Mẫu Hợp Đồng Mua Bán Nhà Đất, Sang Nhượng, Tặng Cho Đất Đai

*

...loại rủi ro pháp lý, nắm thời cơ làm giàu...

Bạn đang xem: Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất, sang nhượng, tặng cho đất đai


*
Sơ đồ gia dụng WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn sử dụng
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
ứng dụng THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
*

*
mẫu hợp đồng

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

HỢP ĐỒNG SỐ: …………………CN

………….., ngày…..tháng……năm…….

I. PHẦN GHI CỦA CÁC BÊN CHUYỂN NHƯỢNG

1. Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Ông (Bà): ................................................................................................sinh năm............................

- chứng minh nhân dân số:......................do:..................................Cấp ngày:......tháng…….năm…...

- Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………

- Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………………

2. Mặt nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất

Ông (Bà): ................................................................................................sinh năm............................

- chứng tỏ nhân dân số:......................do:..................................Cấp ngày:......tháng…….năm…...

- Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………

- Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………………

Hoặc Ông (Bà):

- Đại diện mang lại (đối cùng với tổ chức): ………………………………………………………………………………

- Số điện thoại: …………………………………………………… Fax...........................................(nếu có)

Thửa đất đưa nhượng

- diện tích s đất đưa nhượng: …………………………………………….. M2

- một số loại đất: ……………………….Hạng khu đất (nếu có) .................................

- Thửa số: …………………………………………………………………………

- Tờ bạn dạng đồ số: …………………………………………………………………..

- Thời hạn áp dụng đất còn lại: ………………………………………………..

- Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất số: ……………………….do..........................................cấp ngày........ Mon ........ Năm…….

Tài sản gắn sát với đất (nếu có)

3. Phía hai bên nhất trí thực hiện việc chuyển nhượng quyền áp dụng đất theo các khẳng định sau trên đây :

- Giá chuyển nhượng ủy quyền quyền áp dụng đất (bằng số) ........................................................................,

(bằng chữ) .................................................................................................................................

- Giá chuyển nhượng tài sản : (nhà ở, công trình, thứ kiến trúc, cây nhiều năm và gia sản khác gồm trên đất) (bằng số) ...................................................................................................................................... ,

(bằng chữ) .......................................................................................................................... .........

- Tổng giá trị chuyển nhượng (bằng số) ..........................................................................................

(bằng chữ) ....................................................................................................................................

- Số tiền để cọc (nếu có) là (bằng số)............................................................................................. ,

(bằng chữ) ...................................................................................................................... .............

- Thời điểm thanh toán giao dịch .....................................................................................................................

- thủ tục thanh toán: .............................................................................................................

Xem thêm: Mộng Phù Hoa Tập 33 Phim Hay Việt Nam, Mộng Phù Hoa

- Bên chuyển nhượng ủy quyền phải bàn giao đủ diện tích, đúng hiện trạng và các sách vở liên quan mang đến thửa đất chuyển nhượng ủy quyền và những tài sản kèm theo cho bên nhận chuyển nhượng khi đúng theo đồng này còn có hiệu lực.

- Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp thuế gửi quyền thực hiện đất (nếu không tồn tại thỏa thuận khác), tiền thực hiện đất, lệ giá thành trước bạ ghi nợ trước đây (nếu có), lệ tầm giá địa chủ yếu theo phép tắc của pháp luật.

- mặt nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền áp dụng đất trả đủ tiền, đúng thời điểm và phương thức giao dịch thanh toán đã cam kết.

- mặt nhận chuyển nhượng quyền thực hiện đất nộp lệ tổn phí trước bạ.

4. Các cam kết khác :

- Bên chuyển nhượng quyền áp dụng đất xin cam đoan thửa khu đất có xuất phát hợp pháp, hiện tại tại không tồn tại tranh chấp, không thế chấp, không bảo lãnh, không góp vốn (trừ trường hợp các bên có thỏa thuận). Nếu tất cả gì gian giảo trong việc ủy quyền quyền thực hiện đất, cửa hàng chúng tôi xin trọn vẹn chịu trọng trách trước pháp luật.

- bên nào không thực hiện những ngôn từ đã văn bản và cam kết nói trên thì bên đó yêu cầu bồi thường mang lại việc phạm luật hợp đồng gây ra theo phép tắc của pháp luật.

- Các cam đoan khác........................................................................................................................

- vừa lòng đồng này lập tại .................................... Ngày .... Mon ... Năm ... Thành ....... Bạn dạng và có mức giá trị đồng nhất và tất cả hiệu lực kể từ ngày được Ủy ban quần chúng cấp tất cả thẩm quyền chứng thực được đưa nhượng.

Đại diện Bên ủy quyền Đại diện bên nhận chuyển nhượng

Quyền sử dụng Đất Quyền sử dụng Đất

(Ghi rõ họ tên, chữ ký, lốt nếu có) (Ghi rõ họ tên, chữ ký, vết nếu có)

II. PHẦN GHI CỦA CƠ quan NHÀ NƯỚC

Nội dung xác nhận của cơ quan Địa chính cấp huyện, Ủy ban nhân dân cung cấp huyện nơi có đất gửi nhượng:

- Về giấy tờ sử dụng: ……………………………………………………

- Về hiện trạng thửa đất: ………………………………………………..

Chủ thực hiện đất: ………………………………………………………..

Loại đất: …………………………………………………………………..

Diện tích: ………………………………………………………………….

Thuộc tờ bản đồ số: …………………………………………………….

Số thửa đất: ………………………………………………………………

Đất thực hiện ổn định, không có tranh chấp: …………………………

- Về đk chuyển nhượng: ……………………………………….