Dig Into Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Dig into là gì

*

*

*

Xem thêm: Bán Xe Xì Po Giá Bao Nhiêu, Bán Xe Suzuki Satria 120 Đời 2006

*

dig /dig/ danh từ sự đào, sự bới, sự xới, sự cuốc (đất) sự thúc; cú thúcto give someone a dig in the ribs: thúc vào sườn ai sự chỉ trích cay độca dig at someone: sự chỉ trích ai cay độc (khảo cổ học) (thông tục) sự khai quật (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) sinh viên học gạo ngoại động từ dug đào bới, xới, cuốc (đất…)to dig a hole: đào một cái lỗto dig potatoes: bươi khoai thúc, án sâu, thọc sâuto dig a strick into the sand: ấn sâu dòng gậy xuống cátto dig somebody in the ribs: thúc vào sườn ai moi ra, search rato dig the truth out of somebody: moi thực sự ở ai (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) chăm chú tới (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) phát âm rõ nội rượu cồn từ đào bới, xới, cuốcto dig for gold: đào tìm vàng ((thường) + into), for moi móc, tìm tòi, nghiên cứuto dig for information: xói móc tin tứcto dig into an author: phân tích tìm tòi ở 1 tác giả (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) học tập gạoto dig down đào (chân tường…) mang đến đổ xuốngto dig fỏ moi móc, tìm kiếm tòito dig from đào lên, moi lênto dig in (into) thúc, ấn sâu, thọc (cái thúc ngựa, đầu mũi kiếm…) chôn vùito dig oneself in: ẩn mình (bằng biện pháp đào hàm trú ẩn…)to dig out đào ra, moi ra, khai quật; tìm kiếm rato dig out a secret: moi ra được một điều bí mậtto dig up xới (đất); đào lên, bới lên (khoai…) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) nhận, lĩnh (tiền)to dig a pit for someone (xem) pitđàođào đấtkhaiLĩnh vực: xây dựngđào hố móngdig pitthăm dò bằng giếng

Từ điển chăm ngànhThể thao: bóng chuyền

DIG : a slang for the art of passing an attacked ball close to the floor.

CỨU BÓNG: hễ tác đệm bóng lúc bóng rơi gần tới sàn. 1. Cứu vớt ( đgt ) : giúp đỡ, vớt kéo ra khỏi tai nạn đáng tiếc

Động trường đoản cú bất luật lệ (Base form/Past Simple/Past Participle): dig / dug / dug


*

dig

Từ điển Collocation

dig noun

1 hard push

ADJ. sharp

VERB + DIG give She gave him a sharp dig in the ribs. | feel, get

PHRASES a dig in the ribs

2 critical remark

ADJ. little | sly I resisted the temptation to get in a sly dig at Fred.

VERB + DIG get in, have, make

PREP. ~ about, ~ at They were having a little dig at her about the way she tells everybody else what to do.

3 in the ground

ADJ. archaeological

VERB + DIG go on I went on an archaeological dig over the summer.

DIG + VERB reveal sth The dig revealed the site of a Roman villa.

Từ điển WordNet

n.

a small gouge (as in the cover of a book)

the book was in good condition except for a dig in the back cover

v.

English Slang Dictionary

1. Lớn understand:“can you dig it?” 2. To like 3. Lớn work hard, especially for an examination

File Extension Dictionary

Text DocumentSound Designer Audio FileDigilink Format

English Synonym & Antonym Dictionary

digs|dug|diggingsyn.: excavate gouge scoop tunnelant.: bury