GIÁ IPHONE 6S 16GB CŨ

Bạc / Cấp A - 2.890.000₫Bạc / Cấp B - 2.890.000₫Rose Gold / Cấp A - 2.890.000₫Rose Gold / Cấp B - 2.890.000₫Vàng / Cấp A - 2.890.000₫Vàng / Cấp B - 2.890.000₫Xám / Cấp A - 2.890.000₫Xám / Cấp B - 2.890.000₫
Hệ thống cửa hàng: