Nghĩa Của Từ Identity, Từ Identity Là Gì? (Từ Điển Anh

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Nghĩa của từ identity, từ identity là gì? (từ điển anh

*
*
*

identity
*

Identity (Econ) Đồng độc nhất thức.+ Một phương trình đúng theo định nghĩa hay có tác dụng xác định một biến đổi nào đó.
identity /ai"dentiti/ danh từ
tính đồng nhất; sự giống như hệta case of mistaken identity: trường phù hợp nhầm lẫn hai fan vì như thể hệt cá tính, đặc tính; nét để nhận biết; nét để nhấn dạng, đường nét để nhấn diện (của fan nào, đồ vật gì...) (toán học) đồng hóa thứcđồng nhấtidentity element: bộ phận đồng nhấtidentity gate: cổng đồng nhấtidentity gate: cửa đồng nhấtidentity homomorphism: đồng cấu đồng nhấtidentity link: links đồng nhấtidentity mapping: ánh xạ đồng nhấtidentity morphism: cấu xạ đồng nhấtidentity number: số đồng nhấtidentity operation: thao tác đồng nhấtidentity operation: phép toán đồng nhấtidentity token: token đồng nhấtidentity token: mã thông báo đồng nhấtidentity token: thẻ thông tin đồng nhấtidentity unit: đơn vị đồng nhấtidentity unit: cỗ đồng nhấtlaw of identity: phương tiện đồng nhấtpolynomial identity: đồng bộ thức đa thứctrigonometrical identity: đồng bộ thức lượng giácLĩnh vực: toán & tinđồng nhất thứcpolynomial identity: đồng điệu thức nhiều thứctrigonometrical identity: đồng điệu thức lượng giácmã đồng nhấtphép đồng nhấtGiải mê say VN: Là phép ck xếp topo của một lớp đối tượng người tiêu dùng (đầu vào) với 1 lớp đối tượng người dùng vùng (được đồng nhất). Cùng với mỗi đối tượng người dùng của lớp đầu vào, thực hiện phép giao với các đối tượng trong lớp được đồng nhất, tạo nên các đối tượng người tiêu dùng mới cùng kiểu đối tượng người tiêu dùng với lớp đầu vào. Ví dụ, một tuyến đường (kiểu đối tượng đường, lớp đầu vào) trải qua hai tp (lớp được đồng nhất) sẽ bóc tách thành hai đối tượng đường, mỗi đối tượng người sử dụng có ở trong tính của tuyến phố đó với của thành phố mà nó đi qua. đối chiếu với intersect (giao) với union (hợp).Subscriber identity module (SIM)môđun thừa nhận dạng mướn baocalling các buổi tiệc nhỏ identity message CIMthông báo nhấn dạng phía gọi điện thoạicomponent of the identitythành phần của đối chọi vịgroup điện thoại tư vấn identitymã nhấn dạng cuộc call nhómidentity badgethẻ hiệu dìm dạngidentity elementphần tử đối kháng vịđồng độc nhất vô nhị thứcgiám địnhnhận dạngnhận diệnidentity the payee of a cheque: nhấn diện fan lãnh tiền đưa ra phiếunhận ranhận rõsự đồng nhấtaccounting identity: sự đồng nhất kế toánsự tương tự nhau trả toàntính đồng nhấtcorporate identitysự phân biệt công tycultural identity cardthẻ chứng minh thuộc khối văn hóaidentity cardthẻ căn cướcidentity cardthẻ học tập sinhidentity certificatechứng thư hộ tịchidentity certificatecông chứng thưidentity of sealssự giống nhỏ dấuidentity of signaturesự giống chữ kýidentity papersgiấy căn cướcidentity papersgiấy hội chứng nhân thântask identitysự xác minh nhiệm vụ

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): identification, identity, identify, identifiable, unidentified


*

Xem thêm: Khái Niệm Thử Nghiệm Cơ Bản, Đánh Giá Rủi Ro Và Kiểm Soát Nội Bộ

*

*

identity

Từ điển Collocation

identity noun

ADJ. true | assumed, false He was discovered living under an assumed identity in South America. | mistaken This is obviously a case of mistaken identity. | new | common, corporate, cultural, national, personal, political, racial, sexual

VERB + IDENTITY create, develop, establish, forge They are still struggling to lớn establish their identity as a political party. The company forged its own identity by producing specialist vehicles. | give sb/sth He felt that having a job gave him an identity. | maintain, preserve Many minority groups are struggling lớn maintain their cultural identity. | thua thảm | change He changed his identity and moved abroad on his release from prison. | assume She was given a false passport and assumed a new identity. | disclose, reveal He refused to reveal the identity of his client. | discover, find out | guess It was easy to lớn guess the identity of the thief. | conceal, hide, keep secret, protect Her voice was disguised to conceal her identity.

IDENTITY + NOUN bracelet, tag | card, documents, papers | code | parade The victim picked out her attacker in an identity parade. | crisis The country suffered from an identity crisis for years after the civil war.

PREP. ~ as Scotland has never lost its identity as a separate nation.

PHRASES proof of identity The police officer asked him for proof of identity. | a search for identity His tìm kiếm for his cultural identity took him to where his parents were born. | a sense of identity

Từ điển WordNet


n.

the individual characteristics by which a thing or person is recognized or known

geneticists only recently discovered the identity of the gen that causes it

it was too dark to lớn determine his identity

she guessed the identity of his lover


English Synonym và Antonym Dictionary

identitiessyn.: identicalness identity element identity operator indistinguishability individuality personal identity