HÒA TAN HẾT M GAM HỖN HỢP GỒM FEO FE2O3 FE3O4

toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

hoà tan hết m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4bằng HNO3đặc rét thu được 4,48 lít NO2(đktc). Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng nhận được 145,2 gam muối hạt khan. Cực hiếm của m là


*

Hòa tan không còn m gam các thành phần hỗn hợp X có FeO, Fe2O3, Fe3O4 bởi HNO3 đặc nóng chiếm được 4,48 lit khí NO2 (đktc). Cô cạn hỗn hợp sau bội phản ứng thu được 145,2 gam muối khan giá trị của m là:

A.

Bạn đang xem: Hòa tan hết m gam hỗn hợp gồm feo fe2o3 fe3o4

35,7 gam

B. 15,8 gam

C. 46,4 gam

D. 77,7 gam


*

Hòa tan không còn m gam các thành phần hỗn hợp X có FeO, Fe2O3, Fe3O4 bằng HNO3 quánh nóng thu được 4,48 lít khí NO (đktc). Cô cạn hỗn hợp sau bội phản ứng nhận được 145,2 gam muối hạt khan. Quý hiếm của m là

A. 46,4 gam

B. 52,8 gam

C. 43,2 gam

D. 48,0 gam


Hòa tan không còn m gam tất cả hổn hợp X có FeO, Fe2O3, Fe3O4 bởi HNO3 sệt nóng chiếm được 4,48 lít khí NO (đktc). Cô cạn hỗn hợp sau làm phản ứng chiếm được 145,2 gam muối bột khan. Quý hiếm của m là:

A. 46,4 gam

B. 52,8 gam

C. 43,2 gam

D. 48,0 gam


Đáp án C

X F e O , F e 2 O 3 , F e 3 O 4 → + H N O 3 0 , 2 m o l N O + F e N O 3 3

Khối lượng muối bột thu được chỉ đựng Fe(NO3)3 → nFe(NO3)3 = 145,2 : 242= 0,6 molCoi tất cả hổn hợp X đựng Fe: 0,6 mol và O: x molBảo toàn electron : → 0,6×3= 2x+ 0,2 ×3 → x = 0,6 mol→ m= mFe + mO = 0,6×56 + 0,6×16 = 43,2 gam


Hoà tan hết m gam tất cả hổn hợp X bao gồm Fe, sắt 2 O 3 , sắt 3 O 4 trong hỗn hợp HNO 3 quánh nóng nhận được 4,48 lít khí color nâu nhất (đktc). Cô cạn hỗn hợp sau bội phản ứng nhận được 145,2 gam muối bột khan, quý giá m là

A. 78,4

B. 139,2

C. 46,4

D. 46,256


Hoà tan m gam tất cả hổn hợp X bao gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 bởi HNO3 quánh nóng nhận được 4,48l khí NO2(đktc). Cô cạn hỗn hợp sau phản nghịch ứng chiếm được 145,2 gam muối khan.Giá trị của m?


Coi hh X tất cả Fe cùng O tất cả số mol tương xứng là x với y. Vì toàn cục Fe đi không còn vào muối bột nên: x = 0,6 mol.

Xem thêm: Khảo Cổ Học Với Trùng Tu, Tôn Tạo Và Phát Huy Giá Trị Di Sản Văn Hóa Phật Giáo Qua Trường Hợp Di Tích Đền

2H+ + NO3- + e = NO2 + H2O

0,2 0,2 mol

Theo bảo toàn e ta có: 3.0,6 = 0,2 + 2y ---> y = 0,8 mol. Vậy m = 56.0,6 + 16.0,8 = 46,4 g.


Hoà tan không còn m gam hỗn hợp X tất cả Fe, sắt 2 O 3 , sắt 3 O 4 trong dung dịch HNO 3 quánh nóng nhận được 1,344 lít khí color nâu duy nhất (đktc). Cô cạn hỗn hợp sau làm phản ứng chiếm được 24,2 gam muối hạt khan, quý giá m là

A. 78,4

B. 5,44 

C. 7,52

D. 46,256


Cho 11,36 gam lếu hợp bao gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 làm phản ứng không còn với hỗn hợp HNO3 loãng (dư), thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, sinh sống đktc) cùng dung dịch X. Cô cạn dung dịch X chiếm được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 38,72

B. 35,50

C. 49,09

D. 34,36


Cho 11,36 gam lếu láo hợp bao gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 phản bội ứng hết với hỗn hợp HNO3 loãng dư, chiếm được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc) với dung dịch X. Cô cạn hỗn hợp X chiếm được m gam muối hạt khan. Quý giá của m là:

A. 35,50

B. 34,36

C. 49,09

D. 38,72


Coi như lếu láo hợp có Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 gồm có x mol Fe cùng y mol O

Ta tất cả 56x+16y= 11,36 (1)

Ta tất cả nNO= 0,06 mol

QT cho e :

Fe → Fe3++ 3e

x 3x mol

QT dấn e :

O+ 2e→ O-2

y 2y mol

N+5+ 3e → NO

0,18←0,06

Theo ĐL BT electron thì : ne cho= ne nhận yêu cầu 3x= 2y+ 0,18 (2)

Từ (1) và (2) ta gồm x= 0,16 cùng y= 0,15

Bảo toàn nguyên tố Fe gồm nFe(NO3)3= nFe= x= 0,16 mol→ mFe(NO3)3=38,72 gam

Đáp án D


Cho 11,36 gam lếu láo hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 làm phản ứng hết với hỗn hợp HNO3 loãng (dư), chiếm được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, làm việc đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X nhận được m gam muối khan. Giá trị của m là: