Bán gấp honda dream việt 2012 chạy 2000km mới tinh biển 29 giá rẻ 17

Một thời đã đi dream thái nhưng cần chào bán...hix. Xin hỏi những pro, unique dream việt hiện nay ráng nào? bao gồm nên mua không... Nghe nói quality hondomain authority VN bây giờ ngán thừa...