GET USED TO LÀ GÌ

Đều là "used to", vậy ba cấu tạo used to,get used to cùng be used to khác nhau như núm nào?Cùng tìm kiếm câu trả lời trong bài tổng phù hợp này để câu hỏi luyện thi TOEIC của chúng ta đạt công dụng tốt tốt nhất nhé!

ÔN THI TOEIC - THAM KHẢO NGAY:KHÓA HỌC THÀNH THẠO 4 KỸ NĂNG TOEIC

Giải thích cụ thể phân biệtused to, get used to và be used to.

Bạn đang xem: Get used to là gì

1. USED khổng lồ + V: ĐÃ TỪNG

1.1.Diễn tả một thói quentrong vượt khứ.

- Cấu trúc:Used khổng lồ + V diễn tảmột thói quen, một hành vi thường xuyên xảy ra trong thừa khứ mà hiện thời không còn nữa.

- Ví dụ:

+Weused tolive there when I was a child.

(Chúng tôi đã có lần sống ở kia khi tôi còn là 1 đứa trẻ.)

1.2. Diễn tả trạng thái trong quá khứ

-Cấu trúc:Used to+ V còn miêu tả một chứng trạng trong quá khứnhưngbây giờ đồng hồ khôngtồntạinữa được diễn đạt bằng một vài động từ như: have, belive, know, like.

- Ví dụ:

+Iused tolikeThe Beatles but now I never listen lớn them.

(Tôi đã từng có lần thích nhóm The Beatles nhưng hiện giờ tôi không hề nghe nhạc của họ nữa.)

*

2. BE USED to +VING / NOUN: ĐÃ quen thuộc VỚI

*

- Cấu trúcBe used lớn + Ving / N:Nghĩa là bạn đã có lần làm việc gì đó rất nhiều lần hoặc đang có tay nghề với câu hỏi đó rồi, vị vậy nó không hề lạ lẫm, mớ lạ và độc đáo hay trở ngại gì với bạn nữa)

- Ví dụ:

+I amused to gettingup early in the morning.

(Tôi vẫn quen với việc dậy sớm vào buổi sáng.)

+ I am notused to the new systemin the factory yet.

(Tôi vẫn không quen với hệ thống mới ở trong nhà máy.)

TÌM HIỂU THÊM CÁC THÔNG TIN VỀ VIỆC:THI THỬ TOEIC

3. GET USED to lớn + VING / NOUN: DẦN thân quen VỚI

-Get used tokết hợp với Ving hoặc các danh từmang ý nghĩa: sự việc nào đóđang dầntrở nên thân thuộc với bạn.

- Ví dụ:

+She has started working nights and is stillgetting used lớn sleepingduring the day.

Xem thêm: Trọn Bộ Từ Vựng Tiếng Anh Về Món Ăn Việt Nam Bằng Tiếng Anh Về Món Ăn Việt Nam

(Cô ấy bắt đầu làm vấn đề vào ban đêm và dần dần quen với việc ngủ trong cả ngày.)

+I gotused khổng lồ gettingup early in the morning.

(Tôi đang quen dần dần với câu hỏi dậy nhanh chóng buổi sáng.)

*

BÀI TẬP : Sử dụng kiến thức ở trên để dứt các câu sau

1. European drivers find it difficult to _______________________ (drive) on the left when they visit Britain.

2. See that building there? I _______________________ (go) to lớn school there, but now it"s a factory.

3. I"ve only been at this company a couple of months. I _______________________ (still not) how they vị things round here.

4. When I first arrived in this neighbourhood, I _______________________ (live) in a house. I had always lived in apartment buildings.

5. Working till 10pm isn"t a problem. I _______________________ (finish) late. I did it in my last job too.

6. I can"t believe they are going lớn build an airport just two miles from our new house! I will _______________________ (never) all that noise! What a nightmare.

7. His father _______________________ (smoke) twenty cigars a day - now he doesn"t smoke at all!

8. Whenever all my friends went lớn discos, I _______________________ (never go) with them, but now I enjoy it.

9. I _______________________ (drive) as I have had my driving licence almost a year now.

10. When Max went to lớn live in Italy, he _______________________ (live) there very quickly. He"s a very xuất hiện minded person.