Fibonacci Retracement Là Gì

2. Fibonacci thoái lui (Fibonacci retracement)2.2 Cách sử dụng Fibonacci thoái lui nhằm tìm kiếm điểm vào lệnh
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*