tố đưa ra quyết định vì chưng nó có khả năng sản xuất rất lớn và liên quan với một trong những lượng to các loại săn mồi và bé mồi.
Chaplin also began khổng lồ alter his screen persomãng cầu, which had attracted some criticism at Keystone for its "mean, crude, and brutish" nature.
Chaplin cũng bắt đầu biến đổi các đặc thù nhân đồ của bản thân mình, vị anh đã từng nhận thêm các chỉ trích thời còn ngơi nghỉ Keystone rằng nhân đồ dùng của anh ấy gồm tính bí quyết "hèn hạ, thông tục và hung ác".
Giáo Hội không được tổ chức triển khai cho tới lúc thánh thư nền tảng của Giáo Hội gồm sẵn cho các tín hữu của Giáo Hội.
After hearing President Ezra Taft Benson’s landmark address “The Book of Mormon—Keystone of Our Religion,” I knew I could improve in my efforts khổng lồ read the Book of Mormon.
Sau khi nghe tới bài thủ thỉ bất hủ của Chủ Tịch Ezra Taft Benson “Sách Mặc Môn—Nền Tảng của Tôn Giáo Chúng Ta,” tôi biết bản thân rất có thể cải tiến trong các cố gắng của chính mình để gọi Sách Mặc Môn.
In your scripture study journal, explain why the Book of Mortháng is called the keystone of our religion.
Trong nhật ký ghi chép bài toán học tập thánh thư của những em, hãy lý giải nguyên nhân tại sao Sách Mặc Môn được gọi là nền tảng của tôn giáo họ.
May it become the keystone of our testimonies, so it may be said of us, as it was of the converted Lamanites, they “never did fall away” (Alma 23:6).
Cầu xin mang đến sách này biến đổi nền tảng của hội chứng ngôn bọn họ, nhằm sách đó nói cách khác về họ, hệt như đang nói đến những người dân La Man đang cải đạo, là “họ không hề bỏ đạo” (An Ma 23:6).
President Ezra Taft Benson explained more about how the Book of Mormon acts as the keystone of our religion.

Xem thêm: Swipe Up Là Gì ? Swipe Trong Tiếng Tiếng Việt


Chủ Tịch Ezra Taft Benson phân tích và lý giải thêm về Sách Mặc Môn vào vai trò như là nền tảng của tôn giáo chúng ta.
The space at the top of the arch is then carefully measured, and a stone, called the “keystone,” is cut lớn fit it exactly.
Khoảng trống sinh hoạt bên trên đỉnh vòm cung được đo kỹ càng và baohiemlienviet.comên đá đỉnh vòm được cắt nhằm vừa vặn cùng với khoảng trống đó.
And indeed it was a keystone species that enriched the entire eastern deciduous forest, from the Mississippi khổng lồ the Atlantic, from Canadomain authority down to lớn the Gulf.
Và đích thực đấy là loại gồm mục đích quan trọng đặc biệt vào baohiemlienviet.comệc phát triển cục bộ khối hệ thống rừng lá rụng, từ bỏ sông Mississippi cho Đại Tây Dương, tự Canada đến Vịnh Mehico
Just as the keystone supports the other stones in an arch, a testimony of the Book of Mortháng strengthens our testimonies of other important principles of the gospel.
Cũng giống như baohiemlienviet.comên đá đỉnh vòm chống giữ các baohiemlienviet.comên đá khác vào một vòm cung, một bệnh ngôn về Sách Mặc Môn củng ráng chứng ngôn họ về các phương pháp đặc biệt không giống của phúc âm.
Since the Book of Mormon’s first printing in 1830, more than 174 million copies have sầu been published in 110 different languages, demonstrating that the Book of Mormon is still the keystone of our religion.
Kể từ bỏ khi Sách Mặc Môn được in ấn ra lần thứ nhất vào thời điểm năm 1830, vẫn gồm hơn 174 triệu phiên bản đã có xuất bạn dạng bằng 110 ngôn từ khác biệt, cho thấy thêm rằng Sách Mặc Môn vẫn luôn là nền tảng của tôn giáo họ.
“I told the brethren that the Book of Mortháng was the most correct of any book on earth, and the keystone of our religion.”
“Tôi đang nói với những đồng đội vào Giáo Hội rằng Sách Mặc Môn là một trong những cuốn sách đúng thật duy nhất trong số tất ca những sách bên trên thế gian, cùng là nền tảng của tôn giáo chúng ta.”
And you can see here the Keystone Pipeline, which would take tar sands raw down khổng lồ the Gulf Coast, punching a pipeline through the agricultural heart of North America, of the United States, & securing the contract with the dirtiest fuel in the world by consumption of the United States, and promoting a huge disincentive khổng lồ a sustainable clean-energy future for America.
Và chúng ta có thể thấy tại đây các mặt đường ống Keystone, nhưng mà loại cat hắc ín thô đang đổ xuống bờ biển cả vùng Vịnh, như đục một đường ống dẫn qua trái tim của trung trung tâm nông nghiệp trồng trọt của Bắc Mỹ, Hoa Kỳ, cùng bảo đảm các vừa lòng đồng với những nguyên liệu khiến ô nhiễm độc nhất vô nhị trên quả đât sẽ tiến hành tiêu thú vày Hoa Kỳ cùng liên quan sự vô ích rất lớn mang đến một tương lai năng lượng không bẩn bền vững của Hoa Kỳ.
Note that in an arch made of stones, the keystone is placed at the top, holding all the other stones in place.
Hãy chú ý rằng một cái vơm bằng đá, tảng đá đinh vòm được để trên đinc, duy trì tất cả phần đa tảng đá khác sống tại vị trí.
Để góp Sách Mặc Môn đổi thay nền tảng bệnh ngôn của những em, tôi xin đề xuất một đòi hỏi cho những em.
Gibaohiemlienviet.comng responsibility to the Scouts is a keystone of the Scout method: "Expect hyên lớn carry out his charge faithfully.
Giao phó trách rưới nhiệm mang đến Hướng đạo sinc là nguyên tố chủ quản của cách thức Hướng đạo: "trông cậu ta thực hành nhiệm vụ của mình một cách trung thực.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M